Níže uvedení individuální dárci podpořili činnost Diakonie BETLÉM v roce 2023  

Mgr. Bohumila Munzarová ♥ Ing. Jiří Suchánek ♥ Květa Becková ♥ Ing. Šárka Hladilová ♥ Ing. Petr Vymazal ♥ Ing. Vladimír Jandásek ♥ MUDr. Myriam Darmovzalová ♥ Ing. Jana Radová ♥ Miroslav Matuszek ♥ MUDr. Renata Pipková ♥ Ing. Dušan Karkuš ♥ Ing. Miloš Kaška ♥ Olga a Milan Francovi ♥ František Žůrek ♥ David Kot ♥ Ing. Renata Ondroušková ♥ Radek a Radka Kočí ♥ MUDr. Helena Puharičová ♥ Kateřina Jelínková ♥ Ing. Petr Mynář ♥ PhDr. Drahomír Balaštík ♥ Kristýna Čížková ♥ Ing. Jan Vichr ♥ Ing. Zdeněk Badal ♥ Ing. Ivo Novák ♥ Mgr. Petr Pakosta ♥ MUDr. Jana Čmelínská ♥ Anna a Alexandr Sikorovi ♥ MUDr. Petr Čapek, MBA ♥ Ing. Daniel Dušek ♥ Jaroslava Chvatíková ♥ Lenka Machovská ♥ MUDr. Lia Elstnerová ♥ Ing. Emil Gabrhelík ♥ MUDr. Milan Šulc ♥ Gerhard Frey - Reininghaus ♥ Ing. Eva Wagnerová ♥ MUDr. Daniel Rychnovský ♥ MUDr. Dagmar Krejčí ♥ Mgr. Miriam Pechmannová ♥ Ing. Zdeněk Dadák ♥ Ivo Mayer ♥ Mgr. Jan Lexa ♥ Ing. Jiří Pilát ♥ Ing. Jaromír Bajgar ♥ Ing. Bohumír Posolda ♥ Jana a Petr Lexovi ♥ Ing. Hana Drbalová ♥ MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. ♥ MUDr. Karel Mazanec ♥ Eva Čechová ♥ Jiří Obzina ♥ ing. Iva Kočová ♥ MUDr. Elena Kunertová ♥ Ing. Petr Homola ♥ RNDr. Ilona Pešková ♥ Ing. Zbyněk Uher ♥ Kateřina a Jakub Fridrichovi ♥ Dan Kresa ♥ MUDr. Lea Čížková ♥ doc.Ing. Jaroslav Šenberger ♥ Ing. Jiří Pelc ♥ PharmDr. Jana Krejčí ♥ Ing. Kamil Novák ♥ Petr Klobás ♥ Ing. Jiří Matyáš ♥ MUDr. Lenka Fousová ♥ Ing. Eva Ježková ♥ RNDr. Lubomír Procházka ♥ RNDr. Pavla Rovnaníková ♥ Ing. Barbora Blechová ♥ Doc. Petr Firbas ♥ MUDr. Marie Svobodová ♥ MUDr. Hana Běhůnková ♥ MUDr. Miriam Mokrošová ♥ Ing. Michal Máčel, CSc., MBA ♥ Pavel Sedláček ♥ Martina Zuštinová ♥ Ing. Zdeněk Vávra ♥ Jan Blažek ♥ Ing. Vladimír Škára, CSc. ♥ Ing. Vladimír Kubánek ♥ Ing. Zuzana Řezníčková ♥ Mgr. Milada a Ing. Petr Voznicovi ♥ Magdalena Švarná ♥

Mgr. Ondřej Holík ♥ Ing. Karel Dočkal ♥ Ing. Přemysl Heller ♥ Jiří a Marie Vrbovi ♥ Ing. Stanislav Juránek ♥ MUDr. Marie Štěpánová ♥ Milan Hůževka ♥ Ivo Lengál ♥ MUDr. Ivana Šabatová ♥ Petr Ondráček ♥ Ing. Jiří Bunža ♥ Jaroslav Haluza ♥ Ing. Tomáš Doležal ♥ MUDr. Pavel Klapal ♥ RNDr. Vladislav Szotkowski ♥ MVDr. Michal Vítek ♥ Libuše Vinterová ♥ Vojtěch Kovář ♥ Dorothea Kellerová ♥ Pavlína Vymazalová ♥ Marie Nedbálková ♥ Jirka a Gábinka Vajglovi ♥ Ing. Tomáš Surý ♥ Božena Přikrylová ♥ JUDr. Michal Pospíšil ♥ Ing. Petr Kříž ♥ JUDr. Eliška Chobolová ♥ PharmDr. Karel Husák ♥ Svatopluk Müller ♥ Ing. Jan Daniel ♥ Martina a David Krevovi ♥ MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková ♥ Ing. Martin Kučera ♥ Ing. Karel Nečesal ♥ Zdislava a Richard Zemánkovi ♥ Tomáš Vostřák ♥ Ing. Jakub Lexa ♥ Ing. Josef Škarpa ♥ Marie Borýsková ♥ Ing. Jan Sláma ♥ Milan Martinák ♥ Ing. Miroslav Karásek ♥ Ing. Pavel Ryba ♥ Petr Kotouček ♥ Jaroslav Mikulica ♥ Ing. Petr Ondrůj ♥ Ing. Petr Prokš ♥ Ing. Petr Vymazal ♥ Luboš Raus ♥ MUDr. Pavel Danada ♥ Ing. Stanislav Vostárek ♥ Mgr. Roman Keznikl, LL.M. ♥ MUDr. Pavel Kerner ♥ MUDr. Dagmar Kopečková ♥ Miroslav Stárek ♥ Ing. Pavel Just ♥ Milan Doležal ♥ Ing. Vítězslav Banďouch ♥ MUDr. Petr Pekař ♥ Ing. Zbyněk Křivka ♥ Mgr. Leona Bakalová ♥ Mgr. Jonatan Tomeš ♥ Ing. Zdeněk Sendler ♥ Mgr. Jiří Sedlák ♥ Mgr. Daniel Macek ♥ Marta Novotná ♥ Ing.arch. Aleš Burian ♥ Ing.arch. Jaroslav Dokoupil ♥ JUDr. Petr Sladký ♥ Ing. Tomáš Papírek ♥ RNDr. Naděžda Nováková ♥ MUDr. Jiřina Zachová ♥ Ing. Ivo Gottvald ♥ Ing. Ivo Kopřiva ♥ MUDr. Jitřenka Šuralová ♥ MUDr. Josef Blažek ♥ Irena Sokolová ♥ Kamila Hladůvková ♥ MUDr. Jan Pikolon ♥ Ing. Dana Pobešková ♥ MUDr. Zdenka Doubková ♥ Eliška Komínková ♥ MUDr. Hana Kvapilová ♥ Eliška Němečková ♥ Ing. Marie Polešáková ♥ PharmDr. Dagmar Malénková ♥ Alena Kolečkářová ♥ Vít Buršík ♥ MUDr. Magda Alexová ♥ Mgr. Zlata Čajanová ♥ R.a R. Lipusovi ♥ Martina Houzarová ♥ Ing. František Strava ♥ Ing. Pavel Bím ♥ Michaela Viktorinová ♥ Tomáš Plešingr ♥ Martin Krejčí ♥ Michal Petratur ♥ Ing. Miloš Lexa ♥ RNDr. Tomáš Vilím ♥ Rudolf Šnajder ♥ Marek Kovařík ♥ Josef Jůza ♥ Jiří Třetina ♥ Ing. Luboš Haniš ♥ Helena Bohatá ♥ Bohumil a Marie Komárkovi ♥ Dagmar Nečasová ♥ Ing. Pavel Borek ♥ Ing. Jan Gavlík ♥ Světlana Dusová ♥ Jaroslav Pokorný ♥ Ing. Kamil Vystavěl ♥ Ing. Marian Šťastný ♥ Ing. Marcela Veverková ♥ Jana Peterková ♥ MUDr. Michaela Piňosová ♥ MUDr. Georgij Minajev ♥ Mgr. Zdeněk Hájek ♥ MUDr. Barbora Mádrová ♥ JUDr. Petr Wiedermann ♥ Jana Brychtová ♥ Ladislav Kachyňa ♥ Silvie Schwoiserová ♥ Ing. Jarmila Gavlíková ♥ Jana Hraničková ♥ Milan Čukan ♥ Bc. Ondřej Blažek ♥ JUDr. PhDr. Radek Mylbachr ♥ RNDr. Martin Kříž ♥ MUDr. Marie Ryzí ♥ doc.Ing. Břetislav Teplý, CSc. ♥ MUDr. Roman Veselý ♥ Marta Sokolová ♥ RNDr.Ing. Jan Grossman, CSc. ♥ Dr. Stanislav Věžník ♥ Dana Makovská ♥ prim.MUDr. Pavel Klus ♥ MUDr. Lubomír Navrátil ♥ Markéta Kalvodová ♥ Ing. Michal Čejda ♥ Alexandr Valášek ♥ Petra Nováková ♥ Ing. Josef Juračka ♥ Radek Šílený ♥ Ing. Pavel Stolař, CSc. ♥ Eva Havlů ♥ Ing. Radoslav Mareček ♥ Ing. Jan Fridrich ♥ Ing. Rostislav Černohorský ♥ Ing. Radek Pospíšil ♥ Hana Součková ♥ František Herián ♥ Ing. Petr Kropáček ♥ Milena Tesařová ♥ Bc. Jan Žerávek ♥ Vlastimil Kučera ♥ RNDr. Tomáš Litschmann ♥ PhDr. Miluše Moravcová ♥ JUDr. Jaroslav Mádr ♥ Jan Krupička ♥ JUDr. Helena Bořilová ♥ Jan Nevěděl ♥ MUDr. Ivona Klocová ♥ Ing.arch. Milan Jašek ♥ Jana Zimolková ♥ Ing. Jiří Hollein ♥ Jaroslav Pokorný ♥ Ludmila Gerbrichová ♥ Ing. Karel Formánek ♥ Jiří Valenta ♥ MUDr. Gita Markofová ♥ Ladislav Langr ♥ Ing. Igor Onderišin ♥ Ing. Libuše Maršálková ♥ Karel Rozsypal ♥ Ing. Luboš Havelka ♥ Lenka Otýpková ♥ MUDr. Jarmila Božková ♥ MUDr. Vlasta Jursová ♥ Ing. Jaromír Horák ♥ PhDr. Zuzana Nešporová ♥ Hana Sichlerová ♥ Ing. Michal Černoevič ♥ MUDr. Naděžda Pagáčová ♥ Pavel Volek ♥ Ing. Jiří Klíma ♥ Zdeňka Handlířová ♥ Ivana Brtevníková ♥ Ing. Jaroslav Nahodil ♥ Hanka Pregrtová ♥ Helena Krmíčková ♥ MUDr. Zdeňka Vojtková ♥ Mgr. Alžběta Sládek Široká ♥ MUDr. Bohumil Dočekal ♥ Ing. František Nečas ♥ Ing. Marie Šlancarová ♥ Petr Foltýn ♥ Kateřina Vladyková ♥ MUDr. Roman Danč ♥ Miroslav Malovec ♥ Petr Juračka ♥ Božena Smolová ♥ Helena Matulová ♥ Helena Cieslarová ♥ Božena Kovářová ♥ MUDr. Josef Zvoníček ♥ Helena Bartoňková ♥ Ing. Evžen Brunner ♥ Josef Vlaha ♥ Ludmila Křížová ♥ prim.MUDr. Přemysl Suchomel ♥ Ludmila Příborská ♥ MUDr. Ljuba Kirchmannová ♥ Ludvík Halady ♥ Ing. František Lupač ♥ MUDr. Jana Pivoňková ♥ PhDr. Marie Slámová ♥ Jana Široká ♥ Jarmila a Miroslav Brychtovi ♥ Jaromír Gistr ♥ Barbora Bajerová ♥ Ing. Jaroslav Hanyáš ♥ Jaroslav a Milada Kaďůrkovi ♥ Ing. Hana Hledíková ♥ Jaroslav Krejčí ♥ Ing. Hana Hrabcová ♥ Jiří Chlebníček ♥ Jiřina Kubátová ♥ MUDr. Jana Procházková ♥ Ing. Jan Foller ♥ Josef Tichý ♥ MUDr. Jaromír Břeň ♥ Marie Zvonařová ♥ MUDr. Jana Muroňová ♥ Pavel Kotouček ♥ Věra Prajerová ♥ Věra Dobiášková ♥ Tomáš Vlk ♥ MUDr. Miroslav Beňo ♥ Tomáš Hladík ♥ Stanislav Čepelka ml. ♥ Marie Holubářová ♥ Eva Pilátová ♥ Eduard Herman ♥ Pavel Rosendorf ♥ Rut Zvonařová ♥ MUDr. Miroslava Středová ♥ Rostislav Dohnálek ♥ Radmila Řehulková ♥ Zdeněk Bursík ♥ Pavel Čech ♥ Zdenka Horáková ♥ Ing. Dagmar Fetterová ♥ MUDr. Monika Koudová ♥ Marta Nováková ♥ Doc.MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. ♥ MUDr. Petr Schalek ♥ František Krupička ♥ Veronika Pospíšilová ♥ David Poláček ♥ Pavel Czyž ♥ František a Ludislava Šulákovi ♥ Zdeňka a Jaromír Smahelovi ♥ Zdeněk Jaroš ♥ Pichlerová ♥ RNDr. Miroslava Sochorová ♥ Eva Slavíková ♥ MUDr. Štěpán Maliňák ♥ MUDr. Pavel Žáček ♥ Alena Zajíčková ♥ Ing. Ladislav Schlegel ♥ MUDr. Eva Čížková ♥ Ing. Miroslav Lužný ♥ Ing. Naděžda Zlámalová ♥ Ing. Oldřich Procházka ♥ Ing. Otakar Peška ♥ Ing. Pavel Šrámek ♥ Ing. Pavel Štaud ♥ Ing. Petr Lyko ♥ Alena Zemanová ♥ Alena Burešová ♥ prof.RNDr. Václav Havel, DrSc. ♥ Ing. Petr Stehlík ♥ Ing. Věra Šutová ♥ Ing. Vladimír Čech ♥ Ing. Vladimír Čech, CSc. ♥ Alena Veselá ♥ Mgr. Ludmila Matysová ♥ Ing. Vladislava Hrabětová ♥ Ing. Vlastimil Trávník ♥ Ing. Zbyněk Nový ♥ Mgr. Jitka Jančová ♥ Ing. Zdeněk Tatíček ♥ JUDr. Lenka Vrzalová ♥ RNDr. Antonín Švásta ♥ prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. ♥ MUDr. Iveta Svobodová ♥ Ing. Petr Zukal ♥ Petra Hampejsová ♥ Lenka Hrušková ♥ Mária Polická ♥ Miroslava Sablíková ♥ MUDr. Dagmar Školařová ♥ Ing. Josef Vráblík ♥ Ing. Petr Stehlík ♥ Veronika Čechová ♥ MUDr. Dalibor Ostrý ♥ MUDr. Rostislav Večeřa ♥ Ing. Leopold Machala ♥ Ing. Radek Vlašín ♥ MUDr. Radek Ampapa ♥ Ing. Vlasta Hefnerová ♥ Mgr. Marie Brandalíková ♥ Světlana a Pavel Hrbkovi ♥ MUDr. Marie Opltová ♥ Jiří Mazanec ♥ Ing. František Balšík ♥ Ing. Pavel Fojt ♥ Sirůčková ♥ Zdenka Angerová ♥ Marie Kolibová ♥ MUDr. Martin Procházka ♥ RNDr. Jaroslav Kaňa ♥ JUDr. Ilko Chemišinec ♥ Ing. Dušan Nevrtal ♥ Petr a Stanislava Šebestovi ♥ Lucie Bečvářová ♥ Ing. Tomáš Dosedla ♥ Lydie Štěpánková ♥ Ing. Zdeněk Marcelli ♥ MUDr. Miroslav Straka ♥ MUDr. Roman Laštůvka ♥ prof. Jana Skálová ♥ Pavel Partyka ♥ Ing. Zdeněk Šefránek ♥ MUDr. Václav Rak ♥ Bc. Lenka Nováková ♥ Jiří a Miriam Gregarovi ♥ Miroslava Plichtová ♥ Aleš Fuksa ♥ Ing. Jaromír Uher ♥ Petr Košulič ♥ Ing. Václav Míchal ♥ Stanislav Faron ♥ PharmDr. Karla Staňová ♥ Ing. Jindřich Mach ♥ Vlastimil Zoubek ♥ Ivana Skolilová ♥ Ing. Ilona Coufalová ♥ Ing. Rostislav Pantlík ♥ Mgr. Radomil Čejka ♥ prim.MUDr. Miroslav Pojezný ♥ Michaela Gongolová ♥ František Šedivý ♥ Mgr. Rudolf Jílek ♥ Marta Lovečková ♥ Oldřich Suchomel ♥ Eva Flajšmannová ♥ Ing. Petr Čibera ♥ prim.MUDr. Petr Kessler ♥ MUDr. Naděžda Formánková ♥ MUDr. Jana Kozielová ♥ MUDr. Ondřej Škoda ♥ Alena Honcová Pešlová ♥ Ing. Petr Pospíšil ♥ Ing. Josef Koloušek ♥ Zbyněk Vostřák ♥ Olga Mikslová ♥ Miluše Šlapanská ♥ Oldřiška Rumpíková ♥ Ing. Stanislav Matějka ♥ Mojmír Macháček ♥ Miroslava Adámková ♥ Miroslav Rychlík ♥ Ludmila Kočaříková ♥ František Buchta ♥ MUDr. Stanislava Jílková ♥ Miloslava Piknová ♥ Miloslav Nekvasil ♥ Miloslav Boček ♥ Ing. Renata Kocmanová ♥ František Klimus ♥ MUDr. Alena Bernášková ♥ Mgr. Jiřina Mlýnková ♥ MVDr. Daniel Dušek ♥ Jiří Sofka ♥ Jiří Loubal ♥ Ing. Zdeněk Karlík ♥ MVDr. Vladimír Janík ♥ PaedDr. Vladimír Samek ♥ Pharm.Dr. Lydie Štěpánková ♥ Jaroslava Kyselková ♥ Irena Valová ♥ Jaroslav Zborovský ♥ Jaroslav Svoboda ♥ Ing. Zdeněk Ostrčil ♥ Ludmila Machanová ♥ PhDr. František Hejl ♥ Josef Kaman ♥ Jarmila Galousková ♥ Jana Višňáková ♥ Jana Tichlerová ♥ PhDr. Lia Ryšavá ♥ Jana Kantorková ♥ Jan Svoboda ♥ Jan Prchal ♥ Ivana Sýkorová ♥ Ing.Arch. Petr Hubáček, Ph.D. ♥ Jan Koráb ♥ Jan Kelbl ♥ JUDr. Jaroslava Osvaldová ♥ prim.MUDr. Drahomíra Škodová ♥ Libor Florian ♥ Marie Neubauerová ♥ Františka Zedníčková ♥ Mgr. Pavel Kocman ♥ Marcela Lenkovičová ♥ MUDr. Tomáš Jirkovský ♥ Lydie Bedřichová ♥ Ludmila Žůrková ♥ Ludmila Voslářová ♥ Ludmila Kučerová ♥ Ing. Václav Waldhans ♥ Ing. Jiří Kučera ♥ prim.MUDr. Roman Boháč ♥ Ing. Jiří Teplý ♥ Libuše Obermajerová ♥ Josef Dohnal ♥ Ing. Vladimír Dora ♥ RNDr. Mojmír Strnad ♥ Ladislava Rabušicová ♥ MUDr. Ivo Górnisiewicz ♥ Ladislav Lengál ♥ Mgr. Ludvík Ševčík ♥ Alena Reitmeierová ♥ Ing. Vladislav Bubík ♥ RNDr. Jaroslav Černík ♥ Antonín Brychta ♥ Josef Polášek ♥ Josef Mlčoušek ♥ Marie Nováková ♥ MUDr. Veronika Marešová ♥ RNDr. Ivana Rakovičová ♥ Tomáš Valiček ♥ Danuše Petrásková ♥ Věra Papežová ♥ Věra Nováková ♥ MUDr. Dagmar Schneebergerová ♥ Božena Šlampová ♥ Ing. Dobromila Hronová ♥ JUDr. Marie Sychrová ♥ Ing. Dobromila Borecká ♥ Ing. Jaroslav Kudela ♥ MUDr. Lenka Pazderková ♥ MUDr. Milič Světlík ♥ Ing. Marie Hrabalová ♥ MUDr. Markéta Fischerová ♥ MUDr. Marta Nagyová ♥ Zdeněk Trněný ♥ MUDr. Marie Košťálová ♥ Anděla Němcová ♥ Vlasta Václavíková ♥ Doc.Ing. Bohuslav Rittich ♥ Anežka Kalvodová ♥ Daniela Otřísalová ♥ Ing. Natália Musilová ♥ Ing. Otakar Wilfert ♥ Ing. Arch. Ladislav Brožek ♥ MUDr. Evžen Bevilaqua ♥ MUDr. Marie Jurdová ♥ Ing. Dagmar Kovaříková ♥ Emil Himer ♥ Novotných ♥ MUDr. Mária Vrbová ♥ RNDr. Luděk Bočánek ♥ Ing. Milan Pernica, CSc. ♥ Ing. Jan Svoboda ♥ Ing. Ivona Zlámalová ♥ MUDr. Eva Kovalová ♥ Ing. Ladislav Němec ♥ Zdeňka Prostředníková ♥ Ing. Pavel Petrucha ♥ Ivo Vašíček ♥ MUDr. Božena Školutová ♥ Anna Roznosová ♥ Stanislav Mandelík ♥ Ing. Jan Vondra ♥ Ing. Pavel Strašák ♥ Ing. Jarmila Hosnedlová ♥ Ing. Jarmila Tomášková ♥ Anna Rujbrová ♥ Zdeněk Kučera ♥ Ing. Miloš Staněk ♥ Ing. Igor Tauchman ♥ MUDr. Jitka Lenártová ♥ Adam Liolias ♥ Anna Gavlíková ♥ Zdenka Sovová ♥ Ing. Hana Zajítzová ♥ MUDr. Jarmila Soukupová ♥ Tibor Ďurický ♥ RNDr. Karel Šefčík ♥ MUDr. Jindřiška Benešová, CSc. ♥ MUDr. Miroslava Manová ♥ MUDr. Jaromír Lejčko ♥ Svatava Světlíková ♥ Ing. Ladislav Smejkal ♥ Ing. Pavlína Mrakwiová ♥ MUDr. Petr Cikl ♥ Štěpánka Veverková ♥ Jarmila a Ladislav Volejníkovi ♥ Antonín Navrátil ♥ Ing. Jiří Holík ♥ Miroslav Zelený ♥ Kamila Grossová ♥ Mgr. Libor Beroun ♥ Oldřich Otáhal ♥ Ing. Libor Borkovec, CSc. ♥ MUDr. Stanislav Štipl ♥ MUDr. Alice Machová ♥ Anna Gráfová ♥ Roman Riess ♥ Ing. Marie Zemánková ♥ Ing. Václav Slovák ♥ Ing. Jiří Košutek ♥ neznámý z věznice ♥ Danuše Ukropcová ♥ Josef Štěpánek ♥ Olga Ryšavá ♥ Ing. Milan Hejl ♥ Mgr. Leoš Kovařík ♥ Ludmila Rácová ♥ Jaroslav Kalvoda ♥ Silvia Šípková ♥ Oto Baďuřík ♥ Eliška Rašková ♥ Ing. Dagmar Moučková ♥ Ing. Jaroslav Stavinoha ♥ Dobromila Provazníková ♥ Marie Vašíčková ♥ Ing. Miloš Zdráhala ♥ Věra Lukášová ♥ Ing. Jiří Rosůlek ♥ Ing. Břetislav Polách ♥ MUDr. Antonín Mikolášek ♥ Ing. Marek Vermousek ♥ Erik Novotný ♥ Ing. František Veselý ♥ Ing. Václav Mergl ♥ MUDr. Emílie Prokšová ♥ MUDr. Bohumíra Bílková ♥ Jiří a Ludmila Jenišovi ♥ Ondřej Rafl ♥ Ota Růžička ♥ Ing. Marcel Gregorovič ♥ Jiří Rozek ♥ MUDr.Ing. Milan Vantuch ♥ Ing. Martin Kolář ♥ Jiří Šebesta ♥ Naděžda Koláčková ♥ Helena Polešáková ♥ MUDr. Pavel Přeučil ♥ Jaroslav Novotný ♥ Prof.MUDr. Antonín Fassmann, CSc. ♥ Jiřina Oplerová ♥ RNDr. František Marek ♥ MVDr. Karel Kovařík ♥ Ing. Zdenka Žourková ♥ Ing. Jitka Rabušicová ♥ Renata Žilková ♥ Horákovi ♥ Rut Hanáková ♥ Alexandr Demeter ♥ Blažena Mančíková ♥ Ing. Jan Štěpánek, CSc. ♥ Jan Raus ♥ Růžena Novotná ♥ Ing. Jan Pukl ♥ Jan Vladík ♥ Ing.arch. Pavla Bumbálková ♥ MUDr. Alena Rohlíková ♥ Jana Garčicová ♥ MUDr. Miroslav Smetana ♥ Ing. Arch. Danuše Košíková ♥ prof.Ing. Jan M. Honzík, PhD. ♥ Růžena Rechtoříková ♥ Ing. Jitka Foltýnková ♥ Ing. Petr Najman ♥ Bohumila Polášková ♥ Ing. Zdeněk Sáblík ♥ Jaroslav Brúček ♥ Petr Bojko ♥ Ing. Zdeněk Polívka ♥ MUDr. Pavel Havránek ♥ Ing. Miroslav Dušek ♥ Štěpán Baloun ♥ Mgr. Anežka Grmolcová ♥ MUDr. Štefan Išteneš ♥ Dr.Ing. Vilém Koutník ♥ Ing. Kamil Kosour ♥ doc.Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. ♥ Doc.Ing. Karel Kulísek ♥ Milan a Marie Konviční ♥ MUDr. Dagmar Hegerová ♥ Ludmila Kresová ♥ Michal Košnar ♥ Marie Fibichová ♥ Vlastimil Vozdecký ♥ Ing. Přemysl Kališ ♥ Ing. Stanislav Ferdus ♥ Věra Mašová ♥ Hana Picková ♥ František Macinka ♥ Ing. Josef Uhlík ♥ MUDr. Tomáš Folta ♥ ak.arch. Lubomír Hruška ♥ Lydie Bedřichová ♥ Marta Vymazalová ♥ David Blažek ♥ Ing. Miloslav Ulrich ♥ MUDr. Zdeňka Chytilková ♥ Zdeňka Čaloudová ♥ Marie Staňková ♥ Marie Plotová ♥ Karel Salay ♥ MUDr. Zdeňka Šulová ♥ RNDr. Stanislav Dvořák ♥ Marie Páralová ♥ Marie Outratová ♥ Ing. Milan Řádek ♥ Zdeňka Goliášová ♥ Zdeňka Kemsová ♥ Miloslava Kaňová ♥ Marie Mališková ♥ Vladimíra Melounová ♥ Marie Lhotská ♥ Lenka Němcová ♥ Milan Novotný ♥ Ing. arch. Mojmír Kyselka ♥ Ing. Jaroslav Purma ♥ Milan Kolář ♥ MUDr. Jan Machač ♥ Marie Češková ♥ Ing. Jan Košťál ♥ Jana Luskačová ♥ František Paleček ♥ Ing. Pavel Havlíček ♥ Miluše Königová ♥ Věra Zůdová ♥ Dagmar Stejskalová ♥ MUDr. Zdenka Malotová ♥ Josef Fajmon ♥ Ing. Pavel Hloušek ♥ Věra Daňhelová ♥ Ing. Zdeněk Tichý ♥ Mgr. Věra Melicharová ♥ Anna Třeštíková ♥ Stanislav Petrjanoš ♥ Ludmila Patermannová ♥ Eva Turková ♥ Ing. Stanislav Merta ♥ Ing. Jan Bílík ♥ Jarmila Lebedová ♥ Slavomír Smyčka, ml. ♥ Ing. Miroslav Průša ♥ Antonín Mikulík ♥ Alena Hamanová ♥ František Franěk ♥ František Texl ♥ Helena Valentová ♥ PhMr. Jarmila Černovská ♥ Miroslav Píza ♥ Monika Osičková ♥ Otto Schmidt ♥ Ing. Václav Maršalík ♥ Ing. Miloslav Trenz ♥ Zdeněk Jun ♥ Jan Bukovina ♥ Ing. Miloslav Buchta ♥ Miluška Všetulová ♥ Ing. Aleš Máchal ♥ Prof.PhDr. Jiří Munzar, CSc. ♥ Ing. Dagmar Váchová ♥ Ing. Daniela Klímová ♥ Ing. Libuše Cikánková ♥ Ing. Eva Ludvíková ♥ Ing. Jan Doležel ♥ Ing. Jan Hošek ♥ RNDr. Jiří Doškař ♥ Ing. Jaroslav Maňas ♥ Ing. Karel Dostál ♥ Bc. Naděžda Balounová ♥ Ladislav Mokruša ♥ Jan Kadlec ♥ Jan Srnec ♥ Jar. Machovská ♥ Jiří Gajda ♥ PhDr. Marta Severová ♥ Karel a Zdeňka Páskovi ♥ Ing. Petr Raštica ♥ Ludmila Kachyňová ♥ Ludmila Skřivanová ♥ Lubomír Řezáč ♥ MUDr. Antonín Srp, CSc. ♥ Helena Mokrá ♥ Linda Štěpánková ♥ Josef Pinkava ♥ Ing. Milan Šoustal ♥ Ing. Emil Kříž ♥ Michal Radosta ♥ Ing. Františka Konečná ♥ MUDr. Marcela Hockeová ♥ Jaroslava Fendrychová ♥ Mgr. Marie Zábojníková ♥ Markéta Zbíralová ♥ Jan Pláteník ♥ Ing. Jaroslav Šmarda ♥ Ing. Jiří Šotek ♥ Ing. Josef Zavadil ♥ Ing. Kamila Harthová ♥ Marie Vyhňáková ♥ Ing. Karel Polák ♥ Vlasta Jelínková ♥ Ing. Vladimír Staněk ♥ Anna Janečková ♥ Tomáš Pilka ♥ Emílie Grunská ♥ Ludmila Fridrichová ♥ Vlasta Badinová ♥ MUDr. Markéta Kubešová ♥ Vlasta Lužová ♥ Vlastimil Kopřiva ♥ MUDr. Hana Zemanová ♥ Marie Svobodová ♥ Ing. Alois Vala ♥ Arch. Ing. Dagmar Žáková ♥ Vladimír Jašek ♥ Milena Miškeříková ♥ MUDr. Štefan Istenes ♥ Miluše Kavková ♥ Ing. Jiří Poláček ♥ RNDr. Mojmír Hrádek, CSc. ♥ MUDr. Jiří Turek ♥ Zuzana Kosíková ♥ Ing. František Podešva, CSc. ♥ RNDr. Václav Štěpánský ♥ Ing. Pavel Ždímal ♥ Pavel Rakovský ♥ Jiří Tománek ♥ Kamil Opletal ♥ MUDr. Milada Betlachová ♥ Květoslava Drkalová ♥ MUDr. Aleš Zikmunda ♥ František Kabát ♥ Ing. Petr Šanca ♥ Theodor Slouka ♥ Ing. Miloš Němec ♥ Božena Šlechtová ♥ Marie Konečná ♥ Radomíra Soukopová ♥ Bohuslava Střechová ♥ Zuzana Čechová ♥ Marta Sedláková ♥ Marie Šefčíková ♥ Marek Topolář ♥ Vlada Nazarets ♥ Bohdálkovi ♥ Pavel Halm 

Děkujeme :)