kdo jsme

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM je nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby lidem s těžkým zdravotním postižením. BETLÉM je zapsán v elektronickém registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a je právnickou osobou evidovanou Ministerstvem kultury jako účelové zařízení Českobratrské církve evangelické (ČCE). Přímým zřizovatelem BETLÉMA je Diakonie ČCE působící v celé ČR.

Našim posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením. Pro zajištění této pomoci poskytujeme vybrané sociální služby, podporujeme kontakt s rodinou a spolupracujeme s odborníky. Při poskytování pobytových služeb vytváříme malé domácnosti, v nichž má každý člen své jedinečné místo. Důležitou inspiraci pro naší službu čerpáme ze svědectví Písma svatého a z příkladu Pána Ježíše Krista, který s láskou sloužil všem lidem bez rozdílu.

Provoz našich sociálních služeb je hrazen z pěti základních zdrojů: 

  1. Finanční podpora ze státního rozpočtu ČR
  2. Finanční podpora Jihomoravského kraje
  3. Příspěvky obcí a měst
  4. Platby uživatelů za poskytované služby
  5. Dary od jednotlivců, firem, nadací a obcí, které jsou pro naše služby velkou a nezbytnou podporou.

Všechny provozní dotace z veřejných zdrojů jsou poskytovány v režimu služeb v obecném hospodářském zájmu (SGEI). Zprávy o hospodaření jsou nedílnou součástí našich výročních zpráv.

Korespondenční a fakturační adresa:

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27
Klobouky u Brna
691 72
Datová schránka: cyr324c

 

Statutární zástupce:

Ředitel: Petr Hejl, DiS.
Telefon: 519 419 848, 519 420 656
Mobil: 777 936 580
E-mail: ~.qs-3b6LToo--9eThEq
Web: http://www.betlem.org

Další údaje:

: 18510949
Číslo účtu: 1381506359/0800

FB: facebook.com/DiakonieBetlem