Kalendář připravovaných akcí

Pokud potřebujete znát termín našich akcí, je tahle stránka pro vás.

  1. Farní sbory Českobratrské církve evangelické Brno 1 a Brno-Husovice vám zvou na Dubnové Nešpory do Červeného kostela 7. dubna 2019, začátek je v 19.30 hodin. Vystoupí  pěvecké sdružení Ensemble Versus s programem: "Mezi dvěma břehy", Štěpán Hájek přednese biblické zamyšlení. Akci podpořil Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Výtěžek večera je určen na Nový Domov Betlém v Kloboukách u Brna. Stáhněte si plakát na akci.

  2. Letní divadelní vystoupení, které bývalo na betlémské terase, bude letos přesunuto do Brumovic, na společné nádvoří Chráněného bydlení Mirandie a Sociálně terapeutického centra Radost. Termín konání a program včas vyvěsíme. Důvodem změny místa konání je stavba Nového Domova Betlém, která je v plném proudu.
  3. Společenský večer s dobročinnou aukcí bude opět v kloboucké sokolovně, a to 23. listopadu 2019.