Denní stacionář Narnie, Morkůvky 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 6875763.

Poslání služby:

V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí.

Cílová skupina:

Služba je určena pro děti a mladé lidi ve věku od 4 do 26 let se středním až hlubokým mentálním postižením, a to včetně:

 • kombinace s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“)
 • kombinace s tělesným postižením
 • kombinace s tělesným postižením a zároveň s přidruženou PAS

Z důvodu úzké vazby služby na školu nepřijímáme osoby, které mají již školní docházku ukončenou.

Kapacita služby je 5 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Pomáháme uživatelům denního stacionáře k samostatnému životu, k rozvíjení jejich schopností a dovedností v běžném životě a také při výuce ve škole. Rodičům nebo zákonným zástupcům tím ulehčujeme celodenní náročnou péči.

Stručný popis služby:

 • Denní stacionář poskytuje uživatelům stravu a péči dle individuálních potřeb každého z uživatelů
 • Péči zajišťují kvalifikovaní pečovatelé, zpravidla pečuje jeden pracovník během dne o dva uživatele
 • Důraz klademe na rozvoj a udržení samostatnosti, sebeobsluhy a komunikace
 • Při práci s dětmi a mladými lidmi s autistickou poruchou vycházíme z našich dlouholetých zkušeností a potřeb konkrétního uživatele.
 • Uživateli denního stacionáře jsou především děti a mladí lidé z okolí Morkůvek, kteří ještě nemají dokončenou školní docházku.
 • Služba je poskytována každý den od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hodin.
 • Dopoledne navštěvují s pracovníky přímé péče Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách.
 • Odpoledne od 13.00 do 16.00 mohou navštěvovat školní kroužky, aktivizační činnosti, mají k dispozici jídelnu, hernu, kuličkový bazén, dvůr se zahradou a trampolínou, relaxační místnost s vodní postelí, věnují se svým oblíbeným činnostem a poté odjíždí domů (vyzvedávají si je rodiče).
 • Mohou se také účastnit výtvarného kroužku, procházek po okolí, návštěvy bazénu, solné jeskyně, výletů.
 • Součástí služby je i nabídka příležitostných víkendových a týdenních pobytů.
 • Po předchozí domluvě mají uživatelé možnost využít denní stacionář během letních prázdnin, příp. vícedenní pobyt v týdenním stacionáři.
 • V případě zájmu je možné jednat o možnosti zajištění svozu a rozvozu do služby.

Úhrady za služby:

 • Strava: Uživatelé denního stacionáře – žáci – mají nárok na dotované stravování v době školního vyučování v následujících kategoriích
 • Věková kategorie 7–10 let ...... 47 Kč
 • Věková kategorie 11–14 let ...... 50 Kč
 • Věková kategorie 15 a více let ...... 54 Kč

Plnou cenu oběda 95 Kč zaplatí uživatel DS – žák – pouze ve dnech mimo dobu školního vyučování nebo v době své nepřítomnosti ve vyučování, kdy je ale zároveň přítomen v Domově Narnie a užívá službu DS.

Dále: snídaně à 30 Kč, 2 x svačina à 15 Kč, večeře à 35 Kč        

 • Služby sociální péče: 135 Kč/hod., pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, jinak 155 Kč/hod. Rozsah péče se stanovuje při jednání se zájemcem podle jeho reálné potřeby.

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

 1. Oblast potřeb ⇐ Seznamte se prosím  s nabídkou naší  podpory v oblastech potřeb klientů.
 2. Veřejný závazek ⇐ Přečtete si prosím základní informace o naší službě.
 3. Žádost o poskytnutí sociální služby   ⇐ Vyplněnou žádost prosím pošlete písemně na níže uvedenou adresu.

Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele, kteří odpovídají bližší charakteristice volného místa, a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, spojte se s naší sociální pracovnicí, popřípadě nás můžete také kontaktovat:

Korespondenční adresa

Denní stacionář Narnie pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením
č. p. 129
Morkůvky
69172

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Veronika Prantlová DiS.
Telefon: 519 423 195
Mobil: 736 603 495
E-mail: 98ExZ34WH9rD23c4-kt