Sociálně terapeutické dílny 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 1969100

banner

Projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, je finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování vybraných sociálních služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje. Věnuje se cílovým skupinám osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a jsou znevýhodněny na trhu práce.

Poslání služby:

Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Podporujeme je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností, manuální zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět, uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat motivaci a zažívat pocit bezpečí.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku 16 - 64 let:

 • s mentálním postižením
 • s mentálním postižením kombinovaným s poruchami autistického spektra (PAS)
 • s mentálním postižením kombinovaným s tělesným postižením
 • s tělesným postižením
 • se zdravotním postižením, které umožňuje přiměřené zapojení do společných aktivit a není překážkou soužití v kolektivu

Služba je určena pro osoby s různým zdravotním postižením a s různou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností a smysluplného využití volného času.

Služba je poskytována osobám trvale žijícím v Jihomoravském kraji, resp. ve spádové oblasti ORP Hustopečsko, které jsou v době nástupu do služby mladší než 60 let.

Provozní doba: pondělí – pátek od 8:00 do 16:00 hodin.

Maximální denní kapacita služby je 20 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Chceme dosáhnout, aby uživatelé centra mohli smysluplně vyplnit svůj volný čas, který jejich vrstevníci zpravidla tráví v zaměstnání, a měli zároveň příležitost potkávat se s novými lidmi a získávat nové zkušenosti.

Stručný popis služby:

Nabízíme:

 • Pracovní terapii – při výrobě svíček, mýdel, keramiky, v dřevodílně, při práci na zahradě, apod.
 • Aktivizaci a relaxaci – naučit se soustředění i uvolnění, pracovat s emocemi a zvládáním stresu (k tomu využíváme koncepty Bazální stimulace a Snoezelen)
 • Rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, nakupování, příprava jednoduchých jídel, práce na zahradě, vycházky po okolí
 • Pomoc při zvládání běžných životních situací – návštěva kulturních a zábavních akcí, užívání veřejné dopravy, hospodaření s financemi, plánování osobních aktivit, společenské chování
 • Poradenství a rozvoj sociálních dovedností – podpora uživatelů v jednání s úřady, podpora verbální i písemné komunikace, využití prvků alternativní a augmentativní komunikace, obsahu telefonu, obsluha PC a využití internetu

Jednotliví uživatelé mají individuální rozvrh činností v týdnu, během dne se střídají kolektivní a samostatné činnosti a samozřejmě také čas na odpočinek a relaxaci. Aktuální dění můžete sledovat na facebookovém profilu.

Úhrady za služby:

Základní činnosti služby jsou poskytovány bez úhrady. 
Fakultativní služby: 
 • doprava na plánované akce:
  • 5 Kč/km doprava osobním autem,
  • 7 Kč/km 9-ti místným autem vhodným i pro přepravu osob na vozíku
 • masáž prováděná kvalifikovaným pracovníkem (délka 30 minut): 50 Kč.
 

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

 1. Oblast potřeb  ⇐ Seznamte se prosím  s nabídkou naší  podpory v oblastech potřeb klientů.
 2. Veřejný závazek ⇐ Přečtete si prosím základní informace o naší službě.
 3. Žádost o službu  ⇐ Vyplněnou žádost prosím pošlete písemně na níže uvedenou adresu.

Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele, kteří odpovídají bližší charakteristice volného místa, a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě nás můžete kontaktovat:

Korespondenční adresa

Sociálně terapeutické centrum Radost
č. p. 242
Brumovice
69111

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Mgr. et Bc. Zlata Čajanová, DiS.
Telefon: 515 531 966
Mobil: 739 221 391
E-mail: ZbyxaYUSX.GvV_2g~%
Www: www.betlem.org

Otevírací doba

pracovní dny 8:00-16:00