Zákaz návštěv v zařízeních pobytových sociálních služeb

24. září 2020

Ředitel Diakonie BETLÉM vydal nařízení, které zakazuje návštěvy našeho střediska. Nařízení platí až do odvolání. Celý text nařízení si můžete přečíst v tomto článku.

Zákaz návštěv v zařízeních pobytových sociálních služeb a související doporučení uživatelům i zaměst
24. září 2020 - Zákaz návštěv v zařízeních pobytových sociálních služeb

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 22.9.2020 (č.j. KHSJM 54059/2020/BM/PRAV) tímto svým nařízením s účinností ode dne 24.9.2020 vyhlašuji zákaz všech návštěv v zařízeních pobytových sociálních služeb poskytovaných naším střediskem (jak jsou vyjmenována níže), a to s výjimkou:

  1. nezletilých uživatelů sociálních služeb
  2. uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností
  3. uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Tento zákaz platí až do jeho odvolání v těchto zařízeních sociálních služeb:

  1. Domov Betlém, na adrese Brněnská 944/21, 691 72 Klobouky u Brna
  2. Domov Narnie, na adrese Morkůvky 129, 691 72 Morkůvky
  3. Chráněné bydlení Arkénie, na adrese Brumovice 396, 691 11 Brumovice
  4. Chráněné bydlení Mirandie, na adrese Brumovice 438, 691 11 Brumovice

Zároveň důrazně doporučuji všem uživatelům sociálních služeb v co možná největší míře omezit jejich fyzické sociální kontakty mimo výše uvedená zařízení, tj. zejména maximálně omezit výlety a výjezdy do míst s vyšší koncentrací jiných osob.
Na pracovníky sociálních služeb apeluji, aby zodpovědně dodržovali všechna zavedená hygienická opatření, sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakéhokoliv podezření či pochybnosti kontaktovali svého ošetřujícího lékaře.


V Kloboukách u Brna, 23.9.2020
Petr Hejl, DiS.
ředitel Diakonie ČCE-střediska BETLÉM