Ochrana osobních údajů

Evidovat vaše osobní údaje jakožto dárce, nám ukládají zákonné povinnosti v souvislosti s evidencí vašich darů naší organizaci po dobu 10 let ode dne darování. Údaje, které o vás evidujeme, používáme především pro účetní evidenci darů a pro souhrnné statistiky, které nám pomáhají v další práci i komunikaci. Pro tyto účely evidujeme vaše osobní údaje a informace:

  • jméno a příjmení včetně titulu
  • bydliště
  • poskytnuté dary
  • informace o vzájemné komunikaci

Pokud jste nám poskytli i další osobní údaje, jako například emailovou adresu, číslo bankovního účtu, telefon apod., chceme Vás ujistit, že všechny vaše osobní údaje chráníme dle platných legislativních předpisů. O podrobný výčet evidovaných údajů o vaší osobě si můžete požádat písemně na adrese, Diakonie ČCE – Středisko BETLÉM, úsek vnějších vztahů, Morkůvky 149, 691 72 Klobouky u Brna (naše korespondenční adresa).

Díky svěřeným kontaktním údajům vám můžeme pravidelně dávat vědět, jak jsou získané dary využívány a kde a jak právě působíme. Umožňují nám také poděkovat vám za vaši přízeň.

Jakožto správci i zpracovatelé osobních údajů si uvědomujeme důležitost a hodnotu těchto dat a respektujeme vaše soukromí. S údaji nakládáme s největší diskrétností a v žádném případě vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám. 

Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého kontaktování. Pokud tuto námitku vznesete, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vaši námitku můžete vznést rovněž písemně na výše zmíněné adrese.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Janu Lexovou na adrese info@betlem.org .

Informace o zpracování.pdf

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů