Spojujeme dva světy

Níže uvedení individuální dárci podpořili činnost Diakonie BETLÉM v roce 2020 finančním darem: 

Mgr. Bohumila a RNDr. Jan Munzarovi • Jiří a Kateřina Zapletalovi • Ing. Jiří Pelc • Ing. Ivo Novák • Lenka Křivková • Ing. Šárka Hladilová • Olga a Milan Francovi • Ing. Miloš Kaška • Mgr. Petr Pakosta • Ing. Dušan Karkuš • Radek a Radka Kočí • Josef Bodeček • Ing. Stanislav Juránek • MUDr. Helena Puharičová • Ing. Zdeněk Dadák • Ing. Petr Kapoun • MUDr. Petr Čapek • Ing. Petr Vymazal • Ing. Daniel Dušek • Ing. Renata Ondroušková • Ing. Jiří Suchánek • Ing. Michal Hajoš • Ing. Zdeněk Badal • MUDr. Jana Čmelínská • PhDr. Drahomír Balaštík • Ing. Jan Vichr • Pavla Vinterová • Ing. Jiří Pilát • Anna a Alexandr Sikorovi • Drahomíra a Emil Frantíkovi • Ing. Bohumír Posolda • Eva Havlů • Magdalena Švarná • Pavel Juráček • MUDr. Jana Haltmar • MUDr. Daniel Rychnovský • Miroslav Matuszek • Ing. Eva Wagnerová • Martina Zuštinová • Bc. Ondřej Blažek • Ing. Zbyněk Uher • Ing. Petr Homola • MUDr. Hana Běhůnková • Karel a Jarmila Káňovi • Eva Čechová • RNDr. Ilona Pešková • ing. Iva Kočová • Lubomír a Pavla Szczurkovi • MUDr. Karel Mazanec • Ing. Emil Gabrhelík • MUDr. Lia Elstnerová • Ota Růžička • Magdalena Pospíšilová • Milan Hromádka • Luboš Raus • Pavel Sedláček • Ing. Petr Vymazal • Ing. Petr Mynář • MUDr. Petr Pekař • Radim Charvát • Mgr. Milada a Ing. Petr Voznicovi • Ing. Michal Máčel, CSc. • Ing. Karel Dočkal • MVDr. Dana Walterová • MUDr. Eva Floková • Ing. Zdeněk Vávra • RNDr. Pavla Rovnaníková • MUDr. Jana Stolinová • Ing. Vladimír Škára, CSc. • Ing. Vladimír Kubánek • František Kordiovský • Gerhard Frey - Reininghaus • prof.MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. • MUDr. Miriam Mokrošová • Jana a Petr Lexovi • JUDr. Petr Sladký • Mgr. Daniel Macek • Doc. Petr Firbas • Ing. Stanislav Vostárek • MUDr. Dagmar Krejčí • MUDr. Marie Berková • MUDr. Dana Papoušková • Ing.arch. Aleš Burian • Ing. Kamil Novák • Ing. Jaroslav Osička • Libuše Vinterová • Ing. Jiří Blecha • Jiří a Marie Vrbovi • MUDr. Ivana Šabatová • Milan Hůževka • MUDr. Marie Štěpánová • Petr Ondráček • Jan Blažek • Ing. Přemysl Heller • Zdislava a Richard Zemánkovi • Svatopluk Müller • MUDr. Georgij Minajev • Mgr. Miriam Pechmannová • Ivo Lengál • RNDr. Lubomír Procházka • David Poláček • Lukáš Adámek • Michal Petratur • Dorothea Kellerová • Tomáš Vostřák • Ing. Jiří Vajgl • JUDr. Michal Pospíšil • PhDr. Tomáš Pospíšil • Mgr. Jitka Zemanová • Martina a David Krevovi • doc.Ing. Břetislav Teplý, CSc. • Ing.arch. Jaroslav Dokoupil • Ing. Jiří Bunža • Ing. Petr Plšek • Ing. Jaroslav Ptáček • Lenka Machovská • Zdeněk Bursík • Ing. Josef Škarpa • Anežka Kalvodová • Ing. Arch. Jaroslav Šponer • Jan Hitzger • Bartůňkovi • Jaroslav Pokorný • Ing. Tomáš Doležal • MUDr. Kateřina Dokoupilová • Jaroslav Haluza • Jaroslav Gerbrich • prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. • Ing. Dana Pobešková • MUDr. Jiřina Zachová • Ing. Tomáš Papírek • MUDr. Jaroslav Ostřížek • Ing. Tomáš Surý • Ing. Karel Nečesal • Ing. Vítězslav Banďouch • MUDr. Hana Kvapilová • JUDr. Eliška Chobolová • RNDr. Naděžda Nováková • Ing. Zdeněk Koubek • MUDr. Ivana Bartůňková • Ing. Zdeněk Sendler • MUDr. Ivana Šírová • Iva Ivanová • MUDr. Alena Hegarová • Šimon Pumr • Jiří Obzina • Mgr. Jonatan Tomeš • Rudolf Šnajder • Marta Novotná • Ing. Miloš Kamarád • Milan Martinák • Ing. Petr Prokš • Ing. Martin Poštulka • Petr Bodeček • Ing. Petr Kříž • Ing. Miroslav Karásek • Ing. Pavel Borek • Máša Cimr • Milan Doležal • Radomil Baloun • Ing. Radomil Kaláb, CSc. • Jiří Palacký • MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková • Ing. Stanislav Sedlák • Mgr. Daniel Hrbáč • Ing. Martin Rada • MUDr. Marie Svobodová • Mgr. Jitka Jančová • PharmDr. Karel Husák • Vlastimil Kučera • Ing. Karel Studnička • Veronika Čechová • Alena Kolečkářová • Jaroslava Steinbocková • Ing. Marian Šťastný • Ing. Kamil Vystavěl • Ing. Pavel Just • Ing. Petr Kropáček • JUDr. PhDr. Radek Mylbachr • Mgr. Zdeněk Hájek • JUDr. Nataša Láníčková • MUDr. Elena Kunertová • Ing. Libuše Maršálková • Ing. Michal Čejda • Ing. Luboš Haniš • Josef Jůza • prim.MUDr. Milan Wiedermann • Jana Peterková • Jana Nezdařilová • MUDr. Pavel Klapal • Martin Krejčí • Vít Buršík • Pavel Volek • PaedDr. Vladimír Samek • Ing. František Lupač • Doc.MUDr. Jiří Šimek, CSc. • Ing. František Strava • MUDr. Magda Alexová • Věra Prajerová • MUDr. Ivana Mašková • Ing. Jan Sláma • Růžena Rechtoříková • Tomáš Hradečný • Barbora Bajerová • RNDr. Tomáš Litschmann • Ivana a Iveta Motlovi • Dan Kresa • Ing. Jarmila Gavlíková • Ing. Martin Kučera • Jana Kotvová • RNDr. Tomáš Vilím • Milena Tesařová • doc.Ing. Jaroslav Šenberger • Ing. Darina Klamková • MUDr. Stanislav Pospíchal • Světlana a Pavel Hrbkovi • Ladislav Kachyňa • Martina Houzarová • MUDr. Zbyněk Rozkydal • Marta Sokolová • MUDr. Vlasta Jursová • Miroslav Stárek • PharmDr. Dagmar Malénková • Karel Niemiec • PhDr. Jana Pospíšilová • PhDr. Jindra Mácová • Jiřina Kubátová • Jiří Valenta • Jana Hraničková • Jana Brychtová • Ivan Marek • Emílie a Blahoslav Faltýskovi • RNDr. Jaroslav Kaňa • Drahomír Viktorin • Ing. Zbyněk Nový • RNDr. Mojmír Strnad • Jitka Sedláčková • Ing. Igor Onderišin • MUDr. Pavel Přeučil • Doc.MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. • Dr. Stanislav Věžník • MUDr. Dana Ježková • MUDr. Josef Zvoníček • RNDr. Vladislav Szotkowski • RNDr.Ing. Jan Grossman, CSc. • ing. Karel Plotěný • Ing. Hana Drbalová • MUDr. Dagmar Březinová • Ing.arch. Milan