ŘídIcí a kontrolní orgány BETLÉMA

Statutárním orgánem BETLÉMA je 5členná správní rada střediska. Řídí jeho činnost a jedná jménem střediska navenek.  Ředitel střediska řídí každodenní činnost střediska a má pravomoc ke všem úkonům, které jsou pro její fungování nezbytné a běžné.

Členové správní rady BETLÉMA:

Kontrolním orgánem BETLÉMA je dozorčí rada střediska.  Dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré činnosti střediska. Členy dozorčí rady střediska volí staršovstvo spolupracujícího evangelického sboru v Kloboukách u Brna.

Členové dozorčí rady BETLÉMA:

  • Mgr. Jiří Gruber, předseda dozorčí rady
  • Tomáš Vrána, místopředseda dozorčí rady
  • Libuše Vinterová
  • Brigita Petrášová 
  • JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA

Pracoviště BETLÉMA:

Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele v Morkůvkách.