přijďte k nám pracovat

Najděte odvahu a navštivte nás, vyzkoušejte si pečování o druhého člověka na vlastní kůži. Ze začátku můžete například přečíst kousek knížky, vyjít na krátkou procházku nebo do kina. Zanedlouho zjistíte, že zvládnete, pomoc při jídle, hygieně a i další věci se stanou samozřejmostí.

Vážní zájemci o práci v naší organizaci musí před nástupem do práce absolvovat dobrovolnickou zkoušku. Po jejím vykonání v případě oboustranného zájmu bude sepsána řádná pracovní smlouva. K podpisu pracovní smlouvy je třeba přinést:

 • Žádost o přijetí do PP
 • Stručný životopis,
 • Pravdivě a úplně vyplněný personální dotazník (tj. část_B žádosti),
 • Výpis z rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii),
 • Doklad o kvalifikaci dle zákona 108/2006 Sb. (úředně ověřenou kopii),
 • Doklad o zdravotní způsobilosti – viz Zdravotní list (praktický lékař),
 • Zápočtový list (z předchozího zaměstnání) nebo Potvrzení o evidenci na Úřadu práce,
 • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (možno okopírovat v kanceláři),
 • Rodné listy dětí (pokud budete uplatňovat odpočty na dítě popř. potvrzení o studiu),
 • Případné rozhodnutí o přiznání důchodu včetně dokladu o vyplácení (invalidní i starobní).

Rovněž je nutné, aby se uchazeč seznámil s následujícími dokumenty:

Aktuální volná místa: