Níže uvedení individuální dárci podpořili činnost Diakonie BETLÉM v roce 2019 finančním darem: 

Mgr. Bohumila a RNDr. Jan Munzarovi • Jiří a Kateřina Zapletalovi • Mgr. Miroslav Hron • MUDr. Hana Běhůnková • Ing. Šárka Hladilová • Olga Francová • Gustav Schuh • Ing. Petr Vymazal • Ing. Jiří Suchánek • MUDr. Jana Čmelínská • MUDr. Renata Pipková • MUDr. Helena Puharičová • Ing. Dušan Karkuš • Josef Bodeček • MUDr. Lia Elstnerová • Ing. Stanislav Juránek • Ing. Petr Kapoun • Ing. Jiří Pelc • prof.MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. • Miroslav Matuszek • Mgr. Petr Pakosta • PhDr. Drahomír Balaštík • Ing. Miloš Kaška • MUDr. Petr Čapek • Ing. Jan Vichr • MUDr. Petr Pekař • Ing. Renata Ondroušková • Ing. Michal Hajoš • Martin Žůrek • Ing. Jakub Lexa • Drahomíra a Emil Frantíkovi • Ing. Zdeněk Badal • Ing. Vladimír Jandásek • Radek a Radka Kočí • MUDr. Daniel Rychnovský • Milan Hromádka • Ing. Daniel Dušek • Ing. Bohumír Posolda • Eva Čechová • Ing. Zdeněk Dadák • RNDr. Pavla Rovnaníková • Ing. Zbyněk Uher • JUDr. Dobromila Macháčková • RNDr. Ilona Pešková • MUDr. Karel Mazanec • Ing. Petr Homola • MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková • Luboš Hamza • Dorothea Kellerová • Anna a Alexandr Sikorovi • Bc. Ondřej Blažek • Ing. Tomáš Rozbořil • Ing.arch. Jaroslav Dokoupil • Ing. Jana Majerová • Ing. Emil Gabrhelík • MUDr. Jana Haltmar • JUDr. Petr Sladký • Ing. Eva Wagnerová • Ing. Zdeněk Vávra • Ing. Eva Ježková • Ing. Martin Poštulka • Jaroslav Haluza • Ing. Radomil Kaláb, CSc. • Jaroslav Gerbrich • Ivan Kalivoda • Ing. Michal Máčel, CSc. • Rudolf Židek • Ing. Ivo Novák • Bc. Jana Lexová • Pavel Hajzler • MUDr. Jana Stolinová • MUDr. Marie Berková • Ing. Petr Ondrůj • Doc. Petr Firbas • Pavel Juráček • MUDr. Dagmar Krejčí • Ing. Petr Mynář • MUDr. Miriam Mokrošová • Bedřiška Floderová • Ing. Jiří Teplý • Mgr. Milada a Ing. Petr Voznicovi • Richard Čížek • Iva Ivanová • MUDr. Kateřina Dokoupilová • Mgr. Radmila Jeníčková • Sylva Blažková • Ing. Stanislav Vostárek • Vlastimil Kučera • Vráťa a Jarmila Osifovi • Ing. Kamil Novák • Ing. Igor Onderišin • MUDr. Ivana Šabatová • Tomáš Vostřák • MUDr. Jiří Kužel • Ing. Jaromír Horák • Petr Bodeček • Milan Hůževka • Jaroslav Teplý • Iva Kočová • Ivo Lengál • Martina Zuštinová • Ing. Vladimír Škára, CSc. • RNDr. Lubomír Procházka • Ing. Josef Sklenář • Mgr. Miriam Pechmannová • Ing. Jiří Blecha • Ing. Jiří Pilát • Luboš Raus • Božena Přikrylová • Ing. Vlastimil Trávník • Marta Sokolová • Ing. Jaroslav Ptáček • Martina a David Krevovi • Mgr. Jitka Zemanová • Michal Petratur • Ing. Jiří Vajgl • Mgr. Pavel Zvonař • Lenka Křivková • MUDr. Dana Papoušková • Ing. Arch. Jaroslav Šponer • Bohdálkovi • Ing. Květoslava Plačková • Ing. Hana Drbalová • David Poláček • Zdislava a Richard Zemánkovi • JUDr. Michal Pospíšil • Ing. Petr Kříž • MVDr. Michal Vítek • Ing. Stanislav Ivičič • Ing. Jiří Bunža • Libuše Vinterová • Svatopluk Müller • Pavel Volek • Mgr. Jonatan Tomeš • MUDr. Marie Sílová • prof. Ing. Jan M. Honzík, PhD. • MUDr. Marie Svobodová • Pavel Sedláček • prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. • Ing. Jiří Klíma • RNDr. Jaroslav Kaňa • MUDr. Jiřina Zachová • Mgr. Roman Keznikl • RNDr. Naděžda Nováková • Alena Nevídalová • RNDr. Martin Kříž • Ing. Tomáš Surý • Radomil Baloun • Ing. Jan Gavlík • Radek Nečas • Ing. Tomáš Maruška • Gerhard Frey - Reininghaus • Ing. Tomáš Papírek • Ing. Jaroslav Marek • Ing. Petr Prokš • Ing. Tomáš Doležal • Ing. Zdeněk Sendler • Drahomír Viktorin • Ing. Miroslav Karásek • Milan Martinák • Bc. Ivana Šaleová • MUDr. Pavla Havlíková • Ing. Miloš Kamarád • Ing. Josef Škarpa • Ing. Zdeněk Koubek • Ing. Dana Pobešková • Ing. Karel Dočkal • Karel Petřík • Ing. Karel Nečesal • MUDr. Antonín Pitaš • MUDr. Jaroslav Ostřížek • Ing. arch. Aleš Burian • Ludmila Příborská • MUDr. Hana Kvapilová • MUDr. Georgij Minajev • MUDr. Ivana Šírová • MUDr. Alena Hegarová • Marta a Pavel Ježovi • Ing. Pavel Vašek • František Kordiovský • Michal Vahala • Ing. Vítězslav Banďouch • Máša Cimr • Ing. Naděžda Lupačová • Emílie a Blahoslav Faltýskovi • Mgr. Bc. Olga Šedá • Ing. Vladimír Kubánek • Ing. Radomír Konečný • Jiří a Marie Vrbovi • Bc. Zuzana Šrahůlková • Jana Horáková • Ing. Přemysl Heller • Martin Krejčí • Mgr. Zlata Čajanová • MUDr. Jarmila Soukupová • Ing. František Strava • MUDr. Gita Markofová • Vít Buršík • MUDr. Ivana Mašková • JUDr. PhDr. Radek Mylbachr • Ing. Marie Polešáková • Helena Bohatá • Ing. Pavel Just • PhDr. Tomáš Pospíšil • Mgr. Zdeněk Hájek • Ing. Libuše Maršálková • Ing. Petr Kropáček • Ing. Karel Studnička • prim. MUDr. Přemysl Suchomel • Dagmar Kunýtová • PaedDr. Vladimír Samek • PharmDr. Karel Husák • RNDr. Tomáš Vilím • JUDr. Nataša Láníčková • Adam Blisa • Ing. Jan Zachoval • Růžena Rechtoříková • Mgr. Tomáš Jelínek • Jana Peterková • Jiří Obzina • Ing. Jaromír Bajgar • MUDr. Naděžda Pagáčová • Pavel Borek • Mgr. Jitka Jančová • MUDr. Milan Šulc • RNDr. Vladislav Szotkowski • MUDr. Josef Blažek • Ing. Jarmila Gavlíková • Ing. Martin Kučera • MUDr. Michaela Piňosová • Ing. Marian Šťastný • Ing. Pavel Horák • Ing. Radek Pospíšil • Ing. Roman Zvěřina • Ing. Petr Plšek • ing. Karel Plotěný • Ing. Jarmila Hosnedlová • Ing. Jiří Hollein • Mgr. Bohumila Goold • JUDr. Petr Wiedermann • Ing. Kamil Vystavěl • Ing. Luboš Haniš • Ing. Hana Janovská • MUDr. Dagmar Kopečková • Ing. Ladislav Havel • Ing. arch. Milan Jašek • JUDr. Tomáš Kalabus • Ing. Luboš Havelka • Ing. Zbyněk Nový • MUDr. Dagmar Březinová • JUDr. Klára Rybáková • MUDr. Václav Bartl • MUDr. Lenka Fousová • MUDr. Marie Ryzí • MUDr. Marta Nagyová • Michael Kubík • Martina Houzarová • Marta Nováková • MUDr. Pavel Kerner • Marie Tučková • MUDr. Pavel Přeučil • MUDr. Dana Ježková • Lenka Topolanská • MUDr. Stanislav Pospíchal • Josef Juračka • MUDr. Josef Zvoníček • MVDr. Ján Matiašovic • RNDr. Tomáš Litschmann • RNDr. Daniela Šebestová, CSc. • Božena Smolová • prof. PhDr. Jindřiška Bártová • Hana Teturová • Jiřina Kubátová • MVDr. Ondřej Ryba • Jiří Valenta • MVDr. Daniel Dušek • MVDr. Dana Walterová • Jarmila Káňová • Jaroslav Martinek • MUDr. Vlasta Jursová • Leoš Janči • PhDr. Jindra Mácová • Lenka Schneiderová • Věra Prajerová • MUDr. Jarmila Božková • Zdeňka a Jaromír Smahelovi • MUDr. Jan Pikolon • ak.arch. Lubomír Hruška • Světlana a Pavel Hrbkovi • Zdeněk Macháček • doc. Ing. Břetislav Teplý, CSc. • Ing. Milan Hejl • MUDr. Anežka Novotná • Ing. Václav Waldhans • Mgr. Jan Lexa • Naděžda Poláčková • Miloš Pánek • Zdeněk Jaroš • RNDr. Miroslava Sochorová • Jan Žižlavský • Ing. Evžen Brunner • MUDr. Zdeňka Vojtková • PhDr. Miluše Moravcová • Jana Hraničková • Miroslav Malovec • MUDr. Bohumil Dočekal • Hana Sichlerová • Petr Foltýn • Kateřina Vladyková • Ing. Ladislav Němec • Anežka Kalvodová • Ing. Marie Šlancarová • R.a R. Lipusovi • RNDr. Vladimír Herber • Petr Juračka • Jan Blažek • Zuzana Horáková • Helena Matulová • Ing. Miloš Lexa • Jana Kantorková • Ing. Otakar Peška • Jana Šťavíková • Jana Zimolková • Jarmila Brychtová • Zdeňka Handlířová • Zdenka Angerová • Zdeňka Margoldová • Doc.MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. • Novotných • Alena Burešová • Ing. Radek Vlašín • Dr. Stanislav Věžník • Alena Kolečkářová • Alena Studená • Alexandr Valášek • Alois a Zdeňka Horákovi • Anděla Němcová • Ing. Petr Stehlík • Anna Bazalová • František Roman • Bohumil a Marie Komárkovi • Helena Cieslarová • Bohumila Pištěková • Dana Makovská • Dana Zezulová • Eva Cikánková • František Herián • Jiří Třetina • František Krupička • Ing. Petr Čibera • Ing. Pavel Šrámek • Ing. Dušan Nevrtal • Hana Zvěřinová • Antonín Šolc • Ing. Jaroslav Kudela • Jaroslava Kyselková • Ing. Jiří Pospíšil • Monika Strbíková • Ing. Jiří Kučera • Ing. Jiří Kolář • Ing. Jan Svoboda • Ota Růžička • Tomáš Hradečný • Petr Kratochvila • Petr Němec • Ing. Jan Foller • Petr Ondráček • Ing. Josef Oujezdský • Petr Polách • Ing. Jaromír Strejček • Radmila Řehulková • Richard Otruba • Rostislav Bezděk • Rostislav Dohnálek • Svatava Světlíková • Rudolf Šnajder • Rut Hanáková • Rut Zvonařová • Stanislav Urban • Ing. Jaroslav Nahodil • Ing. Karel Matuška • Jaromír Haluza • Jaroslav Svoboda • Ing. František Pelan • Jaroslav Zborovský • Jiří Čípek • Stanislav Velecký • Ing. Hana Hrabcová • Jitka Andrášková • Ing. Květoslava Bartošová • Josef Rusman • Michaela Zapletalová • Karel a Eva Lexovi • Ing. Michal Čejda • Ladislav Lengál • Světlana Dusová • Ing. Ivo Kopřiva • Lubomír Lexa • Ing. Kamil Čejka • Lucie Bečvářová • Ludmila Křížová • Ing. Ivo Kožnar • Ludvík Osička • Zdeněk Bursík • Vilém Redek • Zdeněk Dostál • prim.MUDr. Helena Bartoňková • Mgr. Hana Slaná • Mgr. Jiří Sedlák • Ing. Vladimír Vašek • MUDr. Renata Fousková • MUDr. Roman Laštůvka • MUDr. Miroslava Středová • MUDr. Barbora Mádrová • MUDr. Monika Koudová • MUDr. Marie Švrčková • MUDr. Marie Štěpánová • prim.MUDr. Pavel Klus • MUDr. Eva Čížková • MUDr. Andrea Jurečková • Mgr. Hedvika Růžičková • Mgr. Joel Ruml • MUDr. Pavel Klapal • MUDr. Pavel Žáček • MUDr. Pavel Šťourač, Ph.D. • Mgr. Ludmila Matysová • Mgr. Pavel Huták • PhDr. Jana Kolavíková • MUDr. Miroslav Straka • MUDr. Petr Valášek • prim. MUDr. Petr Kessler • MUDr. Olga Zapletalová • PhDr. Tomáš Laz, DiS • PharmDr. Jana Krejčí • Ing. Vlasta Hefnerová • PhDr. Zdeněk Ettl • MUDr. Olga Bázliková • PhDr. Jana Pospíšilová • MUDr. Iveta Svobodová • MUDr. Magda Alexová • MUDr. Hana Jarošová • MUDr. Štefánia Kyseláková • MUDr. Helena Smetanová • JUDr. Lenka Vrzalová • MUDr. Jana Procházková • RNDr. Jan Česnek • MUDr. Jana Pivoňková • Mgr. Anežka Grmolcová • MUDr. Jana Najmanová • JUDr. Jaroslav Mádr • MUDr. Věra Blanková • MUDr. Vladimíra Sukupová • MUDr. Jana Katolická • RNDr. Zdeněk Kohn • RNDr.Ing. Jan Grossman, CSc. • RNDr. Jaroslav Černík • Ing. Věra Šutová • Prof. Ing. František Zezulka,CSc. • MUDr. Jiří Švestka • MUDr. Eva Šírková • MUDr. Jitřenka Šuralová • MUDr. Karel Orálek • MUDr. Lea Čížková • Ing. Vladimír Čech, CSc. • MUDr. Eva Floková • Ing. Vladimír Čech • Bc. Lenka Nováková • Lenka Hrušková • Ing. Michal Černoevič • Juraj Kytner • Ing. Zdeněk Šefránek • Ing. Pavel Fojt • Josef Žák • MUDr. Roman Veselý • Karel Niemiec • Libuše Kučerová • Radek Strouhal • Vladimír Vaněk • Vladimír Guliš • MUDr. Jana Muroňová • Tomáš Hladík • Svatava Medková • ak.soch. Radomír Vavruša • Sára Luisa Nešporová • Sandra Trojanová • Miroslava Sablíková • Renáta Polohová • Ing. Jaroslav Raška • MUDr. Dagmar Školařová • MUDr. Marie Opltová • MUDr. Marta Texlová • Ing. Ladislav Soukup • MUDr. Martin Procházka • Ing. Ivona Zlámalová • Martin Kosař • Ing. Jan Štěpánek, CSc. • Marie Klementová • Roman Jirota • Ing. Pavel Petrucha • Ing. Naděžda Zlámalová • Ing. Rostislav Černohorský • Barbora Bajerová • Dana Monika Nevídalová • Ing. Tomáš Dosedla • Ing. Miloš Staněk • Emil Himer • Ivana Gombárová • Iveta Ševčíková • Petra Hampejsová • Ing. Václav Řezáč • MUDr. Rostislav Večeřa • Mgr. Pavel Kocman • Ing. František Nečas • Mgr. Alžběta Široká • Vlastimil Zoubek • Oldřich Dostál • Ing. Roman Kott • Ing. Václav Míchal • Karel Rozsypal • MUDr. Milada Totová • Miroslava Samsonová • Stanislav Faron • Ing. Jindřich Mach • Alena Honcová Pešlová • Jaroslav Krejčí • Miroslava Plichtová • Peter Petura • RNDr. Milan Viturka, CSc. • MUDr. Lubomír Navrátil • Pavel Rosendorf • Eva Pilátová • Eva Flajšmannová • Pavlína Kanevová • Pavlína Lungová • Petr a Stanislava Šebestovi • Pavel Partyka • Aleš Jakubčík • Olga Němcová • Věra Šedivá • MUDr. Marie Jurdová • Petr Foret • Petr Charvát • Eva Bělehradová • MUDr. Marie Košťálová • Vladimír Lazar • Miroslava Kyclová • František Melchrt • Vlasta Václavíková • Miroslava Šotnarová • Monika Burešová • prim. MUDr. Drahomíra Škodová • MUDr. Markéta Fischerová • František Jankovič • Eva Slavíková • RNDr. Mojmír Strnad • Oldřich Suchomel • Alena Zemanová • Oldřiška Rumpíková • MUDr. Markéta Voborská • Pavel Czyž • MUDr. Lenka Pazderková • Oldřich Holub • Bohumil Osička • MUDr. Mária Vrbová • Tibor Ďurický • Anna Loskotová • Štěpánka Matušková • MUDr. Jitka Lenártová • Šárka Vyhňáková • MUDr. Jiří Vlček • Doubravka Hrnčířová • Bohumila Zemánková • rodina Romanských • MUDr. Jaromír Lejčko • MUDr. Jaromír Pavka • MUDr. Jindřiška Benešová, CSc. • MUDr. Jaroslav Krejzla • Antonín Drozd • Antonín Čačík • Antonín Brychta • MUDr. Jaromír Břeň • Miroslava Adámková • MUDr. Jaroslav Raděj • Erna Šuttová • MUDr. Ludmila Herzánová • Petr Waidhofer • RNDr. Luděk Bočánek • Věra Papežová • Věra Červenková • Danuše Petrásková • MUDr. Ljuba Kirchmannová • Petr Klobás • Anna Gavlíková • PhMr. Petr Pikna • MUDr. Jarmila Pracná • Eliška Němečková • Eduard Herman • prim. MUDr. Roman Boháč • Robert Žofka • Přemysl Veselý • Jana Široká • Josef Polách • Josef Tichý • Jana Višňáková • Jozef Oravec • Jana Veselá • Jana Tichlerová • Karel Kalianko • Karel Komínek, ml • Libor Otýpka • MUDr. Rudolf Müller • Josef Fajmon • MVDr. Veronika Hřibňáková • Jana Nezdařilová • Ladislav Petrásek • Jana Kšírová • MVDr. Vladimír Janík • PaedDr. Dana Neprašová • MUDr. Renata Dudová • Libor Florian • MUDr. Martina Wollmuthová • MVDr. Martin Grym • Jaroslav a Milada Kaďůrkovi • Jaroslav Pokorný • Jaroslav Pokorný • Jaroslav Sehnal • MUDr. Vlasta Kučerová • Jaroslav Hudeček • MUDr. Veronika Pavlacká - Vaverková • Jiří Chlebníček • MUDr. Zdeňka Kytýrová • Jiří Rohlíček • Josef Jůza • MUDr. Václav Rak • MUDr. Stanislava Jílková • Jiří Vykoukal • Jitka Šlancarová • Josef a Helena Zvoníčkovi • Josef Bartoš • Jaromír Mráz • Josef Brchaň • Josef Ciprys • Josef Dohnal • Jan Prchal • Jaroslav Drábek • MUDr. Milič Světlík • Markéta Kalvodová • Marta Lovečková • PhDr. Lia Ryšavá • PhDr. Marie Slámová • Hana Ondroušková • Gábina Populová • Františka Zedníčková • František Šedivý • PharmDr. Eva Matyášová • MUDr. Miroslav Beňo • Marie Fibichová • Milan Urban • Milena Tesařová • Miloslav Boček • Jaroslav Novotný • Miloslava Káňová • Libuše Křivková • František Navrátil • Miroslav Muclinger • Miroslav Nečas mladší • Milada Komorášová • Ludmila Rybárská • Libuše Obermajerová • Libuše Putnová • Jan Nevěděl • Lubomír Čermák • MUDr. Petr Schalek • MUDr. Pavla Formánková • Jan Koráb • Ivo Vašíček • Ivo Cicvárek • Helena Slatinská • Ludmila Machanová • Irena Valová • Ludmila Voslářová • MUDr. Pavel Měřička • Lukáš Binder • Lukáš Dora • Lydie Bedřichová • Lydie Hájková • Lydie Štěpánková • Marie Borýsková • Miroslav Salášek • Ludmila Kučerová • JUDr.PhDr. Jaroslav Padrnos • Ing. Dobromila Borecká • Ing. Danuše Vysočanová • JUDr. Oktavián Kocián • MUDr. Dalibor Ostrý • Ing. Miroslav Lužný • Ing. Vladimír Tauchman • Ing. Bořivoj Hložek • MUDr. Emílie Prokšová • Ing. Oldřich Procházka • Mgr. Vladimír Ventruba • Bc. Věra Krásná • Ing. Aleš Máchal • Ing. Dragan Kovačevič • Ing. Aleš Chmelík • Ing. Pavel Štaud • Doc.Ing. Karel Kulísek • Ing. Josef Koloušek • MUDr. Eva Kovalová • Ing. Jana Buchalová • Doc.Ing. Bohuslav Rittich • MUDr. Evžen Bevilaqua • Ing. Petr Kudera • Ing. Petr Lyko • Ing. Vladimír Šindelář • Ing. Zdeněk Sáblík • Ing. Jan Daniel • JUDr. Anežka Forstová • Ing.Arch. Petr Hubáček, Ph.D. • Ing. Lenka Kandrnálová • MUDr. Alena Bernášková • Ing. Leopold Machala • Ing. Libuše Burgetová • Ing. Igor Tauchman • Ing. Jan Lunga • MUDr. Barbara Šimková • Ing. Jan Vondra • MUDr. Bohumíra Bílková • Ing. Miloslav Ulrich • Mgr.Art. Zuzana Píšková Hrivňáková • Ing. Zdeněk Mikulský • Ing. Eva Skopalová • Ing. Karel Formánek • Ing. Zdeněk Karlík • Ing. Eva Ludvíková • Ing. Milan Polach • Ing. Jan Šmíd • JUDr. Marie Sychrová • Ing. Miloslav Bjalek • Ing. Arch. Danuše Košíková • JUDr. Jaroslava Osvaldová • Ing. Jindřich Koubek • Zdeňka Čaplová • Mgr. Iva Stratilová • Mgr. Rudolf Jílek • Zdeněk Šťastný • Mgr. Iva Wallnerová • Ing. Stanislav Vybíhal • Ing. Stanislav Ferdus • Zdeňka Prostředníková • Ing. Petr Sklenář • Zdeněk Trněný • Ing. Jarmila Tomášková • Ing. Václav Hrabec • MUDr. Hana Zemanová • Ing. Renata Kocmanová • MUDr. Filip Pokorný • Mgr. Marie Brandalíková • Mgr. Viktor Nohel • MUDr. Hana Brhelová • MUDr. Jana Kozielová • Zbyněk Vostřák • Mgr. Lenka Svobodová • Ing. Petr Vaculík • Ing. Petr Stehlík • Ing. Jindra Plchová • Mgr. Radomil Čejka • MUDr. Hana Sedláčková • Marie Mališková • MUDr. Ivo Górnisiewicz • PharmDr. Karla Staňová • Jana Zemková • Mgr. Libor Beroun • Mgr. Jiří Svoboda • Ing. Marie Staňková • Ing. František Balšík • Ing. Tomáš Vladík • Ing. Zdeněk Gregr • Miluše Šlapanská • MUDr. Tomáš Jirkovský • prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. • PhDr. Milada Wurmová, CSc. • RNDr. Karel Šefčík • Drahomíra Hamanová • Josef Mlčoušek • Ing. Milan Pernica, CSc. • Věra Hojačová • Jana Polešovská • Jarmila a Ladislav Volejníkovi • Milan a Marie Konviční • Ing. Petr Zukal • MUDr. Miroslava Malá • Jitka Matějková • Jaroslav Řačák • Ing. Tomáš Urbánek • Kamila Grossová • MUDr. Liana Němcová • Ing. Dagmar Moučková • Mária Martincová • Ing. Miloš Zdráhala • Petr Bojko • Anna Rujbrová • Břetislav Polách • Zdenka Sovová • Ing. Karel Dostál • Jindřiška Beňáčková • Jiří Heřman • MUDr. Veronika Marešová • Ing. Kristína Petříková • Ing. Josef Surman • Květoslava Mazancová • Jiří Gajda • Květa Mácová • Lubomír Řezáč • Ing. Josef Surý • JUDr. Helena Bořilová • Josef Štěpánek • Karel Salay • Ing. Jitka Rabušicová • Jaroslava Vašková • Lucie Hájková • Jaroslava Samsonová • Mgr. Helena Otáhalová • Mgr. Leoš Kovařík • Ing. Jiří Košutek • Ing. Kamila Harthová • Libuše Dacková • JUDr. Miloš Vašenda • Jitka Chudobová • Jiřina Oplerová • Ing. Kamil Kosour • Ing. Jiří Sekanina • Jiří Kadlec • MUDr. Tomáš Kubelka • Jiří Jeniš • Jiří Šmarda • Jan Kadlec • Jiří Sofka • Jiří Rozek • Josef Kaman • Ladislav Kolman • Mgr. Jana Horáková • Josef Vlaha • Jaroslava Průšová • Danuše Ukropcová • Božena Koloušková • Božena Krmíčková • Prof.PhDr. Josef Unger, CSc. • Božena Sedláčková • Božena Šlampová • Božena Vladíková • Jan Pokorný • Daniela Otřísalová • RNDr. Ivo Liška • Ing. Pavlína Mrakwiová • Prim.MUDr. Václav Havlík • Edita Škrobáková • Ing. Vladimír Dora • Ing. Pavel Strašák • Ing. Pavel Stolař, CSc. • Erik Novotný • Dagmar Stejskalová • RNDr. Marcela Hamplová • Galovi • Horákovi • Pichlerová • Sirůčková • Ing. Radoslav Mareček • Ing. Rostislav Pantlík • Alena Reitmeierová • Bohuslav Kadrnka • Alexandr Demeter • RNDr. Alena Švihálková • Andrea Jakubčíková • Ing. Theodor Sturm • Anna Doležalová • Anna Skořepová • Antonín Mikulík • Ing. Petr Pospíšil • Ing. Otakar Wilfert • Ing. Přemysl Kališ • MUDr. Zdeňka Šulová • prim.MUDr. Miroslav Pojezný • Ing. Marcel Gregorovič • Ing. Ludmila Machýčková • MVDr. Karel Kovařík • Jar. Machovská • MVDr. Jiří Ryba • Jarmila Galousková • Ing. Martin Kolář • Jaromír Gistr • Jan Trusina • Ing. Libor Borkovec, CSc. • Jaroslav König • Jaroslav Podborský • Ing. Ladislav Smejkal • MUDr. Zdenka Doubková • JUDr. Eliška Helbichová • MUDr. Vladimír Hrabal • MUDr.Ing. Milan Vantuch • Ing. Milan Řádek • Jaroslava Mrhačová • prim.MUDr. František Sýkora • František Macinka • Františka Kolská • Ing. Vladislav Bubík • Hana Slavíková • Hana Švrčková • Ing. Marie Hrabalová • Irena Glozová • Ing. Pavel Bím • PhDr. František Hejl • Jan Bukovina • Ing. Jitka Foltýnková • Ing. Zdeněk Ostrčil • Ludmila Kočaříková • Jan Raus • Jan Srnec • Helena Papežová • Miloslava Kaňová • MUDr. Božena Školutová • Ing. Eva Máčelová • MUDr. Markéta Hovorková • Ondřej Rafl • Olga Ryšavá • MUDr. Božena Pavelková • Ing. František Pacas • Naděžda Koláčková • Ing. František Veselý • MUDr. Antonín Mikolášek • Ing. Hana Šišáková • Ing. Hana Zajítzová • MUDr. Pavel Havránek • Miroslav a Lydie Mertovi • Petr Dubský • Miloslava Balotová • Milan Novotný • MUDr. Alena Rohlíková • MUDr. Miroslav Boček • MUDr. Miroslav Smetana • Michal Košnar • MUDr. Miroslava Švecová • Ing. Jan Nečas • Martina Rabušicová • Ing. Jan Pukl • Martin Kroutil • MUDr. Olga Venyšová • Marta Vymazalová • Ing. Ilona Coufalová • Slavomír Smyčka, ml. • Vladimíra Melounová • MUDr. Jana Grycová • MUDr. Jan Indra • Věra Zůdová • Věra Zlámalová • Zdeněk Kučera • Věra Pilátová • Věra Nováková • Václav Tetur • Tomáš Vlk • Tomáš Valiček • Zdeňka Kemsová • Zdenka Mezuláníková • Ing. Emma Fišerová • Richard Kovaříček • Olga Mikslová • Ing. Dagmar Váchová • Petr Růžička • Petr Sůkal • Ing. Arch. Ladislav Brožek • Zuzana Kubištová • MUDr. Lenka Leixnerová • MUDr. Jindřiška Rajnišová • Doc.JUDr.Ing. Milan Pekárek, CSc. • MUDr. Julie Štefflová • Rostislav Jochman • doc. Jan Kudrna • Růžena Novotná • MUDr. Bronislava Roudnická • Radek Číž • Lydie Husáková • Marie Neubauerová • Mgr. Ludmila Kabátová • Marcela Lenkovičová • Marie Kolibová • Marie Outratová • Mária Polická • Lýdia Němcová • Ing. Jarmila Zezulková • Marie Huňařová • Marie Hadašová • Lydie Bedřichová • MUDr. Pavel Novotný • MUDr. Petr Cikl • Ing. Pavel Hloušek • Miloš Ženíšek • MUDr. Dagmar Hegerová • prof. Vladimír Štěrba • Miroslav Ondrák • Josef Švásta • Ing. Vladislava Hrabětová • Eva Titěrová • Jaroslava Fendrychová • Ing. Josef Horňák • Ing. Jan Bílík • Vladimír Horák • Pavel Čejka • RNDr. Jan Janča, CSc. • Ing. Ladislav Vavrinec • Jana Garčicová • Alois Bumbálek • Ing. Zdeněk Tichý • Miluše Königová • Ing. Vladimír Chládek • Vlasta Badinová • Markéta Zbíralová • Pavlína Libenská • Ing. Jan Košťál • Blažena Šefferová • Ing. Marie Radová • MUDr. Stanislav Štipl • Dan Kresa • František Osička • Mária Kobédová • Ladislav Mokruša • František Paleček • Ing. Miroslav Dušek • Ing. Daniela Klímová • Petr Gazárek • Ing. Miloslav Trenz • Ing. František Burda • Ing. Miloslav Buchta • Helena Polešáková • Helena Valentová • PhDr. Irena Zachová • Karel Sáček • Oldřich Otáhal • Ing. Jiří Urban • Hana Najbrtová • MUDr. Ivan Říha • Zdeněk Blahynka • Vladimír Jašek • Ing. Jaroslav Mikš • Ing. Jaroslav Stavinoha • Alžběta Kábrtová • Ing. Jaroslav Šmarda • Zdeněk Sedlák • Věra Mašová • Věra Lukášová • Věra Kazíková • Anna Třeštíková • Ing. Jaroslav Maňas • Ing. Petr Raštica • MUDr. Kateřina Vlková • Doc.Ing. Josef Koláčný • MUDr. Lenka Überallová • Radim Schelle • Eliška Rašková • Eduard Vyhlídal • Lenka Plodková • Ludmila Skřivanová • Ing. Jiří Polášek • Antonín Vajbar • MUDr. Evžen Řezáč • Prof.MUDr. Antonín Fassmann, CSc. • Stanislav Petrjanoš • Prof.PhDr. Jiří Munzar, CSc. • Bohumil a Božena Slámovi • Ing. Jiří Rosůlek • Dušan Hanuš • Milena Miškeříková • MUDr. Alexandr Žůrek • MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. • Miloš Pech • Jiří Žemla • Ing. Josef Zavadil • Marie Losová • Ing. Jan Hošek • Ing. Jan Doležel • Martin Pazour • Ing. Zdenka Žourková • MUDr. Amadeus Sobotka • Marie Plotová • Jarmila Lebedová • Julia Reznerová • MUDr. Tomáš Folta • Jitka Hřebačková • Ing. Libuše Cikánková • MUDr. Alice Machová • Marie Vašíčková • JUDr. Petr Frank • MUDr. Zdeňka Chytilková • Marie Páralová • MUDr. Marta Honková • Ing. Josef Vráblík • Ing. Marie Zemánková • Jiří Stránský • Marie Staňková • Jiří Alán • MUDr. Naděžda Formánková • Jana Luskačová • MUDr. Olga Bartončíková • Mgr. Zuzana Zpěváčková • MUDr. Miroslava Manová • MUDr. Stanislav Mezlík • Ing. Josef Uhlík • Jiří Hanzl • Ing. Jaroslav Lahoda • Ing. Miloš Němec • RNDr. Stanislav Dvořák • Marie Čechovská • Ludmila Kresová • MUDr. Hanuš Baš, CSc. • Jaroslav Zálešák • Věra Daňhelová • Ing. Ladislav Barva • Zdeněk Jun • Miloslava Mikulášová • MUDr. Aleš Zikmunda • MUDr. Eva Dokoupilová • Anna Gráfová • MUDr. Aleš Žampach • Ing. Jiří Holík • Marie Švábová • JUDr. Jaromír Kožoušek • Ing. Jiří Poláček • Ing. Václav Slovák • MUDr. Ivana Marešová • Arch. Ing. Dagmar Žáková • Ing. Jaromír Uher • Ludmila Patermannová • RNDr. František Marek • Barbora Koberová • Blažena Mančíková • Mgr. Marie Zábojníková • Marie Češková • Ing. Zdeňka Tomšíčková • Ing. Vladimír Staněk • Ing. Františka Konečná • Helena Dufková • PhDr. Kristina Fialová • Helena Mokrá • Mgr. Věra Melicharová • Jolana Červenková • ThDr. Jiří Doležal • Dr.Ing. Vilém Koutník • MUDr. Otto Štach • MUDr. Dagmar Páčová • Provazníkovi • Pavel Minařík • Ing. Zdeněk Sedláček • Otto Schmidt • Oto Baďuřík • Jan Hladík • MUDr. Markéta Kubešová • Vlasta Lužová • Vlasta Vaculíková • Vlastimil Kopřiva • Ing. Emil Kříž • Ing. Ivan Kutín • Ing. Stanislav Merta • Anna Janečková • Marie Lukášová • Rostislav Balcálek • MUDr. Zdenka Malotová • František Buchta • Ing. Alois Vala • Marie Vyhňáková • Ing. Ludmila Kunderová • Ing.arch. Pavla Bumbálková • Ing. Drahomír Vája • PhMr. Jarmila Černovská • Hana Picková • Ing. Dobromila Hronová • Ing. arch. Mojmír Kyselka • Jana Zoubková • Alena Konečná • Marie a Ivan Horáčkovi • Ing. Josef Nentvich • Miroslav Píza • Ing. Václav Maršalík • Bohumila Rybáková • MUDr. Jiří Turek • Jan Drozda • Miluše Kavková • RNDr. Mojmír Hrádek, CSc. • Linda Štěpánková • RNDr. Václav Štěpánský • Ing. Pavel Ždímal • Ing. Milan Šoustal • Ing. Pavel Havlíček • František Kabát • MUDr. Marcela Hockeová • Kamil Opletal • Miloslav Nekvasil • MUDr. Antonín Srp, CSc. • MUDr. Roman Pindur • Pavel Rakovský • Karel a Zdeňka Páskovi • Ing. Milan Jedlička • Ing. Zdeněk Polívka • Jan Pláteník • Ing. František Podešva, CSc. • Ludmila Kachyňová • Ing. Pavel Magnusek • PhDr. Marta Severová • Prof. MUDr. Milan Geryk, DrSc • Jiřina Salčáková • Jindřich Novotný • Anděla Švecová • Silvia Šípková • Zdeňka Čaloudová • Tomáš Pilka • Ing. Karel Polák • Jiří a Miriam Gregarovi • Ing. Karel Klanica • Jiří Tománek • MUDr. Milada Betlachová • Vladimír Gažo