eu mmr

Projekt

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ V PODKROVÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉHO CENTRA RADOST V BRUMOVICÍCH

byl spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011301

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva: MAS Hustopečsko – IROP – 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální služby


Plánované celkové náklady:     2 999 252,00 Kč

Poskytnutá dotace:                   2 829 852,24 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu byl rozvoj, zkvalitnění a rozšíření sociální služby sociálně terapeutické dílny v Sociálně terapeutickém centru Radost v Brumovicích.

Předmětem projektu bylo vybudování půdní vestavby se šesti novými místnostmi. Tím došlo ke zvýšení maximální denní kapacity o 4 osoby, tj. celkem na 24 osob. Realizací projektu vznikly nové prostory v podkroví centra - denní místnost, relaxační místnost, sušárna s prádelna pro nácvik pracovní terapie, hygienické zázemí pro uživatele a pracovníky a kanceláře. Cílovými skupinami projektu jsou osoby se zdravotním postižením, které jsou zároveň ohrožené sociálním vyloučením.

Nově vybudované zázemí využívají zejména uživatelé pobytových sociálních služeb Chráněné bydlení Mirandie a Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích a dále pak další zájemci z cílové skupiny.

Stavební úřad v Kloboukách u Brna vydal kolaudační souhlas s užíváním tohoto zázemí 16. února 2021. Realizace projektu byla ukončena 31. 3. 2021.