Níže uvedení individuální dárci podpořili činnost Diakonie BETLÉM v roce 2022  

Mgr. Bohumila Munzarová ▪ Ing. Jiří Pelc ▪ František Krupička ▪ Ing. Šárka Hladilová ▪ Olga a Milan Francovi ▪ Kristýna Čížková ▪ MUDr. Myriam Darmovzalová ▪ František Žůrek ▪ MUDr. Renata Pipková ▪ Ing. Jiří Suchánek ▪ Ing. Dušan Karkuš ▪ MUDr. Jana Čmelínská- Gynekologická ambulance ▪ Ing. Jana Radová ▪ David Kot ▪ Ivana Sýkorová ▪ MUDr. Helena Puharičová ▪ Ing. Zbyněk Uher ▪ Radek a Radka Kočí ▪ Anna a Alexandr Sikorovi ▪ Ing. Zdeněk Dadák ▪ PhDr. Drahomír Balaštík ▪ Martina Zuštinová ▪ Ing. Bohumír Posolda ▪ Ing. Daniel Dušek ▪ MUDr. Petr Čapek, MBA ▪ Ing. Jan Vichr ▪ Ing. Petr Vymazal ▪ Ing. Renata Ondroušková ▪ Ing. Zdeněk Badal ▪ Mgr. Petr Pakosta ▪ Ing. Miloš Kaška ▪ Miroslav Matuszek ▪ Ing. Emil Gabrhelík ▪ Gerhard Frey – Reininghaus ▪ MUDr. Lia Elstnerová ▪ Ing. František Machovský ▪ Jana a Petr Lexovi ▪ MUDr. Dana Papoušková ▪ Ing.arch. Jaroslav Dokoupil ▪ Ing. Petr Kapoun ▪ MUDr. Miriam Mokrošová ▪ Ing. Petr Mynář ▪ MUDr. Daniel Rychnovský ▪ Ing. Jiří Pilát ▪ Ing. Stanislav Juránek ▪ Martin Kusala ▪ PharmDr. Eva Matyášová ▪ Mgr. Dagmar Pospíšilová ▪ Mgr. Ondřej Holík ▪ Jindřich Karásek ▪ Ing. Vladimír Jandásek ▪ MUDr. Elena Kunertová ▪ ing. Iva Kočová ▪ MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. ▪ Josef Kolařík ▪ RNDr. Ilona Pešková ▪ Ing. Petr Homola ▪ MUDr. Karel Mazanec ▪ Michal Hájek ▪ Jana Peterková ▪ MUDr. Marie Berková ▪ Eva Čechová ▪ Marie Kováříková ▪ Luboš Raus ▪ Petr Klobás ▪ Ing. Eva Ježková ▪ Alžběta Žůrková ▪ Milan Hromádka ▪ MVDr. Ondřej Ryba ▪

MVDr. Michal Vítek Ing. Zdeněk Vávra Ing. Radek Šimek PharmDr. Jana Krejčí RNDr. Lubomír Procházka Doc. Petr Firbas Libuše Vinterová MUDr. Pavel Kerner Ing. Michal Máčel, CSc., MBA Jan Blažek Mgr. Milada a Ing. Petr Voznicovi MUDr. Marie Svobodová RNDr. Pavla Rovnaníková Radim Charvát Radek Kožnar Petr Laňka Ing. Petr Ondrůj Pavel Vymazal Ing. Karel Dočkal Ing. Kamil Novák Ing. Pavel Bím Ing. Přemysl Heller Jiří a Marie Vrbovi Michal Petratur Milan Hůževka MUDr. Marie Štěpánová Ing. Jiří Bunža Ivo Lengál Pavel Fischer PharmDr. Dagmar Malénková MUDr. Ivana Šabatová Tomáš Vostřák MUDr. Roman Laštůvka Ing. Petr Kropáček Mgr. Miriam Pechmannová Jiří Obzina Jiří Palacký MUDr. Zdenka Strouhalová Ing. Barbora Blechová Ing. Jiří Teplý Mgr. Zlata Čajanová Jirka a Gábinka Vajglovi Ing. Karel Nečesal MUDr. Lea Čížková Martin Krejčí Martina a David Krevovi Mgr. Jan Lexa RNDr. Vladislav Szotkowski JUDr. Eliška Chobolová Ing. Jan Sláma Jaroslav Haluza Iva Ivanová Zdislava a Richard Zemánkovi Ing. Tomáš Surý Daniel Štach JUDr. Michal Pospíšil Bc. Ondřej Blažek Stanislav Charvát Mgr. Roman Keznikl, LL.M. Dorothea Kellerová Mgr. Martin Krug Mgr. Jonatan Tomeš Ing. Zdeněk Koubek JUDr. Petr Sladký Ing. Zdeněk Sendler Machačovi Alexandra Pánková Mgr. Miroslav Sládek Ing. Zdeněk Tatíček Ing.arch. Aleš Burian Mgr. Hana Slaná Ing. Dana Pobešková Kamila Hladůvková Marie Borýsková Matěj Miskerik Milan Doležal Milan Martinák Pavel Juráček Pavel Sedláček Petr Kotouček Radka Křížanová Radoslav Marek Svatopluk Müller Vráťa a Jarmila Osifovi Bc. Ivana Šaleová Ing. Josef Škarpa Ing. Petr Plšek Ing. Vítězslav Banďouch Ing. Tomáš Papírek Ing. Tomáš Maruška Ing. Tomáš Doležal Eliška Komínková Jaroslav Gerbrich Ing. Petr Prokš Ing. Jitka Bicanová Ing. Petr Kříž Ing. Pavel Just Ing. Miroslav Karásek Irena Sokolová Ing. Karel Studnička Ing. Zbyněk Křivka Ing. Stanislav Vostárek MUDr. Dagmar Kopečková MUDr. Petr Pekař MUDr. Jiřina Zachová MUDr. Hana Kvapilová MUDr. Eva Floková RNDr. Pavel Šafařík MUDr. Jan Pikolon ▪ RNDr. Naděžda Nováková MUDr. Milan Šulc MUDr. Jaroslav Ostřížek Alena Kolečkářová Vít Buršík Veronika Bezděková Ing. Hana Drbalová Martina Houzarová RNDr. Zdeněk Kohn PaedDr. Vladimír Samek Ing. Kamil Vystavěl Tomáš Plešingr Ludmila Příborská Ing. Vladimír Škára, CSc. Ing. František Strava Jana Brychtová Petr Ondráček MUDr. Georgij Minajev Ing. Miloš Lexa Jaroslava a Vlastimír Ryšaví MUDr. Magda Alexová Božena Přikrylová Ing. Pavel Borek Ing. Michal Čejda Mgr. Zdeněk Hájek Jaroslav Pokorný Ing. Luboš Haniš MUDr. Josef Blažek JUDr. Petr Wiedermann RNDr.Ing. Jan Grossman, CSc. Ing. Jaromír Bajgar MUDr. Ivana Mašková Ing. Rostislav Černohorský  Pavel Čech Kateřina a Jakub Fridrichovi Ing. Marian Šťastný RNDr. Tomáš Vilím Ludmila Křížová David Skalák Dan Kresa Ing. Zdeněk Marcelli Ing. Jarmila Gavlíková Ing. Martin Kučera Ladislav Kachyňa Jana Hraničková MUDr. Zdeňka Vojtková Naděžda Hercová Ing. Naděžda Zlámalová MUDr. Roman Veselý MUDr. Stanislav Pospíchal MUDr. Jindřiška Benešová, CSc. Zdeňka a Jaromír Smahelovi MUDr. Jarmila Božková Jana Zimolková Ing. Jan Daniel MUDr. Veronika Vršanská MUDr. Josef Zvoníček Ing. Pavel Štaud Dr. Stanislav Věžník Dalibor Novák MUDr. Marie Jurdová Jan Nevěděl Ing. Zbyněk Nový MUDr. Gita Markofová Ing. Jaroslav Osička Ing. Marie Polešáková Marta Novotná Marta Sokolová Drahomír Viktorin Marie Tučková PhDr. Jana Pospíšilová Alena Zemanová Helena Cieslarová Ing. Luboš Havelka Ing. Hana Janovská Ing. Jiří Hollein JUDr. PhDr. Radek Mylbachr Jiří Třetina Ing. Igor Onderišin MUDr. Ivona Klocová MUDr. Iveta Svobodová ▪ Ing. arch. Milan Jašek RNDr. Tomáš Litschmann Emil Christoph Alexandr Valášek Zdeněk Bursík Jiří Valenta Helena Bohatá Helena Bartoňková MUDr. Naděžda Pagáčová MUDr. Marta Nagyová Hana Sichlerová PhDr. Tomáš Laz, DiS, Mgr. Alžběta Sládek Široká Ing. Milan Hejl MUDr. Hana Běhůnková Ing. Jaroslav Nahodil Ing. Jiří Klíma Ing. Jan Fridrich Ing. Pavel Stolař, CSc. Marta Nováková Ing. Tomáš Dosedla Martin Hošek Radek Nečas PhDr. Miluše Moravcová MUDr. Roman Danč Ing. Marie Šlancarová Ing. Pavel Fojt Ing. František Nečas Petr Foltýn Miroslav Malovec Anežka KalvodováMUDr. Bohumil Dočekal Radek Nevídal Oldřich Dostál R.a R. Lipusovi prof. PhDr. Jindřiška Bártová Kateřina Vladyková Marta a Pavel Ježovi Petr a Stanislava Šebestovi RNDr. Vladimír Herber Petr Juračka Ing. Jaroslav Hanyáš Josef Vlaha Josef Tichý Milena Tesařová prim.MUDr. Pavel Klus Ing. Jana Buchalová MUDr. Pavel Danada Josef Jůza Ing. Jaromír Horák Libuše Obermajerová Ing. Karel Matuška PhDr. Zdeněk Ettl MUDr. Miroslav Beňo František a Ludislava Šulákovi František Herián RNDr. Miroslava Sochorová Ludvík Halady Karel Rozsypal Ing. Jiří Kolář PharmDr. Karel Husák Ladislav Šustr Ladislav Langr Markéta Kalvodová PhDr. Marie Slámová Rut Zvonařová PhDr. Lia Ryšavá Karel a Jarmila Káňovi Ing. Jiří Kučera Jaroslav Krejčí ▪ Ing. Arch. Jaroslav Šponer Rudolf Šnajder Tomáš Hladík Jaroslav Svoboda Věra Červenková Dr. Jiří Dunděra Pavel Gajdošík Věra Prajerová MUDr. Petr Kleibl Jana Sýkorová Zdeňka Prostředníková Zdenka Horáková Zdeňka Handlířová Zdeňka Čaplová Jarmila a Miroslav Brychtovi Zdeněk Jaroš ▪ doc.Ing. Jaroslav Šenberger Ing. Hana Hrabcová Mojmír Macháček Helena Matulová prof.RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Pavel Partyka Vlastimil Malhocký Ing. Jan Foller Pavel Rosendorf MUDr. Petr Schalek Jiří Měrka Rostislav Bezděk Petr Mikulica Ing. František Lupač Radmila Řehulková Prof.Ing. František Zezulka,CSc. MUDr. Pavel Žáček Ing. Dušan Nevrtal Jiřina Kubátová MUDr. Zdenka Doubková Ing. Vlastimil Trávník MUDr. Lenka Pazderková Ing. Libuše Maršálková Eduard Herman Ing. Petr Stehlík Ing. Radek Pospíšil MUDr. Jana Muroňová MUDr. Jana Procházková MUDr. Jitřenka Šuralová Drahomíra Hamanová Ing. Marius Svoboda Dana Makovská Ing. Radoslav Mareček JUDr. Jaroslav Mádr Ing. Michal Šurýn Ing. Vlasta Hefnerová Ing. Oldřich Procházka Božena Sedláčková Ing. Vladislava Hrabětová Ing. Miloslav Bjalek Božena Masaříková MUDr. Jaromír Břeň Ing. Vladimír Čech, CSc.Ing. Tomáš Urbánek Ing. Věra Šutová MUDr. Dalibor Ostrý MUDr. Barbora Mádrová Dalibor Kolmaš paní Pichlerová Alena Burešová Ing. Květoslava Plačková Ing. Pavel Šrámek Mgr. Tomáš Jelínek Ing. Petr Lyko Mgr. Pavel Huták MUDr. Hana Tyčová Ing. Ladislav Schlegel JUDr. Lenka Vrzalová MUDr. Eva Čížková Anděla Němcová Alena Studená MUDr. Ljuba Kirchmannová ▪ Mgr. Michal Švagerka Mgr. Hedvika Růžičková Bc. Lenka Nováková MUDr. Miroslav Straka Ing. Michal Černoevič Petra Hampejsová Lenka Hrušková MUDr. Naděžda Formánková Ing. Josef Vráblík Zdenka Angerová Eva Flajšmannová MUDr. Marie Opltová MUDr. Lubomír Navrátil Dana Monika Nevídalová Ing. Jaroslav Kudela Mária Polická Ing. Ladislav Němec Mgr. Pavel Kocman František Polách Michal Tylsar Ing. Leopold Machala Miroslava Sablíková Jiří Sofka MUDr. Zdeňka Šulová ▪ MUDr. Martin Procházka Antonín Brychta RNDr. Karel Šefčík Ing. Evžen Brunner Ing. Jarmila Hosnedlová David PoláčekMUDr. Václav Rak Světlana a Pavel Hrbkovi Ing. Zdeněk Šefránek Jiří a Miriam Gregarovi Miroslava Plichtová Vlastimil Zoubek Stanislav Faron Ing. Václav Míchal Ing. Jindřich Mach MUDr. Josef Baroš Ing. Roman Kott Marie Nedbálková Miroslava Šotnarová Pavel Czyž Oldřiška Rumpíková Oldřich Suchomel Ing.Arch. Petr Hubáček, Ph.D. JUDr. Helena Bořilová ▪ JUDr. Ilko Chemišinec RNDr. Marcela Hamplová Anna Doležalová JUDr. Jaroslava Osvaldová Františka Zedníčková Miroslava Adámková Jitka Hrdá Josef a Anežka Poláškovi MUDr.Ing. Milan Vantuch JUDr. Marie Sychrová Josef Bartoš Josef Dohnal Miloš Nejezchleb Mgr. Anežka Grmolcová Miloslav Boček Jiří Zámečník MUDr. Veronika Pavlacká – Vaverková MUDr. Tomáš Folta Bedřiška Floderová MUDr. Tomáš Jirkovský MUDr. Tomáš Kubelka Antonín Dempír Ing. Vladislav Bubík Ing. Jan Vondra MUDr. Ondřej Škoda Hana Slavíková Petr Waidhofer MUDr. Olga Bázliková ▪ Ing. Milan Pernica, CSc. Josef Mlčoušek Ing. Jaroslav Ptáček Ing. Jindra Plchová Jiří Loubal Anna Rujbrová Ing. Zdeněk Karlík MUDr. Jana Kozielová Ing. Zdeněk Ostrčil Anna Loskotová prim.MUDr. Přemysl Suchomel Anna Gavlíková Jiří Chlebníček Lenka Němcová Milan Smola prim.MUDr. František Sýkora MUDr. Bronislava Roudnická Marie Nováková Marie Neubauerová paní Sirůčková ▪ MUDr. Alena Bernášková Marie Kolibová Ladislava Rabušicová Eva Pilátová Ing. Kamil Kosour RNDr. Mojmír Strnad Mgr. Rudolf Jílek Marcela Lenkovičová Lydie Štěpánková Lydie Bedřichová ▪ MUDr. Andrea Jurečková paní Faltýsková