poděkování

Činnost naší organizace je možná díky nezištné podpoře našich přátel, partnerů, dárců. Jako výraz vděčnosti je zde jmenujeme. Někteří zde uvedeni nejsou, protože si přáli zůstat v anonymitě. Všem děkujeme za jejich laskavou podporu a vyprošujeme pro ně Boží přízeň.