5a_IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt

Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Specifický cíl: REACT-EU

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na odkoupení objektu na adrese Šafaříkova 445/29 Hustopeče u Brna, který je v současnosti využíván jako ubytovna. Rekonstrukcí proběhne změna účelu užívání na sociálně terapeutické centrum Radost (sociálně terapeutické dílny). Zvýšena bude jak kapacita, tak dostupnost sociální služby. Vytvořením kvalitních podmínek dojde k naplnění cíle výzvy, kterým je podpora sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností, mj. za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19.