Společenský večer s dobročinnou aukcí

5. října 2017

Zveme všechny příznivce a podporovatele, klienty a jejich rodinné příslušníky, spolupracovníky současné i bývalé na tradiční společenský večer s dobročinnou aukcí. Místem konání je kloboucká sokolovna a to 18. listopadu 2017. Začíneme prohlídkou exponátů od 18.00 hodin. V programu večera vystoupí vokální skupina MÁTA BRNO. Vstupné je 200 Kč, vstupenky je možno zakoupit přímo na místě před začátkem akce.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Výtěžek dobročinné aukce bude použit na financování nového domova pro dospělé osoby se zdravotním postižením v Kloboukách u Brna, viz vizualizace objektu:výřez

Tiskové materiály ke stažení:

Pozvánka     Plakát   Katalog dražených exponátů 

Partneři večera:

baner partnerů večera