eu mmr

S podporou Evropské unie se nám daří realizovat projekty, díky kterým můžeme rozšiřovat a zkvalitňovat námi poskytopvané sociální služby a modernizovat naše zařízení