eu mmr

Projekt

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ V PODKROVÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉHO CENTRA RADOST V BRUMOVICÍCH

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011301

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva:      MAS Hustopečsko – IROP – 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální služby


Plánované celkové náklady:     2 999 563,00 Kč

Schválená dotace:                     2 849 584,85 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je rozvoj, zkvalitnění a rozšíření sociální služby sociálně terapeutické dílny v Sociálně terapeutickém centru Radost v Brumovicích.

Předmětem projektu je vybudování půdní vestavby se šesti novými místnostmi. Tím dojde ke zvýšení maximální denní kapacity o 4 osoby, tj. celkem na 24 osob. Nové místnosti vytvoří prostor pro denní místnost, relaxační místnost, sušárnu s prádelnou pro nácvik pracovní terapie, hygienické zázemí pro uživatele a pracovníky a kanceláře. Cílovými skupinami projektu jsou osoby se zdravotním postižením, které jsou zároveň ohrožené sociálním vyloučením.

Nově vybudované zázemí budou moci využívat zejména uživatelé pobytových sociálních služeb Chráněné bydlení Mirandie a Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích a dále pak další zájemci z cílové skupiny.

Stavební úřad v Kloboukách u Brna vydal kolaudační souhlas s užíváním tohoto zázemí 16. února 2021. Realizace projektu byla ukončena 31. 3. 2021

DSCN3564