Spojujeme dva světy

Na této stránce zveřejňujeme zahraniční partnery, kteří nás dlouhodobě podporují

Chiesa Evangelica Valdese - Otto per Mile, Itálie

Rotary Club Noordwijk en omstreken

Evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, Thal - Švýcarsko

Ökumenische Frauengruppe Morgenlob, Thal - Švýcarsko

Reformierte Kirchgemeinde Rein, Brugg AG - SCHWEIZ 

 Rudolf Deeg,Schwarzenbach ADSAALE - Deutschland