Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 2162414.

Poslání služby:

Dospělým lidem s mentálním postižením umožňujeme bydlet v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet schopnosti, používat dovednosti a naplňovat představy. Při poskytování služby spolupracujeme s jejich rodinami, přáteli, místní komunitou a odborníky.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let): 

  • s mentálním postižením
  • s kombinovaným postižením (s mentálním postižením kombinovaným s poruchou autistického spektra nebo s tělesným postižením).

Služba je určena osobám, které patří do výše uvedené cílové skupiny a v době nástupu do služby jsou mladší 60-ti let. Přednostně je poskytována zájemcům dlouhodobě žijícím na území Jihomoravského kraje.

Chráněné bydlení Duběnka je vhodné pro uživatele bez projevů agresivního chování.

Kapacita služby je 6 uživatelů.

Objekt je bezbariérový, tzn. je vhodný pro osoby na invalidním vozíku, nebo osoby trvale upoutané na lůžko.

Dlouhodobý cíl:

Usilujeme o to, aby naši uživatelé měli v Duběnce svůj domov, místo v němž se budou cítit bezpečně a dokážou se zapojovat do fungování společenství.

Stručný popis služby:

Chráněné bydlení Duběnka poskytuje svým obyvatelům celoročně ubytování, stravu a péči v běžné rodinné zástavbě. Služba je kvalitně personálně zajištěna, během dne s klienty pracují dva pracovníci. Odpoledne se věnují svým oblíbeným činnostem (např. jdou v doprovodu pracovníků na procházku, na výlet, apod.). O víkendech dopoledne se obyvatelé zapojují do běžných domácích prací (např. věšení prádla, příprava oběda, apod.) a jezdí na výlety, popř. příležitostně na vícedenní pobyty. Podporujeme přirozené rodinné vztahy, naši obyvatelé jsou zvyklí jezdit pravidelně na návštěvy k rodině. 

Úhrady za služby:

  • Celodenní strava: 185 Kč
  • Ubytování: měsíčně 7 500 Kč
  • Za služby sociální péče: 135 Kč za jednu hodinu poskytování úkonů

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

  1. Oblast potřeb  ⇐ Seznamte se prosím  s nabídkou naší  podpory v oblastech potřeb klientů.
  2. Veřejný závazek ⇐ Přečtete si prosím základní informace o naší službě.
  3. Žádost o poskytnutí sociální služby ⇐ Vyplněnou žádost prosím pošlete písemně na níže uvedenou adresu.

Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele, kteří odpovídají bližší charakteristice volného místa, a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě nás můžete kontaktovat:

Korespondenční adresa

Chráněné bydlení Duběnka
Na Trninách 1704
Dubňany
69603

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Silvie Schwoiserová
Telefon: 518 120 012
Mobil: 605 959 531
E-mail: YaohUe6fWgLjGK6_aerwO~h~