Jašek • MUDr. Jarmila Božková • RNDr. Zdeněk Kohn • Ing. Jiří Hollein • Ing. Jaromír Bajgar • Ing. Jaroslav Marek • MUDr. Jan Pikolon • Ing. Josef Juračka • Mgr. Tomáš Jelínek • Ing. Pavel Horák • MUDr. Olga Zapletalová • Richard Otruba • MUDr. Marie Ryzí • MUDr. Pavel Kerner • Alena Tylmannová • Rostislav Bezděk • MUDr. Milan Šulc • Ing. Luboš Havelka • MUDr. Michaela Piňosová • Ing. Leopold Machala • Ing. Ladislav Němec • Ing. Květoslava Plačková • Michal Vahala • MUDr. Miroslav Straka • Ing. Milan Hejl • Oldřich Dostál • Lukáš Rabovský • Hana Sichlerová • Ing. Oldřich Procházka • Ing. Evžen Brunner • Ing. Jan Fridrich • Ing. Jiří Klíma • Petr a Stanislava Šebestovi • MUDr. Zdeňka Vojtková • Mgr. Pavel Kocman • MUDr. Bohumil Dočekal • Iveta Ševčíková • Mgr. Zlata Čajanová • Ing. František Nečas • Kateřina Vladyková • Miroslav Malovec • Petr Foltýn • Ing. Marie Šlancarová • PharmDr. Eva Matyášová • Ing. Hana Janovská • Juraj Kytner • Jaroslav Zborovský • Kateřina a Jakub Fridrichovi • R.a R. Lipusovi • Petr Juračka • MUDr. Gita Markofová • Ludmila Voslářová • Karel Lexa • Ludmila Příborská • Ludmila Křížová • Ing. Jaroslav Raška • Ladislav Šustr • MVDr. Michal Vítek • MUDr. Iveta Svobodová • Ing. Jiří Pospíšil • MUDr. Helena Smetanová • Jiří Zámečník • Ing. Jiří Kolář • Ludmila Hanáková • MUDr. Barbora Mádrová • Jan Koráb • Ing. Miloš Lexa • Prof.Ing. František Zezulka,CSc. • prim.MUDr. Roman Boháč • prim.MUDr. Přemysl Suchomel • Jarmila Brychtová • prim.MUDr. Pavel Klus • Ing. Kamil Kosour • Ing. Marie Polešáková • MUDr. Marta Nagyová • PhDr. Miluše Moravcová • Ing. Ladislav Soukup • Jiří Měrka • Jiří Třetina • Ing. Jan Svoboda • Josef a Anežka Poláškovi • MUDr. Eva Šírková • MUDr. Antonín Brzek • MUDr. Monika Koudová • Ing. Jarmila Hosnedlová • Pavel Vejmělka • MUDr. Petr Schalek • Petr Blažek • Ing. Dagmar Fetterová • Petr Waidhofer • MUDr. Marie Jurdová • Radmila Řehulková • Ing. Dušan Nevrtal • MUDr. Marie Švrčková • MUDr. Lea Čížková • Rut Zvonařová • ak.arch. Lubomír Hruška • MUDr. Miroslav Beňo • Světlana Dusová • Zdeňka Handlířová • Tomáš Čmel • Zdenka Angerová • Zdeněk Jaroš • Zbyněk Vostřák • MUDr. Naděžda Pagáčová • Ing. Jan Foller • Prof.MUDr. Milan Lukáš, CSc. • Marie Borýsková • Ing. Josef Vráblík • MUDr. Jarmila Soukupová • Marta Nováková • MUDr. Zdeňka Kytýrová • MUDr. Zdenka Doubková • MUDr. Vladimíra Sukupová • MUDr. Lenka Pazderková • MUDr. Václav Bartl • Ing. Jaroslav Hanyáš • Ing. Jan Daniel • Miluše Šlapanská • Ing. Ivo Kopřiva • Ing. Ivo Gottvald • MUDr. Jaroslav Raděj • Ing. Hana Hrabcová • MUDr. Jindřiška Benešová, CSc. • MUDr. Jitřenka Šuralová • MUDr. Josef Blažek • Michaela Listová • Filip Münz • Alois a Zdeňka Horákovi • Ing. Pavel Stolař, CSc. • Ing. Vlastimil Trávník • Ing. Vlasta Hefnerová • Ing. Pavel Šrámek • Anna Gavlíková • JUDr. Jaroslav Mádr • Ing. Petr Čibera • František Krupička • Mgr. Martina Zábojníková • JUDr. Lenka Vrzalová • Ing. Věra Šutová • František Herián • Alexandr Valášek • Dana Makovská • Mgr. Jiřina Mlýnková • Ing. Radek Vlašín • Mgr. Leona Bakalová • Mgr. Jan Lexa • Daniela Ženatá • Bohumil a Marie Komárkovi • Eva Cikánková • František a Ludislava Šulákovi • RNDr. Miroslava Sochorová • Božena Smolová • Mgr. Ludmila Matysová • Božena Přikrylová • Bohumila Pištěková • Ing. Vladimír Čech, CSc. • Ing. Petr Stehlík • Prof.PhDr. Jiří Munzar, CSc. • Alena Zemanová • Irena Valová • Helena Matulová • RNDr. Vladimír Herber • Alena Burešová • Ing. Pavel Bím • Helena Bohatá • Ing. Michal Černoevič • Lenka Hrušková • Bc. Lenka Nováková • Petra Hampejsová • Ing. Pavel Fojt • Drahomíra Hamanová • Miroslav Rychlík • Lucie Horáková • Ing. Miloš Staněk • Vladimír Vaněk • Jana Tichlerová • PhDr. Marie Slámová • Ing. Jan Štěpánek, CSc. • Sirůčková • Ing. Tomáš Dosedla • Emil Himer • Marie Kolibová • MUDr. Martin Procházka • Ing. Petr Stehlík • Zdenka Kubíčková • Ing. Rostislav Černohorský • Lucie Bečvářová • MUDr. Marie Opltová • MUDr. Roman Laštůvka • Jaroslav a Milada Kaďůrkovi • Ing. Radoslav Mareček • Rostislav Dohnálek • Jiří Čípek • MUDr. Lýdie Luklová • MUDr. Naděžda Formánková • Mgr. Hana Slaná • PhDr. Jana Kolavíková • MUDr. Roman Veselý • Radek Šotnar • Miroslava Sablíková • Ing. Pavel Petrucha • Jana Zimolková • Jaroslav Krejčí • Ing. Zdeněk Šefránek • Zdeněk Macháček • Ing. František Balšík • Blažena Šefferová • Ing. Roman Kott • Miroslava Plichtová • Ing. Václav Míchal • Karel Rozsypal • Ing. Jindřich Mach • Mgr. Alžběta Široká • Vlastimil Zoubek • Stanislav Faron • MUDr. Milada Totová • Dana Monika Nevídalová • Alena Honcová Pešlová • MUDr. Josef Baroš • MUDr. Antonín Mikolášek • RNDr. Milan Viturka, CSc. • MUDr. Lubomír Navrátil • Ing. Marie Zemánková • Františka Zedníčková • Radek Polák • RNDr. Ivana Rakovičová • Hana Dřevojánková • prim.MUDr. Drahomíra Škodová • Přemysl Veselý • Antonín Brychta • MUDr. Olga Bázliková • Anděla Němcová • Jaroslav Svoboda • prim.MUDr. František Sýkora • Jaroslav Pokorný • Hana Teturová • Radoslav Marek • Jaroslava Kyselková • Petr Košulič • Petr Hejl, DiS. • RNDr. Pavel Šafařík • Anna Doležalová • Jiří Chlebníček • MUDr. Pavla Formánková • Jiří Loubal • Pavla Gottwaldová • Anna Loskotová • MUDr. Radek Ampapa • Pavel Rosendorf • Pavel Partyka • Marie Fibichová • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. • MUDr. Milič Světlík • Ivana Halvová • Ivana Blanářová • Jan Nevěděl • Neznámý dárce • MUDr. Martina Prachařová • Jan Pokorný • Věra Papežová • Věra Nováková • Tomáš Vlk • Jan Šlancar • Prof.PhDr. Josef Unger, CSc. • Tomáš Hladík • Pichlerová • Jaroslav Martinek • Alena Matulíková • Antonín Drozd • Alena Rozehnalová • Helena Cieslarová • Rut Hanáková • Jaroslav Brúček • prof. PhDr. Jindřiška Bártová • Jaromír Mráz • Tibor Ďurický • Svatava Světlíková • Jarmila Kozáková • Jana Višňáková • Jana Široká • Jana Kantorková • Alena Studená • Alena Nevídalová • Josef Mlčoušek • PharmDr. Jana Krejčí • Ladislav Langr • MUDr. Veronika Pavlacká - Vaverková • Ladislav Lengál • Ladislava Rabušicová • RNDr. Jaroslav Černík • Daniela Machová • Markéta Kalvodová • PaedDr. Dana Neprašová • Marie Nováková • Danuše Petrásková • Marie Neubauerová • Pavel Czyž • Libuše Křivková • Miloslav Boček • Libuše Obermajerová • Ivo Vašíček • Marcela Lenkovičová • MVDr. Vladimír Janík • MUDr. Zuzana Adamčeková • Lydie Štěpánková • Eliška Němečková • Lydie Bedřichová • Lydie Bedřichová • MVDr. Daniel Dušek • Ludvík Halady • MVDr. Josef Smejkal • Eduard Herman • Libor Florian • Blanka Šťastná • Bedřiška Floderová • Jiří Nekvapil • Oldřiška Rumpíková • Jiří Šebesta • PhDr. Lia Ryšavá • Joel a Lydie Rumlovi • František Klimus • Oldřich Suchomel • Oldřich Holub • Josef Bartoš • Josef Brchaň • Miroslava Šotnarová • Josef Dohnal • Milada Komorášová • Miroslav Munclinger • Ludmila Machanová • Božena Sedláčková • Eva Slavíková • Božena Krmíčková • MUDr. Rudolf Müller • Josef Fajmon • Bohumil Osička • Miroslava Adámková • Miroslav Nečas mladší • Evald Fus • Josef Němeček • Pavla Kobylková • Josef Kaman • RNDr. Jan Česnek • PhDr. František Hejl • MUDr. Dalibor Ostrý • Ing. Aleš Máchal • MUDr. Jaroslav Krejzla • MUDr. Jiří Vilček • Ing. Stanislav Matějka • Ing. František Pacas • MUDr. Jitka Lenártová • Ing. Miloslav Ulrich • Ing. Jaroslav Nahodil • Ing. Emma Fišerová • Ing. Petr Lyko • Ing. Josef Zavadil • Ing. Ivona Zlámalová • MUDr. Eva Kovalová • MUDr. Alena Bernášková • JUDr. Miroslav Vašulka • Ing. Dobromila Borecká • MUDr. Libor Březina • JUDr. Marie Sychrová • MUDr. Ljuba Kirchmannová • MUDr. Dagmar Školařová • Ing. Karel Formánek • Ing. Miloslav Bjalek • Ing. Milan Řádek • Ing. Dagmar Kovaříková • Ing. Bořivoj Hložek • Ing. Arch. Danuše Košíková • Ing. Stanislav Vybíhal • Ing. Jan Patočka • MUDr. Jana Kozielová • Ing. Jaroslav Kudela • Ing. Jaromír Horák • MUDr. Jana Muroňová • Ing. Pavel Štaud • MUDr. Jana Procházková • Ing. Jan Vondra • Mgr. Rudolf Jílek • Ing. Jaroslav Šmarda • Ing. Jindřich Koubek • MUDr. Hana Tyčová • MUDr. Jaromír Lejčko • Ing. Jiří Kučera • Mgr. Anežka Grmolcová • Ing. Josef Krejčiřík • Ing. Jiří Sekanina • Mgr. Marie Brandalíková • Ing. Jiří Šotek • Ing. Jan Lunga • Mgr. Ludvík Ševčík • Ing. Jiří Teplý • MUDr. Gabriela Romanová • Ing. Jan Gavlík • MUDr. Jaromír Břeň • Ing. Renata Kocmanová • Ing. Josef Koloušek • Mgr. Radomil Čejka • JUDr. Ilko Chemišinec • Ing. Vladimír Vašek • Zdenka Sovová • MUDr. Markéta Fischerová • MUDr. Marcela Velíšková • Ing. František Cigánek • Zdeňka Čaplová • MUDr. Barbara Šimková • doc. Jan Kudrna • Doc. MUDr. Milada Zemanová, PhD. • JUDr. Jaroslava Osvaldová • Doc.Ing. Bohuslav Rittich • MUDr. Bohumíra Bílková • Zdeněk Trněný • Doc.Ing. Karel Kulísek • Vlastimil Malhocký • Dr. Jiří Dunděra • MUDr. Mária Vrbová • MUDr. Marie Nádeníčková • Ing.Arch. Petr Hubáček, Ph.D. • JUDr. Bořivoj Jobánek • doc.Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. • Ing. Zdeněk Ostrčil • Ing. Václav Waldhans • JUDr. Anežka Forstová • Ing. Vladimír Dora • Ing. Zdeněk Karlík • PharmDr. Karla Staňová • Jarmila a Ladislav Volejníkovi • MUDr. Ivo Górnisiewicz • Ing. Petr Pospíšil • Mgr. Libor Beroun • Ing. Miroslav Dušek • Ing. Jaroslav Pavlík • Ing. Přemysl Kališ • Jan Srnec • Ludmila Rybárská • Petr Gazárek • Petra Čermáková • Jana Garčicová • Jaromír Gistr • MUDr. Tomáš Jirkovský • Ing. Martin Kolář • Věra Pilátová • Ludmila Kočaříková • PhMr. Jarmila Černovská • Ing. Libor Borkovec, CSc. • Ing. Václav Řezáč • Ing. Petr Zukal • MUDr. Hana Sedláčková • Marie Vašíčková • MUDr. Martina Wollmuthová • Milan a Marie Konviční • Ing. Dagmar Váchová • Ing. Dagmar Moučková • Jaroslav Řačák • Břetislav Polách • Jaroslav Kostrhún • Ing. Jan Hošek • Kamila Grossová • Olga Mikslová • Ing. Miloš Zdráhala • Monika Osičková • Ing. Marius Svoboda • Ing. Zdeněk Sáblík • Mária Polická • Hana Partyková • Jar. Machovská • Libuše Kučerová • MUDr. Bronislava Roudnická • Hana Slavíková • Libuše Dacková • RNDr. Antonín Švásta • Jaroslav Podborský • RNDr. Helena Sutorová • Irena Glozová • Hana Šumberáková • MUDr. Hana Zemanová • Ing. Pavel Hloušek • Helena Malá • Ing. Marie Hrabalová • Jiřina Oplerová • Helena Kurečková • Ing. Milan Pernica, CSc. • Mgr. Viktor Nohel • Ing. Jaroslav Purma • MUDr. Andrea Jurečková • Helena Polešáková • Josef Vlaha • Jiří Rozek • Jan Raus • PhDr. Miloslav Šiške • Jiří a Ludmila Jenišovi • MUDr. Alois Maloušek • MUDr. Božena Pavelková • Jaroslav Hudeček • Jan Šumbera • Ing. Jitka Foltýnková • Josef Tichý • Jan Trusina • Josef Prát • Ing. Josef Surman • Jiří Gajda • Ing. Ladislav Smejkal • MUDr. Alena Rohlíková • MUDr. Alice Machová • Ing. Jiří Urban • Ing. Marcel Gregorovič • Ing. Otakar Peška • Mgr. Vladimír Ventruba • Ing. Kristína Petříková • Jiří Kadlec • Jaroslava Mrhačová • Ing. Natália Musilová • Jarmila Galousková • MUDr. Božena Školutová • Jan Kadlec • Ing. Kamila Harthová • Jiří Stránský • Jindřiška Beňáčková • Květoslava Mazancová • Květa Mácová • Ing. Miroslav Lužný • Ing. Otakar Wilfert • prof. Jana Skálová • Božena Vladíková • Richard Kovaříček • Ing. Arch. Ladislav Brožek • Ing. arch. Mojmír Kyselka • Petr Klobás • MUDr. Ludmila