Díky podpoře ze sbírky Ježíškova vnoučata jsme mohli v roce 2022 realizovat canisterapii pro seniory v Domově Betlém a v Odstrčilově vile. Moc děkujeme všem Ježíškovým vnoučatům, která přispěla do sbírky a také Harrymu za hezké chvíle.