Týdenní stacionář Narnie, Morkůvky 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 3130551.

Poslání služby:

V týdenním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ubytování a podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti.

Cílová skupina:

Služba je určena pro děti a mladé lidi ve věku od 4 do 26 let se středním až hlubokým mentálním postižením, a to včetně:

 • kombinace s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“)
 • kombinace s tělesným postižením
 • kombinace s tělesným postižením a zároveň s přidruženou PAS

Z důvodu úzké vazby služby na školu nepřijímáme osoby, které mají již školní docházku ukončenou.

Kapacita služby je 11 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Umožnit uživatelům s naší podporou prožívat svůj život tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky, s ohledem na jejich možnosti a schopnosti:

 • uživatelé jsou podporováni v co největší možné samostatnosti v běžných činnostech života
 • využívají běžně dostupné služby (volný čas, výlety)
 • uživatelé dopoledne docházejí do školy, odpoledne tráví svůj volný čas činnostmi, které je aktivizují/zklidňují.

Stručný popis služby:

 • Týdenní stacionář poskytuje uživatelům ubytování, stravu a péči od pondělí od 7.00 do pátku 16.00.
 • Péči zajišťují kvalifikovaní pečovatelé. Péče je velmi individualizovaná, zpravidla pečuje jeden pracovník o dva uživatele.
 • Důraz klademe na rozvoj a udržení samostatnosti, sebeobsluhy a komunikace.
 • Při práci s dětmi a mladými lidmi vycházíme z našich dlouholetých zkušeností a potřeb konkrétního uživatele.
 • Dopoledne uživatelé navštěvují s pracovníky přímé péče Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách.
 • Odpoledne se věnují svým oblíbeným činnostem (procházky, pobyt na zahradě, v herně s kuličkovým bazénem, relaxační místnosti s vodním lůžkem). Mohou se také účastnit výtvarného kroužku, návštěvy bazénu, solné jeskyně nebo výletů.
 • Součástí služby je i nabídka příležitostných víkendových a týdenních pobytů.
 • Kromě 3 týdnů prázdnin je služba poskytována i o letních prázdninách.
 • Ubytování je v jedno nebo dvoulůžkových pokojích.
 • Celodenní stravování zajišťujeme vlastní kuchyní.
 • V případě zájmu je možné jednat o možnosti zajištění svozu a rozvozu do služby.

Úhrady za služby:

 • Strava: menší porce 160 Kč, z toho snídaně 27 Kč, 2x svačina 14 Kč, oběd 78 Kč a večeře 27 Kč, 

  větší porce 170 Kč, z toho snídaně 29 Kč, 2x svačina 14 Kč, oběd 84 Kč a večeře 29 Kč

 • Za služby sociální péče: 1/30  výše přiznaného měsíčního příspěvku na péči za 1 den (měsíčně max. do výše 75 % přiznaného příspěvku na péči)

 • Ubytování: do 18-ti let zdarma, od 18-ti let  za jednolůžkový pokoj 210 Kč, za dvoulůžkový pokoj 200 Kč za den

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

veřejný závazek
žádost o poskytnutí sociální služby  Vyplněnou žádost prosím pošlete na níže uvedenou adresu.

Zájemcům o službu nabízíme podporu v těchto oblastech jejich potřeb.

Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele, kteří odpovídají bližší charakteristice volného místa, a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, spojte se s naší sociální pracovnicí, popřípadě nás můžete také kontaktovat:

Korespondenční adresa

Týdenní stacionář Narnie
č. p. 129
Morkůvky
69172

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Veronika Prantlová DiS.
Telefon: 519 423 195
Mobil: 736 603 495
E-mail: 98ExZ34WH9rD23c4-kt