přijďte k nám pracovat

Najděte odvahu a navštivte nás, vyzkoušejte si pečování o druhého člověka na vlastní kůži. Ze začátku můžete například přečíst kousek knížky, vyjít na krátkou procházku nebo do kina. Zanedlouho zjistíte, že zvládnete, pomoc při jídle, hygieně a i další věci se stanou samozřejmostí.

Vážní zájemci o práci v naší organizaci musí před nástupem do práce absolvovat dobrovolnickou zkoušku. Po jejím vykonání v případě oboustranného zájmu bude sepsána řádná pracovní smlouva. K podpisu pracovní smlouvy je třeba přinést:

  • Žádost o přijetí do PP
  • Stručný životopis,
  • Pravdivě a úplně vyplněný personální dotazník (tj. část_B žádosti),
  • Výpis z rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřenou kopii),
  • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii),
  • Doklad o kvalifikaci dle zákona 108/2006 Sb. (úředně ověřenou kopii),
  • Doklad o zdravotní způsobilosti,
  • Zápočtový list (z předchozího zaměstnání) nebo Potvrzení o evidenci na Úřadu práce,
  • Rodné listy dětí (pokud budete uplatňovat odpočty na dítě popř. potvrzení o studiu),
  • Případné rozhodnutí o přiznání důchodu včetně dokladu o vyplácení (invalidní i starobní).

Rovněž je nutné, aby se uchazeč seznámil s následujícími dokumenty:

Aktuální volná místa: