Fortelnost v odlehčovací službě pro seniory

Středisko BETLÉM je profesionální organizací poskytující sociální služby a jedním z našich hlavních cílů je poskytovat kvalitní služby vždy s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Odbornost se odráží i v jedné ze čtyř základních hodnot Diakonie ČCE, kterou je fortelnost. Neustále tuto hodnotu posilujeme dalším vzděláváním pracovníků. Využíváme k tomu různé otevřené kurzy na zajímavá témata, nebo si také kurzy objednáváme od různých vzdělávacích institucí na zakázku.

Fortelnost
Fortelnost v odlehčovací službě pro seniory

Od května 2021 poskytujeme v Odstrčilově vile v Kloboukách odlehčovací služby pro seniory v pobytové a ambulantní formě. Služba určená seniorům je pro nás nová a proto jsme se rozhodli vzdělávání týmu pracovnic z této služby zaměřit na témata úzce spojená s problematikou seniorů. Ve spolupráci s Akademia.cz se nám podařilo naplánovat sérii celkem 6 kurzů v průběhu celého roku. Pracovnice se během kurzů věnovaly tématům jako je výživa seniorů, polohování a hygiena, prevence úrazů u seniorů, nebo třeba reminiscence, čili práce s pamětí a také formám komunikace s osobami trpícími demencí a dalším. Všechny účastnice se shodly, že je kurzy lépe připravily na práci se seniory, ukázaly jim různé způsoby práce a zajímavé aktivity se seniory. Důležité je, že hodnotí absolvování kurzů jako přínosné a se získanými poznatky pracují v každodenní praxi.

Jsme velice vděční za možnost vzdělávání pracovníků a posilování fortelnosti naší práce Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, který projekt vzdělávání finančně podpořil. Díky této podpoře jsme mohli také pro klienty odlehčovací služby v Odstrčilově vile pořídit bezdrátový přivolávací systém, který jim poskytne větší pocit bezpečí a našim pracovníkům jistotu, že si jejich pomoc klient v případě potřeby přivolá. Systém tvoří SOS tlačítka v podobě hodinek, která mají klienti u sebe a v případě potřeby si jejich prostřednictvím přivolají pomoc pracovníka, který má u sebe další prvek systému v podobě pageru.  

IMG_2531   IMG_2538   IMG_2549

IMG_1488   IMG_1561   IMG_2978

Děkujeme

VDV_logo_2014 (1)