Obyvatelé Domova Betlém se brání proti tomu, že jim stát „sebral“ příspěvek na dopravu

Obyvatelé Domova Betlém se brání proti tomu, že jim stát „sebral“ příspěvek na dopravu
15. 2. 2012

Vinou nového zákona o sociálních dávkách pro osoby se zdravotním postižením ztratili těžce tělesně postižení obyvatelé Domova Betlém možnost žádat o příspěvek na dopravu či na benzín (dle nového zákona jde o „příspěvek na mobilitu“). A to jen proto, že nežijí ve vlastní domácnosti, ale v  Domově Betlém, tj., v pobytové sociální službě „domov pro osoby se zdravotním postižením“… Obyvatelé Betléma se s takovou diskriminací však odmítají smířit a napsali v této věci otevřený dopis  premiérovi a ministru Drábkovi. Otevřeně o tom všem také hovořili v krátké, ale dostatečně výmluvné reportáži, kterou Česká televize vysílala v pondělí 13.2 v rámci pořadu Reportéři ČT.

Je skutečně těžko pochopitelné, kam až neváhali zajít tvůrci tzv. sociální reformy z Ministerstva práce a sociálních věcí v případě nového zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který po schválení oběma komorami Parlamentu ČR vyšel ve Sbírce zákonů jako zákon č. 329/2011.

Kromě jiných vad a nedostatků tohoto zákona, které budou lidem se zdravotním postižením komplikovat život, obsahuje tento zákon v § 6 jasně diskriminační ustanovení, kterým jsou z řad možných žadatelů příspěvku na mobilitu dopředu vyloučeny osoby,  kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Praktický dopad tohoto ustanovení je takový, že např. lidem s těžkým tělesným postižením, jací žijí  i v Domově Betlém, je z ekonomických důvodů velice ztížena možnost cestovat a opouštět brány zařízení, v nichž našli domov a nezbytnou sociální péči. Jsou to většinou lidé s poruchou hybnosti všech čtyřech končetin, kteří nikdy nemohli pracovat a v zajištění i těch nejzákladnějších životních potřeb jsou převážně či zcela odkázání na pomoc druhé osoby. Mají od mládí invalidní důchod a dostávají od státu také měsíční příspěvek na péči (většinou ten nejvyšší v částce 12.000 Kč). Jiné příjmy nemají a nikdy neměli..,

Příspěvek na péči však podle zákona o sociálních službách celý připadá poskytovateli sociální služby a z invalidního důchodu si obyvatelé platí ubytování a stravu. Zbývá jim tedy jen jakési měsíční kapesné, které v případě našeho Domova Betlém tvoří cca 20 % jejich invalidního důchodu, tj. částku 1.500-2.000 Kč… Zákon dokonce připouští, že toto kapesné může tvořit jen 15 % jejich příjmů, v Domově Betlém však až na tuto hranici jít nechceme.

Z tohoto „kapesného“ si pak obyvatelé Domova Betlém pořizují všechno oblečení, hradí doplatky za léky, ovoce a zeleninu a další pochutiny nad rámec poskytované stravy (káva, sladkosti apod.), dále hygienické potřeby, knihy, šetří si na elektroniku (TV, DVD, příp. PC) nebo na dovolenou… Každý soudný člověk tedy musí vidět, že na individuální cestovní náklady - mezi něž patří nejen různé výlety nebo cesty ke známým a rodině, ale také návštěvy u lékařů a jiných specialistů v Brně apod. – z kapesného nezbude obvykle nic. Proto jim roční příspěvek na dopravu či benzín ve výši 6.000 Kč, o který mohli obyvatelé Domova Betlém až do začátku tohoto roku žádat, bude velmi chybět.

Že byl tento příspěvek „na mobilitu“ v rámci sociální reformy snížen na měsíčně vyplácenou částku 400,- Kč, by tím dotčení obyvatelé Betléma ještě nějak „překousli“. Že jim však bude diskriminačním způsobem rovnou odepřeno o něj vůbec požádat, s tím už se smířit nemíní.

Jeden z obyvatelů Betléma s těžkým tělesným postižením, pan Jindřich Stania, proto inicioval napsání otevřeného dopisu panu premiérovi a ministru Drábkovi v této věci… Otevřený dopis napsal ve spolupráci s ředitelem střediska Petrem Hejlem a s dalšími třemi handicapovanými obyvatelkami Betléma: MUDr. Magdou Kalvodovou, Magdou Novákovou a Vlastou Kundrátovou. Všichni společně ho pak podepsali a elektronickou cestou poslali nejen panu premiérovi a ministru Drábkovi, ale také mnoha tuzemským médiím. Z médií na dopis reagovalo jediné: Česká televize (médium veřejné služby!).  Šéfredaktor redakce Aktuální publicistiky ČT1 pan Jiří Vondráček projevil o téma zájem a netrvalo dlouho, a do Domova Betlém přijeli reportérka Andrea Máslová a režisér a kameraman Vladko Omasta. A vznikla poměrně krátká, ale velmi krásně natočená a výmluvná reportáž, kterou Česká televize odvysílala v pondělí večer 13.2. v rámci pořadu Reportéři ČT.

Mezitím přišla e-mailem i odpověď pana ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka. Odpověď, která však žádné řešení problému neslibuje, jen se de facto vymlouvá, že za přijaté znění zákona vlastně ministerstvo nemůže. Což není pravda, protože původní ministerský návrh byl v oblasti příspěvku na mobilitu ještě tvrdší a více diskriminující…Ledy se však přece jen začaly hýbat: předseda Národní rady osob se zdravotním postižením pan Václav Krása slíbil, že o tomto specifickém problému s příspěvkem na mobilitu bude ještě dnes (15.2.) osobně jednat s panem ministrem Drábkem. Tak uvidíme. „Betlémští“ se jen tak lehko nevzdají!

únor 2017 

.

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha