Společenský večer s dobročinnou aukcí

Zveme všechny příznivce a podporovatele, klienty a jejich rodinné příslušníky, spolupracovníky současné i bývalé na tradiční společenský večer s dobročinnou aukcí. Místem konání je kloboucká sokolovna a to 18. listopadu 2017. Začíneme prohlídkou exponátů od 18.00 hodin. Vstupné je 200 Kč.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Výtěžek dobročinné aukce bude použit na financování nového domova pro dospělé osoby se zdravotním postižením v Kloboukách u Brna, viz vizualizace objektu:výřez