eu mmr

Projekt

Rekonstrukce zázemí odlehčovací služby

v Kloboukách u Brna

byl spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014990

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva: 9.výzva-MAS Hustopečsko – IROP – Sociální infrastruktura vč. komunitních center


Celkové náklady:                       2 973 199,68 Kč

Poskytnutá dotace:                   2 824 539,69 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu byla dílčí rekonstrukce a modernizace budovy Odstrčilovy vily, která 30 let až do července 2020 sloužila k poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením a pobytové odlehčovací služby. Po provedené rekonstrukci a modernizaci budova slouží k poskytování odlehčovací služby v pobytové a ambulantní formě pro zdravotně postižené dospělé osoby a seniory zejména z ORP Hustopeče a ORP sousedících.

Předmětem projektu je vestavba výtahu, použitelného pro přepravu osob na transportním lůžku. Dále došlo k výměně oken, výměně podlahových krytin, výmalbě, výměně vybavení kuchyně, která slouží pro vydávání obědů a přípravu snídaní, večeří a svačin, včetně lednice, a vybavení specifickým nábytkem (křesla Alta, polohovací křeslo, noční stolky s výsuvnou deskou, vybavení jídelny).

Realizace projektu byla ukončena k 31.12.2021.

Od května 2021 slouží tzv Odstrčilova vila pro poskytování odlehčovacích služeb.

Projekt bylo možné realizovat také díky finanční podpoře od Jihomoravského kraje, z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a celé řadě mnoha dalších dárců.

     Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB              VDV_logo_2014 (1)