Vznik a rozvoj Diakonie BETLÉM

  • 1929 – manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi zakládají nadaci, do níž vkládají jako nadační jmění svou vilu, přilehlé pozemky a další majetek
  • 1987 – obnovení Nadace Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových a převzetí zchátralé vily do vlastnictví Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna
  • 1990 - Synodní rada ČCE zakládá Středisko BETLÉM jako účelové zařízení Brněnského seniorátu pro křesťanskou sociální službu a svou činnost zahajuje Domov Betlém v Kloboukách pro lidi s těžkým tělesným postižením
  • 1991 - Středisko BETLÉM se stává organizační součástí Diakonie ČCE s vlastní právní subjektivitou
  • 1992 - v budově bývalé evangelické školy v Morkůvkách zahajuje svou činnost malý stacionář pro děti s mentálním postižením pod názvem Domov Narnie
  • 1997 – otevření přístavby Narnie, která umožňuje rozšířit kapacitu stacionáře
  • 2007 - v pronajatých prostorách v Brumovicích zahajuje svou činnost Domov Arkénie pro dospělé osoby s mentálním postižením – odrostlé klienty Domova Narnie
  • 2015 - otevření Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích pro dospělé osoby s mentálním postižením
  • 2017 - zahajuje svou činnost Sociálně terapeutické centrum Radost v Brumovicích a klienti Domova Arkénie v Brumovicích zahajují nový rok v novém vlastním domě pod novou registrací jako Chráněné bydlení
  • 2019 - Sociálně terapeutické centrum Radost rozšiřuje provoz v pronajatých prostorách Multifunkčního centra Pavučina v Hustopečích.