Herzánová • Petr Bojko • Ing. Václav Mergl • Bohumila Polášková • Ing. Zdenka Žourková • RNDr. Marcela Hamplová • Ing. Eva Máčelová • Růžena Novotná • MUDr. Renata Rokytová • Dagmar Stejskalová • Ing. Theodor Sturm • Olga Ryšavá • Daniela Otřísalová • Naděžda Koláčková • Ing. František Veselý • MUDr. Zdeňka Šulová • Ing. Rostislav Pantlík • Hana Holanová • Ing. Daniel Běl • Ing. Vladislav Bubík • Vlasta Václavíková • Horákovi • Ing. Zdeněk Řezníček • Vlastimil Vozdecký • Alena Reitmeierová • Zdeněk Kučera • Ing. Zdeněk Gregr • JUDr. Helena Bořilová • JUDr. Jaromír Kožoušek • Ing. Vladislava Hrabětová • Rostislav Jochman • Zdeňka Kemsová • MUDr. Miroslav Smetana • Svatoslav Ševela • Svatopluk Hřebačka • MUDr. Markéta Hovorková • Svatava Medková • Stanislav Štěpáník • Ing. Vladimír Tauchman • ak.soch. Radomír Vavruša • Ing. Vladimír Šindelář • MUDr. Miroslav Boček • Ing. Hana Šišáková • Zdeňka Goliášová • MUDr. Jarmila Pracná • Ing. Jan Pukl • Ing. Petr Kukulka • RNDr. Ivo Liška • Marie Syrovátková • Marie Plotová • František Macinka • Marie Outratová • Ing. Jan Sůkal • Ing. Jan Šmíd • Ing. Ilona Coufalová • František Polách • Jaroslav Novotný • Marie Chrástková • Marie Huňařová • Marie Hadašová • František Šedivý • Ing. Pavlína Mrakwiová • Ing. Jarmila Tomášková • Ing. Pavel Strašák • Lydie Husáková • Lydie Hájková • Ing. Jaroslav Maňas • František Navrátil • Miloslava Mikulášová • Milan Novotný • MUDr. Stanislav Štipl • Miloslav Nekvasil • Miloslava Balotová • Marta Vymazalová • Eva Flajšmannová • Michal Košnar • MUDr. Veronika Marešová • Mgr. Ludmila Kabátová • MUDr. Vladimír Hrabal • MUDr. Tomáš Kubelka • Martin Šulák • Edita Škrobáková • RNDr. Karel Šefčík • RNDr. Luděk Bočánek • Martin Kroutil • Ing. Jan Nečas • Miroslav a Lydie Mertovi • Eduard Vyhlídal • MUDr. Petr Cikl • Marie Lukášová • František Franěk • Alois Bumbálek • Jana Polešovská • Ing. Petr Najman • Jarmila Lebedová • Anna Třeštíková • Danuška Javůrková • Jarmila Cichrová • Antonín Navrátil • Hana Najbrtová • RNDr. Jan Janča, CSc. • Ing. Jan Košťál • Jaroslav Ondra • Kamila Berounská • MUDr. Dagmar Hegerová • MUDr. Rostislav Večeřa • Roman Riess • Marie Mališková • Marie Staňková • Josef Štěpánek • Miluše Königová • Ing. Josef Horňák • Ing. Josef Uhlík • Ing. Jiří Vávra • Ing. Marie Staňková • Ing. Václav Slovák • Ludmila Rácová • Oldřich Otáhal • Ing. Jaroslav Stavinoha • Ludmila Skřivanová • Helena Dufková • JUDr. Petr Frank • Lubomír Řezáč • Ing. Daniela Klímová • RNDr. František Marek • Eliška Rašková • Blažena Mančíková • Marie Vincentová • Mgr. Věra Melicharová • MUDr. Zdenka Malotová • MUDr. Stanislav Mezlík • Ing. Jan Doležel • Ing. Petr Raštica • MUDr. Štefan Išteneš • MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. • Ing. Jan Hanuš • Eva Soldánová • Marie Čechovská • Miloslava Kaňová • MUDr. Jan Machač • Miloš Pech • František Jankovič • Marie Páralová • František Osička • František Paleček • Františka Kolská • Ing. Jiří Rosůlek • Mária Martincová • MUDr. Zdeňka Chytilková • Zdeněk Sedlák • Ing. Miloslav Trenz • Ing. Karel Dostál • MUDr. Olga Bartončíková • Ing. Miloslav Buchta • PhDr. Kristina Fialová • Stanislav Petrjanoš • Stanislava Haroková • PhDr. Irena Zachová • RNDr. Stanislav Dvořák • Jana Luskačová • Věra Mašová • Zdeněk Jun • Ing. Libuše Cikánková • MUDr. Amadeus Sobotka • prim.MUDr. Miroslav Pojezný • Vladimír Horák • Vladimíra Melounová • Jiří Žemla • Karel Sáček • Ladislav Mokruša • Ing. Miroslav Průša • Anna Skořepová • Vlasta Vaculíková • Prof.MUDr. Antonín Fassmann, CSc. • Radim Schelle • Antonín Vajbar • Doc.Ing. Josef Koláčný • Miloš Ženíšek • Ing. Jiří Košutek • Tonička Přibylová • Věra Daňhelová • MUDr. Otto Štach • Pavlína Libenská • MUDr. Markéta Kubešová • Alena Konečná • Blanka Pilátová • Ing.arch. Pavla Bumbálková • Věra Zůdová • Anna Janečková • Ing. Drahomír Vája • JUDr.PhDr. Jaroslav Padrnos • Silvia Šípková • Ing. Dobromila Hronová • Ing. Stanislav Merta • Ing. Jan Bílík • Ing. Alois Vala • Ing. Františka Konečná • Božena Šlechtová • Miroslav Píza • Anna Gráfová • MUDr. Miloš Miniberger • Oto Baďuřík • Ing. Tomáš Urbánek • Arch. Ing. Dagmar Žáková • Hana Radvanová • Ladislava Uhrová • Milena Miškeříková • Karel Fiala • Ing. Pavel Havlíček • Helena Valentová • Linda Štěpánková • Helena Mokrá • MUDr. Dagmar Páčová • Ing. Jiří Holík • Ing. Milan Šoustal • Ing. Karel Polák • Jiří Sofka • Jan Bukovina • Ludmila Patermannová • František Kabát • Martin Vaníček • Markéta Zbíralová • Marie Vyhňáková • Jaroslav Zálešák • Ludmila Kachyňová • Jaroslava Fendrychová • Ing. Miloš Němec • Marie Češková • Ing. Jaromír Uher • Jiří a Miriam Gregarovi • MVDr. Ivo Pavlík • Hana Picková • Ing. Ladislav Vavrinec • Ing. Milan Haminger • Ing. Vladimír Staněk • RNDr. Mojmír Hrádek, CSc. • Ing. Ludmila Kunderová • Ing. František Podešva, CSc. • Miluše Kavková • Ing. Václav Maršalík • Ing. Emil Kříž • RNDr. Václav Štěpánský • Zdeněk Kvapil • MUDr. Aleš Zikmunda • Jan Pláteník • PhDr. Marta Severová • MUDr. Roman Pindur • MUDr. Evžen Bevilaqua • Vladimír Lazar • Ing. Zdeněk Sedláček • Provazníkovi • MUDr. Antonín Srp, CSc. • Vlasta Badinová • Kamil Opletal • Jana Šťastná • Karel a Zdeňka Páskovi • MUDr. Hana Bártová • Prof. MUDr. Milan Geryk, DrSc • Ing. Jiří Poláček • Mgr. Marie Zábojníková • Lucie Ondrůjová • Pavel Rakovský • Jiřina Salčáková • Ing. Milan Jedlička • Ing. Pavel Magnusek • Anděla Švecová • Zdeňka Čaloudová • Pavel Guriča • MUDr. Milada Betlachová • Jiří Tománek • Lenka Plodková • Marie Konečná • Vladimír Gažo • Josef Musil