Denní stacionář Narnie, Morkůvky 

Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb pro číslem: 6875763.

Poslání služby:

V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí.
Kapacita služby je 7 uživatelů. Specializujeme se také na práci s dětmi a mladými lidmi s poruchami autistického spektra.

Stručný popis služby:

Uživateli denního stacionáře jsou především děti a mladí lidé z okolí Morkůvek, kteří ještě nemají dokončenou školní docházku. Každý den od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin zde mají svůj program. Dopoledne navštěvují s asistenty Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách. Od 13.00 do 16.00 mohou navštěvovat školní kroužky, aktivizační činnosti a poté odjíždí domů (vyzvedávají si je rodiče). Součástí služby je strava a péče. Je zde i možnost využít příležitostných víkendových či týdenních ozdravných pobytů.

Nejdůležitější materiály o službě si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy:

veřejný závazek
žádost o poskytnutí sociální služby

Vyplněnou žádost prosím pošlete poštou na adresu sociálního úseku.


Co se bude dít po obdržení Vaší žádosti?

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili informace v žádosti a zahájili proces jednání se zájemcem. V případě zájmu můžete po předchozí dohodě přijet na návštěvu. Máme-li plnou kapacitu, budeme Vás kontaktovat, abychom ověřili, zda patříte do okruhu osob, kterým poskytujeme službu, a zařadíme Vás (pokud budete mít zájem) mezi žadatele. Až se uvolní místo, kontaktujeme všechny žadatele a ověřujeme, zda jejich zájem trvá (zahájení procesu jednání se zájemcem).

Máte zájem o jinou službu nebo potřebujete poradit?

Podívejte se na přehled všech našich služeb, popřípadě se můžete spojit s naší sociální pracovnicí.

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha