Týdenní stacionář Narnie, Morkůvky 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pro číslem: 3130551.

Poslání služby:

V týdenním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ubytování a podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti.
Kapacita služby je 10 uživatelů. Specializujeme se také na práci s dětmi a mladými lidmi s poruchami autistického spektra.

Stručný popis služby:

Týdenní stacionář poskytuje uživatelům ubytování, stravu a péči od pondělí od 8.00 do pátku 16.00. Péči zajišťují kvalifikovaní pečovatelé, zpravidla pečuje jeden pracovník během dne o dva uživatele, v noci je zde jeden pracovník na celý domov. Dopoledne uživatelé navštěvují s asistenty Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách, odpoledne se věnují svým oblíbeným činnostem, např. procházkám, výletům, aktivizačním činnostem. Součástí služby je i nabídka masáží, canisterapie, příležitostných víkendových a ozdravných týdenních pobytů.

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

veřejný závazek
žádost o poskytnutí sociální služby

Vyplněnou žádost prosím pošlete poštou na adresu sociálního úseku.


Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

 

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě se můžete spojit s naší sociální pracovnicí.

 

únor 2017 

.

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha