Dělat lásku rukama je báječná věc

20. června 2022

Již dva roky mají obyvatelé Domova Betlém – dospělí lidé s tělesným postižením, v Kloboukách u Brna k dispozici novou moderní budovu. Slavnostní otevření se konalo právě před 2 lety 19. června 2020 a brzy po něm se začali do nových prostor stěhovat první obyvatelé.

Dělat lásku rukama je báječná věc
20. června 2022 - Dělat lásku rukama je báječná věc

Domov Betlém není žádným novým pojmem, vždyť již bezmála 32 let v Kloboukách u Brna poskytuje skutečný domov a potřebné sociální služby dospělým lidem s těžkým tělesným postižením. Od roku 1990 až do otevření nového domova k tomu účelu dobře sloužila tzv. Odstrčilova vila, kterou Diakonii BETLÉM poskytl do dlouhodobého užívání Evangelický sbor v Kloboukách u Brna. Na přelomu 80. a 90. let prošla vila zásadní rekonstrukcí financovanou převážně z darů církví a ze zahraničí. Secesní vila z 30. let 20. století byla trvalým domovem pro 10 lidí s těžkým tělesným postižením celých 30 let. Byly to časy plné euforie a odhodlání pomáhat lidem hlavně s láskou a nadšením. Ale jak se měnily požadavky na materiální zázemí a vybavení pro poskytování soc. služeb, stejně se měnily a dále posouvají i požadavky na přístup a kvalitu poskytovaných služeb v naší společnosti a to je dobře.

„V začátcích Domova Betlém stála idea poskytovat péči lidem s postižením jinak, dělat ji hlavně s láskou. Láska pro nás tehdy byla víc než profesionalita,“ říká ředitel BETLÉMA Petr Hejl, který přišel do Klobouk již v samotných počátcích v roce 1990 jako pečovatel a zůstal dodnes a dodává: „Nakonec se ale vše vyvinulo tak, že jsme viděli i potřebu profesionality.“

Postupně se tedy přístup pracovníků v domově profesionalizoval, kdy největší změny a posun přináší v roce 2006 Zákon o sociálních službách. Vyvíjely se i představy na modernizaci a rozšíření Odstrčilovy vily tak, aby tvořila moderní a funkční zázemí domova pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k historizujícímu charakteru budovy a dalším omezujícím faktorům ale nakonec padlo rozhodnutí postavit raději domov nový, který bude dispozičně, velikostně a především vybavením splňovat nároky na moderní sociální službu. Díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo v letech 2019-2020 realizovat velký sen – postavit nový Domov Betlém. Obyvatelé domova tak získali mnohem komfortnější domov s celou řadou moderních technologií.

 Kvalitu služby ale tvoří především lidé, jejich přístup a vzájemné vztahy. A že se ani na tuto stránku v novém domově nezapomíná, svědčí fakt, že v dubnu 2021 při Interní kontrole kvality ze strany Diakonie ČCE získal Domov Betlém ocenění „Diakonická extraliga“. Ocenění získá v rámci Diakonie jen služba splňující přísná kritéria a parametry. Jedním z důvodů, proč se to podařilo je určitě i přesvědčení, se kterým celé středisko BETLÉM vede ředitel Petr Hejl „Já dodnes věřím, že profesionalita s láskou se musí a má kloubit. Nelze u sociální práce mít chladné srdce, věřím, že je potřeba mít srdce naplněné láskou. Vždyť dělat lásku rukama je báječná věc!“