Společenský večer s dobročinnou aukcí 2022

Po třech letech jsme s velkou radostí a napětím připravovali Společenský večer s dobročinnou aukcí a těšili jsme se na osobní setkání se starými známými i na nové tváře. Zároveň jsme prožívali tak trochu i úzkost, zda se po dvouleté pauze večer vydaří.

Společenský večer s dobročinnou aukcí
Společenský večer s dobročinnou aukcí 2022

Naše obavy se díky bohu ukázali jako naprosto zbytečné, neboť kloboucká sokolovna se brzy zaplnila, dokonce jsme přidávali židle. Již od prvních chvil bylo patrné, že atmosféra 22. společenského večera s dobročinnou aukcí Diakonie BETLÉM bude velmi přátelská a zájem návštěvníků o vystavené exponáty sliboval i napínavé chvíle. K dobré náladě přispělo i hudební vystoupení brněnské kapely DOOUŠEK a srdečné zdravice milých hostů. Nechybělo vynikající občerstvení z restaurace od Pitronů, zákusky z Cukrářství pí Hladůvkové a také výborné víno od Stanislava Charváta z Klobouk.

V aukci jsme nabídli 60 exponátů, z nichž se nejvýše vyšplhala cena za model závodního auta s vlastnoručním podpisem aktuálního mistra ČR v rallye Jana Kopeckého. Vítěz napínavého souboje si jej odnesl za 27 tisíc. Z výrobků klientů se za nejvyšší částku vydražily rovnou dva exponáty: Adventní strom a Sada 3 keramických andělů, každý za rovných 22 tisíc. Sadu svící v diakonické modré barvě si vydražil a do Prahy odvezl Pavel Fischer, senátor a prezidentský kandidát, který se v Kloboukách zastavil na své cestě po jižní Moravě.

Výnos dobročinné aukce činí rovných 417 tis. korun, společně s dalšími příjmy z prodeje drobných výrobků a vstupného se výtěžek celého večera vyšplhal na úžasných 470 772 Kč.

Pro ty, kteří se nemohli z různých důvodů aukce zúčastnit, mají dražební adrenalin rádi a chtějí zároveň podpořit dobrou věc, jsme připravili on-line aukci, která skončila v neděli 24. prosince ve 22 hodin. Za 12 exponátů 6 vydražitelů zaplatilo 61 450 Kč. Celkem nám obě aukce (včetně dalších darů v souvislosti a aukcí) přinesly v součtu nádherných 537 166 Kč.

Z krásného výsledku mají radost především klienti Sociálně terapeutického centra Radost v Hustopečích, kteří se v hojném počtu večera osobně zúčastnili a s radostí prezentovali své výrobky. Právě na rekonstrukci budovy, která poskytne potřebné prostory pro toto centrum je výnos celého večera určený.

Je nám ctí, že záštitu nad celou akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a naše velké poděkování za podporu patří partnerům a sponzorům večera:

   web 

Děkujeme všem dárcům, kteří nám letos do aukce věnovali exponáty.