Chráněné bydlení Arkénie, Brumovice

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 2162414.

Poslání služby:

Dospělým lidem s mentálním postižením umožňujeme bydlet v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce Brumovice. Pomáháme jim rozvíjet schopnosti, používat dovednosti a naplňovat představy. Při poskytování služby spolupracujeme s jejich rodinami, přáteli, místní komunitou a odborníky.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let): 

  • s mentálním postižením
  • s kombinovaným postižením (s mentálním postižením kombinovaným s poruchou autistického spektra – PAS – nebo s tělesným postižením)

Jedná se o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení 
a rodinná situace vyžaduje individuální podporu a péči včetně ubytování a stravování. Služba je 
určena osobám, které patří do výše uvedené cílové skupiny a v době nástupu jsou mladší 60 let. 
Přednostně je poskytována zájemcům dlouhodobě žijícím na území Jihomoravského kraje. 

Kapacita služby je 6 uživatelů.

Objekt je bariérový, proto je vhodný pro uživatele, kteří nejsou imobilní nebo nemají výraznou poruchu pohyblivosti.

Dlouhodobý cíl:

Usilujeme o to, aby naši klienti měli v Arkénii svůj domov, místo v němž se budou cítit bezpečně a dokážou se zapojovat do fungování společenství.

Stručný popis služby:

Chráněné bydlení Arkénie poskytuje svým obyvatelům celoročně ubytování, stravu a péči v běžné rodinné zástavbě. Služba je kvalitně personálně zajištěna, během dne s klienty pracují dva pracovníci. Obyvatelé Arkénie mají možnost pracovat v Sociálně terapeutickém centru Brumovice, odpoledne se věnují svým oblíbeným činnostem (např. jdou v doprovodu pracovníků na procházku, na výlet, apod.). O víkendech dopoledne se obyvatelé zapojují do běžných domácích prací (např. věšení prádla, příprava oběda, apod.) a jezdí na výlety, popř. příležitostně na vícedenní pobyty. Podporujeme přirozené rodinné vztahy, naši obyvatelé jsou zvyklí jezdit pravidelně na návštěvy k rodině. 

Úhrady za služby:

  • Celodenní strava: 190 Kč
  • Ubytování: měsíčně 7.500 Kč
  • Za služby sociální péče: 135 Kč za jednu hodinu poskytování úkonů

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

  1. Oblast potřeb  ⇐ Seznamte se prosím  s nabídkou naší  podpory v oblastech potřeb klientů.
  2. Veřejný závazek ⇐ Přečtete si prosím základní informace o naší službě.
  3. Žádost o poskytnutí sociální služby ⇐ Vyplněnou žádost prosím pošlete písemně na níže uvedenou adresu.

Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele, kteří odpovídají bližší charakteristice volného místa, a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě nás můžete kontaktovat:

Korespondenční adresa

Chráněné bydlení Arkénie
č. p. 396
Brumovice
69111

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Michal Hájek
Telefon: 519 324 653
Mobil: 777 936 577
E-mail: Wkxo4796LToo--9eThEq