Domov Narnie v Morkůvkách

Domov Narnie se věnuje dětem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a autismem ve věku 5 - 26 let.

Velký důraz v naší péči klademe na vzdělání, nácvik a rozvoj různých dovedností, vedoucích k co nejvyšší možné míře samostatnosti každého jedince v oblasti hygieny, stolování, oblékání, ale také v oblasti praktických činností: kluci i holky se učí pracovat se zahradnickým náčiním, pomáhají v domácnosti, učí se pečovat o své věci, pokoj, apod. Každá nově naučená, nebo zdokonalená dovednost přináší dětem i nám velkou radost a je vždy ji třeba neustále trénovat a opakovat. Vše se proto snažíme dělat spíše zábavnou formou, aby to děti bavilo. Klademe důraz na rozvíjení jejich osobnosti. Posloucháme, co chtějí a co by si přály a v přijatelné míře se jejich přání snažíme plnit. Nepřikazujeme - domlouváme se.

Všechny děti dochází do odloučeného pracoviště Hustopečské speciální školy  v Morkůvkách, kde jsou rozděleni do 3 tříd (2 rehabilitační třídy a 1 třída pro děti s autismem) a vykonávají zde povinnou školní docházku.  Dva uživatelé do školy už nechodí- splnili povinnost školní docházky a zůstávají v Narnii, kde se soustřeďují hlavně na cvičení, masáže, stimulaci, polohování apod.

Abychom dětem naplnili smysluplně a hlavně kvalitně čas a rozvíjeli jejich dovednosti, probíhají v Domově Narnie a ve škole aktivizační výtvarné činnosti, kde se děti učí výtvarným technikám a činnosti v dřevodílnách. Výrobky z výtvarných činností a dílen se pak každoročně draží v dobročinné aukci nebo prodávají při různých příležitostech na našem stánku (např. trhy, benefiční akce, jarmarky, apod.).  Sezónně jezdíme na hipoterapii a bazén. Podnikáme různé akce, výlety, týdenní ozdravné pobyty, chodíme na procházky, do kroužků, apod.

Pro volný čas a zábavné aktivity máme v domově hernu, která slouží dětem ke společným hrám a relaxační místnost s vodním lůžkem, kterou využívají spíše děti s kombinovaným postižením k odpočinku. Máme také velkou zahradu, kterou se nám podařilo v posledních letech hlavně díky sponzorům vybavit novými houpačkami, skluzavkou, trampolínou, bazénem a krásným posezením.

 

Rodičům těchto dětí nabízíme dvě možnosti využití poskytovaných služeb:

 

 

únor 2017 

.

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha