Na této stránce zveřejňujeme seznam nadací, které nás podpořily v roce 2016:

NADAČNÍ FOND JANA ŠEBKA

Konto bariéry  - Nadace Charty 77

Výbor Dobré Vůle - nadace Olgy Havlové