Společným cílem našich služeb je poskytovat jejich uživatelům takovou péči a podporu, která jim umožní žít hodnotný a naplněný život co nejvíce srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

BETLÉM  v číslech

Jsme tady již 0 let
Provozujeme 0 sociálních služeb
Spravujeme 0 zařízení
Pomáháme 0 klientům