Příběh budovy

Vybudování a zřízení Domova Betlém, resp. Diakonie ČCE-střediska BETLÉM umožnila nadace manželů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových z roku 1929, jíž manželé věnovali své pozemky v Kloboukách u Brna, dále krásnou secesní vilu, která rodině sloužila jako letní sídlo, jistou finanční částku a také část výnosů ze zisku Naftových dolů Nesyt.

Stanovený účel nadace se bohužel nepodařilo nikdy naplnit a tak veškerý její majetek přešel dle vůle zřizovatele na Kloboucký českobratrský evangelický sbor. Tomu ale byl po roce 1948 zabaven a budova tzv. Odstrčilovy vily v Císařově ulici po roce 1948 sloužila různým účelům v režii obce. Naštěstí se vždy jednalo o veřejně prospěšné – sociální aktivity jako mateřská školka, později až do roku 1984 malý dětský domov.

Skutečný vznik „střediska“ se odehrál ještě v časech „reálného socialismu“. Farnímu sboru ČCE v Kloboukách u Brna byla totiž ve druhé půli osmdesátých let spolu s přilehlými pozemky Odstrčilova vila v Kloboukách u Brna v Císařově ulici vrácena. Poté, co se Odstrčilova vila vrátila do správy klobouckého sboru ČCE, rozhodl se tento sbor - v čele se svým farářem Jiřím Gruberem a kurátorem Blahoslavem Dostálem - vybudovat zde komunitní domov BETLÉM pro lidi s těžkým tělesným postižením, a to podle záměru „betlémského“ zakladatele bratra Leoše Princla a jeho handicapovaného přítele Václava Růžičky. Protože sbor sám o sobě nemohl v tehdejší době takový projekt uskutečnit, přenechal dohodou ze dne 10. 1. 1989 Odstrčilovu vilu a přilehlé pozemky seniorátnímu výboru Brněnského seniorátu ČCE, který pod vedením faráře Miroslava Rozbořila vznik BETLÉMA, nového střediska církevní sociální práce, odvážně zastřešil. Pod záštitou seniorátního výboru začala během roku 1989 generální rekonstrukce Odstrčilovy vily, kterou jako stavbyvedoucí vedl ing. Jan Sláma.  Za významné finanční pomoci přátel ze zahraničí a díky práci mnoha dobrovolníků byla tato rekonstrukce na přelomu listopadu a prosince 1990 dokončena. V neděli 8. prosince 1990 byl BETLÉM při slavnostních bohoslužbách otevřen a přijal pod svou střechu první trvalé obyvatele s těžkým tělesným postižením i jejich asistenty. Byl tak asi vůbec prvním nestátním zařízením poskytujícím stálou (rezidenční) péči o handicapované lidi v tehdejší ČSFR.

Od 1. prosince 1991 se pak BETLÉM stal jedním z prvních středisek Diakonie ČCE s právní subjektivitou. Tím však historie střediska zdaleka nekončí, během dalších let vznikly postupně další služby - Stacionář Narnie v Morkůvkách, chráněné bydlení Arkénie a Mirandie v Brumovicích, sociálně terapeutické dílny Radost v Brumovicích a Hustopečích. Zatím poslední a největší investiční akcí střediska je vybudování novostavby Domova Betlém v Kloboukách u Brna, do které se přestěhovali obyvatelé Odstrčilovy vily v červenci roku 2020.

Realizace projektu „Rekonstrukce zázemí odlehčovací služby v Kloboukách u Brna“ umožní některým místním občanům opět po mnoha letech navštěvovat Odstrčilovu vilu. V 50.-60. letech ji mnozí navštěvovali coby mateřskou školu a nyní ji možná využijí jako klienti odlehčovacích služeb.