Vznik a rozvoj Diakonie BETLÉM

 • 1929 – manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi zakládají nadaci, do níž vkládají jako nadační jmění svou vilu, přilehlé pozemky a další majetek
 • 1987 – obnovení Nadace Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových a převzetí zchátralé vily do vlastnictví Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna
 • 1990 - Synodní rada ČCE zakládá Středisko BETLÉM jako účelové zařízení Brněnského seniorátu pro křesťanskou sociální službu a svou činnost zahajuje Domov Betlém v Kloboukách pro lidi s těžkým tělesným postižením
 • 1991 - Středisko BETLÉM se stává organizační součástí Diakonie ČCE s vlastní právní subjektivitou
 • 1992 - v budově bývalé evangelické školy v Morkůvkách zahajuje svou činnost malý stacionář pro děti s mentálním postižením pod názvem Domov Narnie
 • 1997 – otevření přístavby Narnie, která umožňuje rozšířit kapacitu stacionáře
 • 2007 - v pronajatých prostorách v Brumovicích zahajuje svou činnost Domov Arkénie pro dospělé osoby s mentálním postižením – odrostlé klienty Domova Narnie
 • 2015 - otevření Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích pro dospělé osoby s mentálním postižením
 • 2017 - zahajuje svou činnost Sociálně terapeutické centrum Radost v Brumovicích a klienti Domova Arkénie v Brumovicích zahajují nový rok v novém vlastním domě pod novou registrací jako Chráněné bydlení
 • 2019 - Sociálně terapeutické centrum Radost rozšiřuje provoz v pronajatých prostorách Centra volného času Pavučina v Hustopečích
 • 2020 - Domov Betlém se z Odstrčilovy vily stěhuje do nových prostor na ulici Brněnská 944/21
 • 2021 - po rekonstrukci a modernizaci nabízí Odstrčilova vila zázemí pro odlehčovací služby především pro seniory
 • 2023 - ve výpůjčených prostorách rodinného domu v Dubňanech zahajuje svou činnost Chráněné bydlení Duběnka