Secesní Odstrčilova vila v Kloboukách u Brna, která od roku 1990 až do července 2020 sloužila pod názvem Domov Betlém jako domov pro osoby se zdravotním postižením, byla na přelomu let 2020-21 kompletně rekonstruována a od května 2021 slouží pro poskytování odlehčovacích služeb.

Projekt bylo možné realizovat díky finanční podpoře od Jihomoravského kraje, z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a celé řadě mnoha dalších dárců.

     Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB              VDV_logo_2014 (1)