Odlehčovací služby pro dospělé osoby poskytujeme v Kloboukách u Brna ve dvou objektech, které jsou sice blízko sebe, ale organizačně i provozně jsou samostatné.