Společenský večer s dobročinnou aukcí

5. října 2017

Zveme všechny příznivce a podporovatele, klienty a jejich rodinné příslušníky, spolupracovníky současné i bývalé na tradiční společenský večer s dobročinnou aukcí. Místem konání je kloboucká sokolovna a to 18. listopadu 2017. Začíneme prohlídkou exponátů od 18.00 hodin. V programu večera vystoupí vokální skupina MÁTA BRNO. Vstupné je 200 Kč, vstupenky je možno zakoupit přímo na místě před začátkem akce.

Společenský večer s dobročinnou aukcí
5. října 2017 - Společenský večer s dobročinnou aukcí

Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Výtěžek dobročinné aukce bude použit na financování nového domova pro dospělé osoby se zdravotním postižením v Kloboukách u Brna, viz vizualizace objektu:výřez

Tiskové materiály ke stažení:

Pozvánka     Plakát   Katalog dražených exponátů 

Partneři večera:

baner partnerů večera