IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt

Rekonstrukce zázemí odlehčovací služby v Kloboukách u Brna

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014990

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva: 9.výzva-MAS Hustopečsko – IROP – Sociální infrastruktura vč. komunitních center


Plánované celkové náklady:     2 973 199,68 Kč

Schválená dotace:                     2 824 539,70 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je dílčí rekonstrukce a modernizace budovy Odstrčilovy vily, která 30 let až do července 2020 sloužila k poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením a pobytové odlehčovací služby. Po provedené rekonstrukci a modernizaci bude budova sloužit k poskytování odlehčovací služby v pobytové a ambulantní formě pro zdravotně postižené dospělé osoby a seniory zejména z ORP Hustopeče a ORP sousedících.

Předmětem projektu je vestavba výtahu pro přepravu osob na transportním lůžku, dále výměna oken, výměna vybavení kuchyně, která bude sloužit pro vydávání obědů a přípravu snídaní, večeří a svačin, a vybavení specifickým nábytkem (polohovací křesla, polohovací lůžka apod.).

 

Plánovaná doba realizace projektu je do 31. 12. 2021.