Denní stacionář Narnie, Morkůvky 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pro číslem: 6875763.

Poslání služby:

V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí.
Kapacita služby je 7 uživatelů. Specializujeme se také na práci s dětmi a mladými lidmi s poruchami autistického spektra.

Stručný popis služby:

Uživateli denního stacionáře jsou především děti a mladí lidé z okolí Morkůvek, kteří ještě nemají dokončenou školní docházku. Každý den od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin zde mají svůj program. Dopoledne navštěvují s asistenty Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách. Od 13.00 do 16.00 mohou navštěvovat školní kroužky, aktivizační činnosti a poté odjíždí domů (vyzvedávají si je rodiče). Součástí služby je strava a péče. Je zde i možnost využít příležitostných víkendových či týdenních ozdravných pobytů.

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

veřejný závazek
žádost o poskytnutí sociální služby

Vyplněnou žádost prosím pošlete poštou na adresu sociálního úseku.


Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě se můžete spojit s naší sociální pracovnicí.

 

únor 2017 

.

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha