Modlitebna i herna v jednom

Návštěvník Domova Narnie by dnes těžko uvěřil, že místo, kde nyní žijí děti s těžkým mentálním postižením, byl v roce 1992 malý byt, který se zvětšoval postupným přistavováním a přestavováním až do současné podoby. Jedna část domu však donedávna zůstávala bez podstatných změn, a to přilehlá evangelická modlitebna. Tento skromný prostor sloužil svému účelu bez významných investic, ale během roku 2018 dostal zelenou společný záměr Evangelického sboru v Kloboukách a Domova Narnie v Morkůvkách. Projekt dostal pracovní název Multifunkční místnost. 

V Narnii vzniká nový prostor
Modlitebna i herna v jednom

V neděli 29. září 2019 dopoledne se na nádvoří Domova Narnie sešlo na 150 hostů, kteří s námi přišli sdílet naši velkou radost a vděčnost z rekonstrukce prostor, které budou sloužit jak evangelickému sboru, tak dětem z Domova Narnie. Původní modlitebnu ČCE bylo nutné především zbavit vlhkosti v podlaze a stěnách, což umožnil systém odvětrávacích podlahových tvarovek, na které bylo položeno podlahové topení a následně příjemné marmoleum.  Kompletně byla vyměněna elektroinstalace, opraveny omítky a také byla kompletně zrekonstruována přilehlá malá koupelna, ve které byl instalován nový kotel k podlahovému topení.   

Při venkovní bohoslužbě s vysluhováním Večeře Páně kázáním posloužil náměstek synodního seniora a člen synodní rady ČCE Ondřej Titěra. Slavnostního přestřižení pásky opravených prostor se ujali milí hosté: senior Brněnského seniorátu ČCE Jiří Gruber, Ondřej Titěra, starostka Morkůvek Brigita Petrášová a ředitel BETLÉMA Petr Hejl. Všichni návštěvníci si vedle modlitebny, která nyní bude sloužit i jako herna pro děti z Narnie, mohli prohlédnout celý Domov Narnie a odloučené pracoviště Základní školy a praktické školy Hustopeče. Po společném obědě byl pro děti připraven program plný her a soutěží a dospělí si mohli při kávě sdílet své dojmy. Odpoledne nás navštívilo Dětské divadlo z Dambořic se svým představením „Všude číhají Jeskyňky“, po kterém se na závěr pěkného dne nesla zahradou Narnie vůně ohně a opékaných špekáčků.

nedělní bohoslužba     bohoslužba     stříhání pásky

Nová moderní místnost je uzpůsobena pro konání celé řady různých aktivit, setkávání a činností v průběhu celého týdne.  Evangelický sbor tuto místnost bude využívat ve všedních dnech večer k setkání mládeže, konání filmové kavárničky a o víkendech při konání pravidelných bohoslužeb. Děti z Narnie naopak využijí místnost ke svým aktivitám ve všedních dnech jako hernu, relaxační místnost, nebo malou tělocvičnu. Každodenní program dětí tak bude zpestřen pohybovými či relaxačními aktivitami bez ohledu na to, jaké je venku počasí.

Věříme, že tato místnost přispěje neformálním způsobem i k prohloubení vztahů veřejnosti a našeho střediska, potažmo evangelického sboru a nabídne skvělé příležitosti pro odbourání jakýchkoliv bariér.

Z historie budovy:

Budova modlitebny a Domova Narnie (č.p. 129) byla postavena v roce 1848 jako jednotřídní škola pro evangelické děti z Morkůvek, v níž byl i byt pro učitele. Jednalo se o odloučené pracoviště kloboucké evangelické školy. Roku 1863 se evangelická škola v Morkůvkách osamostatnila a v roce 1871 byly konfesijní školy v Morkůvkách sloučeny v jednu veřejnou školu, kde se vyučovali děti z evangelických i katolických rodin z Morkůvek i Brumovic. Výuka ale nadále probíhala ve dvou budovách původních konfesijních škol, které dodnes stojí naproti sobě na Pláckách (domy s č,p, 129 a 149 a které nyní obě využívá ke své činnosti Diakonie). Až v roce 1893 byla na pozemku evangelické církve v Morkůvkách postavena nová, podstatně větší škola, ve které je nyní odloučené pracoviště Základní školy a praktické školy Hustopeče, které navštěvují právě děti z Domova Narnie.

Původní budovu evangelické školy si ale sbor ponechal a využíval ji ke svým shromážděním a byt byl i nadále využíván k ubytování učitelů.

V října 1992 odešli tři pracovníci BETLÉMA do Morkůvek, aby tam založili stacionář pro péči o děti s mentálním postižením. Byl to však spíše mini-stacionář vybudovaný z bývalého učitelského bytu s kapacitou 3-4 dětí. Prvotní podmínky byly velice skromné, ve vybavení i celkovém prostoru. Protože se kapacita stacionáře „Narnie“ brzy ukázala vzhledem k potřebám břeclavského regionu jako zcela nedostatečná, byla v roce 1993 zahájena přístavba stacionáře financovaná z fondu  darů  BETLÉMA, tj. bez jakékoliv státní finanční podpory. V roce 1997 byla přístavba s Boží pomocí se zdarem dokončena. Stála více než 3 milióny Kč a umožnila rozšířit kapacitu „Narnie“ ze 4 na 8-9 dětí a také podstatně zlepšit podmínky života dětí ve stacionáři.

V lednu 2002 část Narnie vyhořela, ale díky podpoře mnoha dárců a usilovné práci zaměstnanců i dobrovolníků byla již v červnu téhož roku postižená část domova znovu otevřena.

Děkujeme všem, kteří tento projekt již finančně podpořili:

partneři

 

Fotografie z postupné realizace:

1. února 2019 IP Polná nám zatepluje strop1. února 2019  IP Polná nám zatepluje strop21. února 2019 Odvětrání podlahy pomocí tvarovek iglú27. února 2019 Zednictví Kosař, betonáž podlahybřezen 2019 - elektrorozvody4. dubna 2019 rozvody podlahového topeníPřipraveno na anhydrid10. dubna 2019 Lijeme anhydridAnhydrit vylitVymalováno, osazeny svítidla, marmoleum na podlaze