Chráněné bydlení Mirandie, Brumovice

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 3983313

Poslání služby:

Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme bydlet ve dvou samostatných domácnostech zapojených do přirozeného prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a ke každému přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a individuální potřeby.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let): 

  • s mentálním postižením
  • s mentálním postižením a poruchami autistického spektra
  • s mentálním postižením a tělesným postižením.

Jedná se o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje individuální podporu a péči včetně ubytování a stravování. Služba těmto osobám (uživatelům služby) zajišťuje potřebnou pomoc a podporu v komunikaci, sociálních vztazích, v sebeobsluze i v ostatních základních životních situacích. Služba je určena lidem trvale žijícím v Jihomoravském kraji, kteří jsou v době nástupu do služby mladší 60-ti let a patří do výše uvedené cílové skupiny.

Kapacita služby je 12 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Usilujeme o to, abychom méně pečovali a více spolupracovali. Snažíme se, abychom méně chránili a více tvořili otevřené společenství.

Stručný popis služby:

Obyvatelé chráněného bydlení žijí ve dvou samostatných domácnostech. Zapojují se do péče o domácnost, nakupování, přípravy jídla. Všechny pokoje jsou jednolůžkové, proto je pokoj soukromým místem obyvatel, které si mohou vyzdobit a dovybavit vlastním nábytkem.

Část klientů odjíždí během školního roku do školy v Morkůvkách, ostatní pak dochází do Sociálně terapeutického centra, kde mohou vyrábět svíčky, mýdla, textilní výrobky či výrobky ze dřeva. 

Úhrady za služby:

  • Celodenní strava: 190 Kč
  • Ubytování: 7.500 Kč
  • Za služby sociální péče: 135 Kč za jednu hodinu poskytování úkonů

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

  1. Oblast potřeb   ⇐ Seznamte se prosím  s nabídkou naší  podpory v oblastech potřeb klientů.
  2. Veřejný závazek ⇐ Přečtete si prosím základní informace o naší službě.
  3. Žádost o přijetí  ⇐ Vyplněnou žádost prosím pošlete písemně na níže uvedenou adresu.

Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele, kteří odpovídají bližší charakteristice volného místa, a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě nás můžete kontaktovat:

 

Korespondenční adresa

Chráněné bydlení Mirandie
č. p. 438
Brumovice
69111

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Michal Hájek
Telefon: 515 531 881
Mobil: 777 936 577
E-mail: 8bEk42~_VX~lVdb_85BBX