Sociálně terapeutické centrum Radost umožňuje lidem s postižením seberealizaci

5. května 2022

Na celém světě žijí stovky milionů lidí se zdravotním postižením, z nichž více než polovina je v produktivním věku. Vlivem celé řady civilizačních faktorů i jako důsledek vyspělé medicíny a v důsledku různých životních událostí, počet lidí se zdravotním postižením vzrůstá. Podle zjištění ČSÚ z roku 2019 má zdravotní handicap, který dlouhodobě omezuje v běžném životě, přes 1,15 milionu Čechů nad 15 let. Jedná se o 13 % obyvatel České republiky.

Sociálně terapeutické centrum Radost umožňuje lidem s postižením seberealizaci
5. května 2022 - Sociálně terapeutické centrum Radost umožňuje lidem s postižením seberealizaci

Práce je běžnou součástí života většiny populace. Slouží nejen k tomu, že jejím prostřednictvím získáváme finanční prostředky pro život, ale také k tomu, že aktivně vyplňujeme svůj čas, máme možnost se osobně realizovat a rozvíjet. Některé jedince ovšem jejich zdravotní stav v této oblasti omezuje natolik, že nejsou schopni se zapojit na otevřeném ani chráněném trhu práce. To ovšem neznamená, že jsou pracovní činnosti pro tyto osoby zcela nedostupné. V dnešní době, kdy se klade důraz na inkluzi a zapojování osob se zdravotním postižením do obvyklých činností života, existuje řada možností, jak mohou tito jedinci vykonávat také pracovní činnosti.

Sociálně terapeutické dílny

Příkladem jsou třeba sociálně terapeutické dílny, které v Brumovicích na Moravě a Hustopečích provozuje Diakonie ČCE – středisko BETLÉM. „V dílnách umožňujeme našim klientům vykonávat smysluplnou činnost, rozvíjet individuální pracovní dovednosti a návyky. Pracovní terapie v sociálně terapeutické dílně má za cíl rozvoj manuálních a motorických dovedností, zvládání jednoduchých pracovních postupů, možnost smysluplného naplnění volného času a seberealizace, osvojení si pracovních návyků, pracovního tempa a také pocit sebeuspokojení a užitečnosti z vykonané práce a hotového výrobku,“ uvádí Jana Lexová, vedoucí vnějších vztahů a fundraisingu Diakonie BETLÉM v Kloboukách u Brna a dodává: „Naše klienty podporujeme v jejich kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět, uvědomovat si vlastní osobnost a nalézat motivaci a pocit bezpečí. Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní život a rozvíjet svoji jedinečnost.“

K tomu, aby každý jednotlivec, tedy i osoba se zdravotním postižením, mohl hodnoty vytvářet, musí mít vytvořeny odpovídající podmínky. „Obě zařízení Diakonie BETLÉM, v nichž je služba poskytována, jsou bezbariérová. Proto je služba vhodná i pro osoby, které se pohybují pomocí chodítek či invalidního vozíku. Během dne se zde střídají kolektivní a individuální činnosti a také je vyhrazen čas na odpočinek a relaxaci. Z tohoto důvodu se může během jednoho dne zapojit do různých aktivit až 34 uživatelů,“ uvádí Jana Lexová.

Dílny

Služby dílen jsou určeny pro osoby, které potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností a smysluplného využití volného času. „Jednotliví uživatelé mají individuální rozvrh činností na každý týden. Při pracovní terapii vyrábí například svíčky, mýdla, či keramiku. Společně také rozvíjíme schopnost péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, nakupování, přípravu jednoduchých jídel, práci na zahradě, případně obsluhu telefonu a PC a mnoho dalších pro zdravé lidi běžných činností,“ vysvětluje závěrem Lexová.

„Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž.“ A. Voltaire