Tento projekt je spolufinancován EU:IROP_CZ_RO_B_C RGB

Stavíme Nový Domov Betlém

Nový Domov Betlém v Kloboukách u Brna zatím sociální služby nemůže poskytovat, protože ještě není postaven. Ale už to nejsou jen beztvará přání a sny, existuje schválená projektová dokumentace a pracujeme na tom, abychom zajistili jeho úspěšnou realizaci. Slavnostní poklepání základního kamene nového Domova Betlém proběhlo 9. září 2018, viz fotografie:

Základní kámen Nového Domova BetlémSlavnostní poklepání základního kamene 9, září 2018Veřejnost se zajímá o Nový Domov Betlém

Nový Domov Betlém bude sloužit jako zařízení sociálních služeb obsahující obytné prostory pro 12 osob s těžkým zdravotním postižením, rozdělené na dvě domácnosti pro 6 osob (tj. jde o prostory pro realizaci služby domov pro osoby se zdravotním postižením), 2 samostatné pokoje pro realizaci pobytové odlehčovací služby, zázemí pro rehabilitaci, aktivizaci a ergoterapii uživatelů služeb a zázemí pro personál. Podívejte se na pěknou architektonickou studii.

Rozpočet nákladů je 51 627 tisíc korun. Projekt získal finanční podporu z prostředků IROP prostřednictvím ITI Brno ve výši max. 42 275 tisíc korun. Zbývající část nákladů (9 350 tisíc) musíme pokrýt z vlastních zdrojů, v našem případě z darů našich dárců. Prvními dary na tento projekt byli dary z dobročinné aukce v roce 2017.

V současné době se k podpisu připravuje smlouva o dílo s dodavatelem, který byl vybrán na základě VŘ.