Ludmila Skřivanová MUDr. Milič Světlík MUDr. Bohumíra Bílková Ludmila Machanová Ludmila Kučerová Ing. Karel Formánek PhDr. Jana Kolavíková MUDr. Eva Kovalová MUDr. Veronika Marešová MVDr. Daniel Dušek Milan Kolář Aleš Fuksa PaedDr. Dana Neprašová Milada Komorášová František Šedivý Mgr. Ludmila Kabátová Michal Košnar Markéta Dohnálková Mgr. Marie Brandalíková Richard Kovaříček MUDr. Miroslava Středová Martin Vyrůbalík František Klimus Martin Kroutil Ing. Ladislav Smejkal MUDr. Dagmar Školařová Marta Vymazalová Eva Slavíková Mgr. Radomil Čejka Alena Honcová Pešlová Mgr. Ludmila Matysová Jarmila Veselková Daniela Otřísalová Ing. arch. Mojmír Kyselka MUDr. Markéta Fischerová RNDr. Luděk Bočánek Jarmila a Ladislav Volejníkovi Ing. Stanislav Vybíhal Helena Polešáková Ing. Václav Hrabec Jarmila Jakubcová Ing. Otakar Peška Vladimíra Melounová Jaromír Gistr Ing. Petr Stehlík Jaroslav a Milada Kaďůrkovi Ing. Stanislav Matějka MUDr. Jaromír Pavka MUDr. Jaromír Lejčko Ing. Dagmar Kovaříková Vlasta Václavíková Zdenka Sovová Jana Kantorková Dagmar Chotašová RNDr. Jaroslav Kaňa Ing. Petr Vaculík Ing. Petr Zukal doc. Jan Kudrna Ing. Otakar Wilfert MUDr. Rostislav Večeřa Zdeněk Trněný MUDr. Rudolf Müller MUDr. Jitka Lenártová Jana Široká Zdeňka Kemsová Ivana Blanářová Ing. Radek Vlašín Jana Tichlerová Ing. Ivona Zlámalová Ing. Renata Kocmanová Ivo Vašíček Božena Šlampová Jan Prchal Tibor Ďurický Táňa Drnková Ing. Jan Svoboda MUDr. Stanislava Jílková RNDr. Jaroslav Černík MUDr. Jarmila Soukupová MUDr. Pavel Klapal Ing. Petr Kudera Ing. Pavel Strašák Ing. Miloš Staněk Stanislav Dzida MUDr. Božena Školutová Ing. Pavlína Mrakwiová Rostislav Dohnálek Jan Koráb Bohumil Osička Jaroslava Kyselková Jaroslav Pokorný Božena Krmíčková Věra Papežová Ing. Dobromila Hronová Jan Srnec MUDr. Petr Cikl Dagmar Stejskalová PharmDr. Karla Staňová Milan a Marie Konviční Ing. Jan Nečas Věra Zůdová Ing. Jarmila Tomášková Ladislav Mokruša Silvia Šípková Doc.Ing. Bohuslav Rittich Mgr. Libor Beroun Miloslava Kaňová Jiří Kadlec Jarmila Galousková Ing. Jaroslav Purma MUDr. Stanislav Štipl Ing. Ilona Coufalová Olga Ryšavá Jana Polešovská Libor Florian Ing. Miroslav Dušek Ing. Jaromír Uher ▪ Ing. Libor Borkovec, CSc. Olga Mikslová Lubomír Řezáč manželé Bohdálkovi Marie Vašíčková Ing. Miloš Zdráhala Danuše Ukropcová Ing. Aleš Máchal Jaroslav Řačák Ing. Dagmar Moučková Marie Fibichová prim.MUDr. Miroslav Pojezný Ing. Břetislav Polách Petr Košulič MUDr. Veronika Janíková Kamila Grossová Slavomír Smyčka, ml. MUDr. Miloš