Popis poskytované služby

Odlehčovací služby (OSP)

Základním cílem poskytovaných služeb je pomoci naplňovat tělesné, duševní, duchovní a sociální potřeby dospělých lidí s tělesným postižením.  Zároveň si klademe za cíl vytvářet uživatelům skutečný a bezpečný domov. Domovem rozumíme takový způsob soužití, který dává svobodu, volnost a možnost seberealizace, je otevřený změnám a zapojuje uživatele služby do života společnosti. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, které jsou trvale v péči jiné fyzické osoby ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby a senioři z ORP Hustopeče a sousedních ORP. Věková kategorie: · Dospělí (19 – 64 let) · Senioři (od 65 let)

Ambulantní odlehčovací služba

Ambulantní odlehčovací služba nabízí možnost, že se o klienta postaráme na přechodnou dobu, několik hodin denně, jednou nebo i vícekrát v týdnu. Tuto službu může pečující osoba využít jednorázově, krátkodobě nebo pravidelně podle aktuálních potřeb a předchozí dohody s vedoucí služby.

Provozní doba služby: PONDĚLÍ – NEDĚLE od 7:00 hod. – 18:00 hod.

Pobytová odlehčovací služba

Pobytová odlehčovací služba nabízí možnost krátkodobých pobytů v rozsahu (několika týdnů – zpravidla 2-3 týdnů), jejím základním smyslem je podpořit osoby, které poskytují péči v domácím prostředí. Tuto službu může pečující osoba využít jednorázově, krátkodobě nebo pravidelně dle předchozí dohody s vedoucí služby.

Provozní doba služby: NEPŘETRŽITĚ.

Kapacita služby

  • Ambulantní služba maximální denní kapacita 6 osob (zaregistrovaná kapacita)
  • Pobytová služba maximální počet lůžek 6 (4 lůžka jsou zároveň zařazena v krajské základní síti sociálních služeb).
  • Okamžitá kapacita je tedy 12 osob, ale může být přechodně snížena ve vazbě na konkrétní uživatele služeb.