eu mmr

Projekt

pořízení nových ekologických vozidel

pro Diakonii ČCE - středisko BETLÉM

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016959

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 

Specifický cíl: REACT-EU

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

Stručný popis projektu

Projekt si klade za cíl pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb. Pořízením nových automobilů dojde k obnově stávajícího vozového parku Chráněného bydlení Arkénie a Týdenního stacionáře Domova Narnie. Nové vozy zajistí bezpečnou a spolehlivou dopravu uživatelů služeb na společenské akce, za rodinou, školních zařízení. Budou zachovány sociální vazby i v době pandemie Covid-19, kdy jsou možnosti integrace značně limitované.