Miniberger Eva Turková Mgr. Vladimír Ventruba Veronika a Martin Kosařovi Jan Raus RNDr. Ivo Liška Lubomír Otřísal Jana Garčicová ▪ prim. MUDr. Filip Kersch manželé Horákovi Jiří Šebesta Blažena Šefferová Prof.PhDr. Jiří Munzar, CSc. Jiří Gajda Jaroslava Machalínková Jiří Jančík Jan Kadlec Božena Dušková Jaroslav Zborovský Jiří Mazanec Helena Kurečková Božena Koloušková Jiří Rozek Jar. Machovská Hana Picková Ladislav Gebauer Eduard Vyhlídal Jaroslav Novotný Prof.PhDr. Josef Unger, CSc. Emil Himer Františka Fialová Jiří a Ludmila Jenišovi František Texl Karel Salay František Macinka Cyril Omasta ▪ RNDr. František Marek Květoslava Mazancová Jaroslav Přibyl MUDr. Pavel Přeučil Petr Sůkal ▪ Ing. Jiří Urban Ing. Jiří SekaninaMUDr. Olga Bartončíková Ing. Jaroslav Maňas Ing. Jan Štěpánek, CSc. Ing. Jan Šmíd Ing. Jan Patočka Ing. Jan Němec Ing. Jan Hanuš Ing. Hana Šišáková Růžena Novotná Ing. František Veselý Ing. Josef Surman Vlastimil Vozdecký Růžena Rechtoříková Stanislava Haroková Tomáš Valiček Věra Lukášová Věra Mašová Ludmila Kočaříková Věra Šuráňová Ing. Eva Máčelová Zdeňka Goliášová Dr.Ing. František Gregor Dr.Ing. Vilém Koutník ▪ Ing. Arch. Danuše Košíková Ing. Arch. Ladislav Brožek Ing. Josef Zavadil Věra Nováková Ing. Rostislav Pantlík Mgr. Zuzana Zpěváčková Mgr. Věra Melicharová MUDr. Dagmar Březinová MUDr. Dagmar Hegerová Mgr. Jana Horáková MUDr. Evžen Bevilaqua MUDr. Filip Pokorný Ing.arch. Pavla Bumbálková Ing. Zdeněk Gregr MUDr. Jarmila Morysová MUDr. Jarmila Pracná Ing. Vladimír Dora ▪ Ing. Václav Mergl Ing. Jitka Foltýnková Ing. Natália Musilová Ing. Kristína Petříková Ing. Květoslav Bravenec Ing. Marcel Gregorovič Ing. Marek Vermousek Ing. Marie Hrabalová MUDr. Jaromíra Kazdová Ing. Martin Kolář Ing. Stanislav Ferdus Ing. Pavel Hloušek MUDr. Marie Nádeníčková ▪ MUDr. Marcela Hockeová Ing. Petr Pospíšil Ing. Přemysl Kališ Ing. František Balšík Ing. Marie Zemánková MUDr. Zdeňka Chytilková Ludmila Voslářová Ludmila Rybárská Ludmila Žůrková Marie Plotová Lydie Bedřichová Miloslava Balotová PhDr. František Hejl ▪ Miroslav Stárek ▪ Marie Hadašová ▪ Miroslav a Lydie Mertovi ▪ Naděžda Pokorná ▪ Petr Bojko ▪ Petr Růžička ▪ MVDr. Jiří Ryba ▪ Milan Novotný ▪ Miloslava Káňová ▪ Lydie Hájková ▪ MUDr. Štefan Išteneš ▪ Ing. Josef Uhlík ▪ Hana Najbrtová ▪ Ing. Jan Košťál ▪ Anna Třeštíková ▪ Ing. Jan Bílík ▪ Ing. Drahomír Vája ▪ Ing. Pavel Havlíček ▪ Josef Štěpánek ▪ Ing. Jiří Šotek ▪ Josef Fajmon ▪ Miluše Königová ▪ Helena Mokrá ▪ Linda Štěpánková ▪ Karel Sáček ▪ Vlasta Badinová ▪ Marie Vyhňáková ▪ Ing. Václav Slovák ▪ Ludmila Patermannová ▪ Tomáš Pilka ▪ PhDr. Irena Zachová ▪ Jarmila Lebedová ▪ Ing. Zdeněk Tichý ▪ Marie Mališková ▪ Vlasta Lužová ▪ Ing. Jiří Holík ▪ Miroslava Hasíková ▪ Stanislav Petrjanoš ▪ Mária Martincová ▪ Ing. Miloslav Trenz ▪ MUDr. Miroslav Smetana ▪ Anna Skořepová ▪ Ing. Milan Haminger ▪ JUDr. Petr Frank ▪ Hana Radvanová ▪ Petra Čermáková ▪ Petra Němečková ▪ Ing. Libuše Cikánková ▪ Ing. Václav Maršalík ▪ Ing. Zdeněk Sedláček ▪ Roman Riess ▪ Ing. Jiří Rosůlek ▪ Prof.MUDr. Antonín Fassmann, CSc. ▪ Ing. Zdenka Žourková ▪ Miroslav Píza ▪ Marie Páralová ▪ Otto Schmidt ▪ Jana Luskačová ▪ Oldřich Otáhal ▪ Ing. Petr Raštica ▪ Dušan Hanuš ▪ ThDr. Jiří Doležal ▪ Ing. Miroslav Průša ▪ Ing. Jan Hošek ▪ Ing. Karel Dostál ▪ Terezie Halmová ▪ Eliška Rašková ▪ Anna Gráfová ▪ RNDr. Jiří Doškař ▪ MUDr. Pavel Novotný ▪ MUDr. Alice Machová ▪ Oto Baďuřík ▪ Helena Valentová ▪ Pavlína Libenská ▪ Ing. Jiří Košutek ▪ Martina a Radek Šafaříkovi ▪ Markéta Zbíralová ▪ Ing. Milana Tomanová ▪ Danuška Javůrková ▪ MUDr. Markéta Kubešová ▪ Ing. Petr Šanca ▪ Božena Vladíková ▪ PhDr. Marta Severová ▪ Ing. Vladimír Staněk ▪ Ladislava Uhrová ▪ Ing. Vladimír Chládek ▪ Ing. Miloš Němec ▪ Vladimír Horák ▪ Monika Osičková ▪ Ing. Alena Vodičková ▪ Arch. Ing. Dagmar Žáková ▪ Jana Zemková ▪ Vlastimil Kopřiva ▪ Emílie Grunská ▪ Vladimír Jašek ▪ Ing. Emil Kříž ▪ Ludmila Kachyňová ▪ MUDr. Zdenka Malotová ▪ MUDr. Amadeus Sobotka ▪ MUDr. Antonín Srp, CSc. ▪ Jaroslava Fendrychová ▪  paní Burýšková ▪ Vlasta Jelínková ▪ Jan Hladík ▪ Jiřina Bumbálková ▪ Ing. Františka Konečná ▪ Ing. Karel Polák ▪ Kamil Opletal ▪ JUDr.PhDr. Jaroslav Padrnos ▪ Marie Češková ▪ Ing. Jarmila Zezulková ▪ Jiří Žemla ▪ Eva Ludínová ▪ Ing. Alois Vala ▪ František Franěk ▪ Eva Soldánová ▪ František Buchta ▪ Ing. Ludmila Kunderová ▪ Ing. Jiří Poláček ▪ Milena Miškeříková ▪ RNDr. Václav Štěpánský ▪ MUDr. Aleš Zikmunda ▪ Mgr. Marie Zábojníková ▪ Jan Pláteník ▪ Pavel Rakovský ▪ Zdeňka Čaloudová ▪ Ing. Milan Šoustal ▪ Josef Pinkava ▪ RNDr. Mojmír Hrádek, CSc. ▪ Michal Radosta ▪ Vladimír Gažo ▪ Jiří Tománek ▪ Lea Kubová ▪ Marie Konečná ▪ Josef Musil ▪ Ing. Josef Musil ▪ Zdeňka Laštůvková ▪ Renata Žilková ▪ Petr Blažek ▪ Pavla Slezáková ▪ Veronika Pospíšilová ▪ Vít Sedláček ▪ Zdena Reichenberger ▪ Hedvika Šimková ▪ Alena Partyková ▪ Michaela Viktorinová ▪ Zuzana Čechová ▪ Marie Olbertová ▪ Bohuslava Střechová ▪ Libuše Andrašíková ▪ Denisa Chloupková ▪ Markéta Sedlářová ▪ Marek Topolář