Jak poskytnout finanční dar

  1. Bankovním převodem na účet: 1381506359/0800, specifický symbol: vaše telefonní číslo, variabilní symbol: 1111111
  2. Platební kartou pomocí portálu Darujme.cz
 

 

 

 

 

 

 

Dar naší organizaci je daňově odečitatelnou položkou.

Daňové potvrzení vystavíme všem našim dárcům, jak fyzickým tak právnickým osobám. Máte-li zájem o potvrzení, prosíme o sdělení potřebných informací.