Základní dokumenty Diakonie BETLÉM

Na této stránce jsou ke stažení základní dokumenty organizace. Dokumenty poskytovaných sociálních služeb jsou ke stažení v rámci popisu jednotlivých služeb.