Týdenní stacionář Narnie, Morkůvky 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pro číslem: 3130551.

Poslání služby:

V týdenním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ubytování a podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti.
Kapacita služby je 10 uživatelů. Specializujeme se také na práci s dětmi a mladými lidmi s poruchami autistického spektra.

Stručný popis služby:

Týdenní stacionář poskytuje uživatelům ubytování, stravu a péči od pondělí od 8.00 do pátku 16.00. Péči zajišťují kvalifikovaní pečovatelé, zpravidla pečuje jeden pracovník během dne o dva uživatele, v noci je zde jeden pracovník na celý domov. Dopoledne uživatelé navštěvují s asistenty Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách, odpoledne se věnují svým oblíbeným činnostem, např. procházkám, výletům, aktivizačním činnostem. Součástí služby je i nabídka masáží, canisterapie, příležitostných víkendových a ozdravných týdenních pobytů.

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

veřejný závazek
žádost o poskytnutí sociální služby

Vyplněnou žádost prosím pošlete poštou na adresu sociálního úseku.


Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

 

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě se můžete spojit s naší sociální pracovnicí.

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha